Socialt topmøde: Brug for mere evidens

Velfærd

01/06/2012 10:36

Nick Allentoft

Vi kan få mere kvalitet i vores velfærd uden nogle grupper skal holde særligt for, siger socialminister Karen Hækkerup på KL's sociale topmøde i Aalborg. Mens andre socialdemokrater efterlyser et opgør med velfærdsydelser vil Hækkerup fastholde et velfærdssystem med universelle ydelser.

Det sociale område for udvikles, fornys og forandres, men der skal ikke gøres op med adgangen til ydelser. Sådan lyder det fra socialministeren på KL's sociale topmøde i Aalborg, hvor hun klart afviser at ændre på princippet om universelle ydelser på en række velfærdsområder.
”Jeg vil ikke have et opgør med de universelle ydelser. Det er en helt forkert vej, for så får vi elementer af et forsikringssamfund. Hvis vi skal betale en høj skat, men aldrig får noget igen, så forsvinder opbakningen til velfærdsamfundet,” siger Karen Hækkerup på topmødet.
Socialministeren vil i stedet have mere evidens for, hvad der virker, og så har hun igangsat et arbejde, der kigger alle ydelser igennem ud fra en rimelighedsbetragtning.
”Vi skal finde de rigtige metoder. Tag Carina-eksemplet. Hun skal jo ikke være på kontanthjælp i tyve år, men have den rigtige støtte og opbakning til at komme i beskæftigelse. Men der mangler evidens. Vi har i dag alt for lidt viden om, hvad der virker, og haft en tradition for at opstille mål, som vi ikke kunne bruge til noget,” siger Hækkerup, og peger på børne- og familieområdet.
”Jeg hørte for nylig en historie fra en familie, som i januar var ved at blive skilt, fordi deres femårige søn styrede hele huset. Gennem et forældreprogram fik familien hjælp, og fire måneder senere kunne de fortælle, at smilene var vendt tilbage i hjemmet. Den slags gode eksempler og metoder, der virker, vil jeg gerne have bliver udbredt til alle kommuner,” erklærer socialministeren.

Vilje fra handicap og socialforening
I debatten erklærer næstformand fra Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, og Benny Andersen fra Socialrådgiverforeningen sig åbne for forandring og fornyelse inden for den økonomi, der er. Krisen har skabt en ny bevidsthed i debatten, men derfor skal ambitionerne være høje, mener Thorkild Olesen.
”Vi kan godt forstå, at der ikke er flere penge, men at ting skal laves om, og det vil vi gerne være med til. Men lad os sætte overliggeren højt, når vi skal lave en socialreform. Vi vil gerne være med til at tænke nyt og innovativt,” siger Olesen, og bruger det kommende Handicappens Hus i Høje Taastrup som eksempel.
”Vi er ved at bygge et nyt hus til handicaporganisationerne. Det bliver verdens mest tilgængelige hus. Det kan vi også gøre med en ny socialreform. Lad os lave verdens mest tilgængelige socialreform, så den sikrer, at der ikke er nogen barrierer for nogen mennesker med funktionsnedsættelse,” erklærer Thorkild Olesen.

/NA/

Mest Læste

Annonce