Socialministeren frikender også Skarridsøhjemmet

27/01/2012 11:12

Nick Allentoft

Socialminister Karen Hækkerup har orienteret Folketingets socialudvalg om undersøgelsen af Skarridsøhjemmet, der tilbageviser Ekstra Bladets anklager mod stedet.

I forbindelse med Ekstra Bladets anklager mod Skarridsøhjemmet bad den daværende socialminister Benedikte Kiær om at se KL’s rapport om forholdene på Skarridsøhjemmet samt en redegørelse fra Holbæk Kommune, så snart det var udarbejdet.

Da KL var færdig med deres undersøgelser, sendte Holbæk Kommune rapporten videre til ministeren sammen med kommunens uddybende kommentarer.

Intet grundlag for kritik
Den nuværende minister Karen Hækkerup har den 24. januar orienteret Folketingets socialudvalg, som tidligere har stillet spørgsmål i forbindelse med sagen. I et brev til udvalget oplyser ministeren, at der i KL’s rapport ikke er fundet grundlag for at kritisere medarbejderne eller ledelsen på Skarridsøhjemmet eller Holbæk Kommune.

Ministeren refererer desuden, at der er en række punkter, som konsulenterne anbefaler, at lederen af Skarridsøhjemmet og/eller Holbæk Kommune arbejder videre med, herunder medicineringsregler og praksis samt plejesituationen i forbindelse med overgangen mellem nat- og dagvagt. Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt fulgt op på alle konsulenternes anbefalinger.

Søren Kjærsgaard, der er borgmester i Holbæk Kommune, sætter pris på ministerens orientering af udvalget:

- Jeg er glad for, at Folketingets socialudvalg nu også har fået lejlighed til at se KL’s tilbagevisning af anklagerne. Jeg hæfter mig desuden ved, at socialministeren eksplicit nævner, at KL ikke har set grund til at kritisere medarbejdere, ledelse eller Holbæk Kommune.

Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har tidligere gennemgået rapporten fra KL, og ministeren henviser i sin orientering til, at ombudsmanden ikke vil foretage sig yderlige i sagen.
 

Mest Læste

Annonce