Ofte udpeges rent prisfokus i offentlige udbud som synderen i de sager, hvor det går galt i samarbejdet med de private leverandører. Ifølge DI er flere års efterlysning af, at kvalitet også indgår, nu ved at slå rod.

Scharff og Rose Skaksen: Forfejlet OPS-debat skaber usikkerhed

Politik

27/11/2014 09:51

Nick Allentoft

Kommunerne er for alvor ved at se perspektiverne i samarbejdet med private leverandører, og derfor ærgrer både Dansk Erhverv og Dansk Industri sig over, hvad man kalder en forfejlet debat.

Der er ingen alternativer til konkurrence, og derfor skal kommuner og regioner have ros for at inddrage private virksomheder i højere grad. Men der er brug for at gøre op med mange års prisfokusering, lyder det samstemmende fra Jakob Scharff, Dansk Erhverv, og Mette Rose Skaksen, Dansk Industri.

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

Scharff undrer sig over DR programmet: ''Danmark Sælger Ud'', hvor en kommune og to private pleje- og omsorgsvirksomheder blev kritiseret for at koste danske skatteydere penge.

“Programmet fremmaner et billede af, at brugen af offentlige udbud og private aktører er problematisk og bare koster danskerne penge. Det er langt fra virkeligheden. Tværtimod er resultatet af konkurrenceudsættelse generelt med til at sikre, at vi får den rette kvalitet til den rette pris,” siger Jakob Scharff til DenOffentlige.

Direktør Mette Rose Skaksen fra Dansk Industri er enig.

”Helt overordnet mener vi, at DR forsøger at tegne et meget ensidigt billede af, om kernevelfærdsydelser må leveres af andre end den offentlige sektor selv.

Det er vigtigt at pege på, at konkurrenceudsættelse handler om at få det bedste tilbud til borgerne for de skattekroner, vi har til rådighed. Det er meget ærgerligt, at programmet helt undlader at inddrage disse aspekter i udsendelsen.”

Læs også: FTF og FOA spidser: Konkurrencen er unfair

Ingen alternativer til konkurrence

Rose Skaksen undrer sig over, at debatten stadig kan hænge i betydningen af konkurrence, og peger på, at der har været bred politisk enighed om konkurrenceudsættelse i mange år.

”Den negative omtale af private leverandører skaber selvfølgelig usikkerhed for vores medlemmer, som dagligt har et fornuftigt samarbejde med kommuner og andre myndigheder. Trods debat og modstand har mange kommuner alligevel valgt at teste, om de kan få mere kvalitet for pengene ved at udbyde en række velfærdsopgaver. Og det gør de, fordi de kan se, at det giver gode resultater i andre kommuner,” siger Rose Skaksen.

Jakob Scharff peger på, at der er behov for samarbejde og konkurrence, hvis regeringens egne mål om offentlig effektivisering skal indfries.

"Debatten bliver ind imellem meget ideologisk, og det er forventeligt. Vi er nødt til at forholde os til de konkrete udfordringer, vi står over for som samfund, og hvordan vi løser dem bedst muligt. Vi ved, at der skal moderniseres og effektiviseres i den offentlige sektor for 12 milliarder kroner de kommende år. Det er en kæmpe udfordring, som blandt andet kan løses ved, at det offentlige og det private arbejder sammen,” siger Jakob Scharff.

Trods en ofte hård debat om privatisering og udlicitering har en lang række offentlige myndigheder allerede taget præcis den udfordring til sig, fortæller Rose Skaksen.

Læs også: Eksporten af velfærdsteknologi mister pusten

OPS i fremdrift

”Vi hæfter os ved, at man mange steder i den kommunale og regionale virkelighed går til opgaverne uden forudfattede holdninger til, hvem der kan levere den bedste velfærd til danskerne,” siger hun.

Ofte udpeges rent prisfokus i offentlige udbud som synderen i de sager, hvor det går galt i samarbejdet med de private leverandører. Ifølge DI er flere års efterlysning af, at kvalitet også indgår, nu ved at slå rod.

“Vi ser i stigende grad, at kommuner og regioner bruger kvalitet som parameter i deres udbud, og det kan DI kun bakke op om. Udbud er i stigende grad blevet et middel til at sikre, at borgere får mere service eller kvalitet for de samme skattekroner frem for, at der alene fokuseres på pris i offentlige udbud,” siger Rose Skaksen.

Jakob Scharff er enig.

“Det er klart, at for at få det optimale udbytte ud af offentlig-privat samarbejde, så skal alle aktører have en åben indstilling. Vi oplever heldigvis, at flere og flere åbner op for at drøfte offentlig-privat samarbejde. Vi ved, at befolkningen er positivt indstillet over for private leverandører, også på velfærdsområderne. Samtidig oplever vi, at de 98 borgmestre er mere indstillede på at styrke samarbejdet, og regionerne åbner også op,” siger chefen fra Dansk Erhverv.

 

 

Mest Læste

Annonce