Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

18/03/2011 12:38

Nick Allentoft

Regeringen og Socialdemokraterne er blevet enige om at skattefritage gaver til ansatte til en værdi af op til 1.000 kr. årligt. Herudover bliver det også skattefrit, når arbejdergiverne giver fribilletter til deres ansatte i forbindelse med sponsorater.

Fribilletter til fodboldkampe og teatre, tre flasker vin som tak for en god indsats ved afvikling af firmaets personalekonference eller fri adgang til kommunens svømmehal. Skal den slags beskattes, hvis du får det af din arbejdsgiver? Nej, ikke længere med den nye aftale, som regeringen og Socialdemokraterne sikrer flertal for.

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne er netop blevet enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr., så virksomhederne får mulighed for at give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver, uden at det udløser skattepligt for de ansatte. Det bliver også skattefrit for ansatte at modtage fribilletter til sportslige eller kulturelle arrangementer, hvis de får dem i forbindelse med virksomhedernes sponsorater. Dermed fjernes nogle regler, som er blevet opfattet som en barriere for virksomhedssponsorater af sport og kultur.

Samtidig bliver arbejdsgiverens indberetningspligt afskaffet i relation til den skattefrie bagatelgrænse. Det vil sige, at arbejdsgiveren fremover ikke har indberetningspligt for sådanne mindre personalegoder og gaver – heller ikke selvom den samlede skattefrie beløbsgrænse på 1.000 kr. årligt overskrides.

Aftaleparterne fritager også ansatte for skat af værdien af fri kost i de tilfælde, hvor pædagogisk spisetræning er en naturlig del af de ansattes arbejde, eksempelvis når pædagogerne spiser frokost sammen med børnene i børnehaven..

Som en særlig støtte til studerende fra andre dele af rigsfællesskabet vil aftaleparterne indføre et ligningsmæssigt fradrag på 36.000 kr. til færøske og grønlandske studerende i Danmark. Aftaleparterne ønsker på den måde at sikre, at vilkårene for studerende fra andre dele af rigsfællesskabet overordnet set ikke ændres i forbindelse med, at fradraget for udenlandske gæstestuderende er blevet nedsat fra og med 2011.

Endelig er aftaleparterne også enige om at gennemføre en mindre justering som et led i kommunernes indsats for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Der skal således gives skattefrihed for støtte ydet til nedrivning af faldefærdige bygninger.

Ændringerne får virkning fra og med indkomståret 2011.

Mest Læste

Annonce