Socialministeren: Vi skal kende vores socialhistorie

09/05/2011 23:06

Nick Allentoft

Socialminister Benedikte Kiær kalder det barskt og forfærdeligt, hvad nogle børnehjemsbørn tidligere var udsat for, sådan som det fremgår af en ny rapport fra Landsforeningen Godhavn. Socialministeren understreger, at det vigtigt at kende vores socialhistorie – både for det gode og det mindre gode.

Læs også: Ny rapport afslører overgreb

Foreningen Godhavnsdrengene har fået foretaget en undersøgelse af forholdene på børnehjemmet Godhavn og 18 andre børnehjem i perioden 1945-1976.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”Mange af børnene har haft en hård og vanskelig barndom. De må leve med de triste minder, og jeg har meget stor forståelse for deres savn og problemer. Det er vigtigt, at vi lærer af historien og sikrer, at den slags ikke sker igen.”

De forhold, som børnene levede under i 1950’erne og op i 1960’erne, var desværre i tråd med tidsånden og med loven. Både i hjemmet, i skolen og på anbringelsessteder forekom fysisk afstraffelse. Og først i 1997 blev forbudt at slå sine egne børn.

”Det er forfærdeligt, hvad nogle børn blev udsat for dengang. Men lovgivningen og samfundets normer var helt anderledes dengang. Og vi har heldigvis et helt andet menneskesyn og en helt anden socialpolitik i dag,” siger socialminister Benedikte Kiær.

I Danmark er der ikke tradition for at yde kompensation for en behandling samfundet har givet i en tid, hvor værdier, beslutninger og lovgivning var meget anderledes.

Socialministeriet har givet en million kroner i tilskud til undersøgelsen, som Landsforeningen Godhavn har fået lavet. Ministeriet har tidligere støttet Landsforeningen Godhavns ønske om penge til en konference og en hvidbog.

Godhavnsrapporten indgår som et vigtigt element i opbygningen af den historiske viden om de sociale indsatser, der blev givet i perioden. Der findes ikke meget historisk viden på tryk, og rapporten spiller derfor også i den sammenhæng en vigtig rolle.

Socialministeren har sammen med satspuljepartierne desuden besluttet, at gennemføre et bredt socialhistorisk projekt. Projektet skal omfatte svage og udsatte grupper blandt udviklingshæmmede, sindslidende og børn, der har været under social forsorg eller har modtaget samfundets sociale indsatser på anden vis. Formålet med projektet er at få den nyere socialhistorie fra efterkrigstiden og til 1980 bevaret, dokumenteret og formidlet.
 

Mest Læste

Annonce