Talenter får smag for skoleledelse

03/01/2012 13:48

Nick Allentoft

Talentudviklingsforløb for fremtidens skoleledere er en succes. Fire ud af fem deltagere ved nu, om de vil være skoleledere.

Folkeskolen kommer til at mangle ledere i fremtiden. Derfor skal 200 lærere gennemføre forløbet ”Talent for ledelse – i fremtidens folkeskole”. 96 lærere har på nuværende tidspunkt afsluttet forløbet.

Formålet med forløbet er, at lærerne kan blive afklaret i forhold til, om de har lyst og kompetencer til at gå ledervejen og ruste fremtidens ledere til opgaven. Halvdelen af lærerne forventer at søge en lederstilling, når muligheden opstår.

Det glæder børne- og undervisningsminister Christine Antorini, at så mange af deltagerne har fået smag for ledelsesopgaven.

”Vi ved, at en dygtig skoleledelse er afgørende for lærere og elevers trivsel og faglige niveau. Det er derfor meget vigtigt, at vi også fremover har gode og kompetente skoleledere, så vi får en fagligt stærk folkeskole med plads til alle. Jeg ser frem til, at ledertalenterne vil bidrage til at løfte ledelsesopgaven i den danske folkeskole,” siger Christine Antorini.

Ifølge OECD-rapporten Improving School Leadership fra 2008 vil folkeskolen komme til at mangle ledere i fremtiden. Ministeriet for børn og undervisning samarbejder med KL, Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen om det sammenhængende forløb i skoleledelse.

Talentudviklingen består i kompetence- og karriereudvikling i et tæt forløb, som indeholder netværksmøder, undervisning i faget pædagogisk ledelse, samt coach- og mentorsamtaler. Deltagerne får indblik i lederrollens udfordringer gennem samtale med en mentor, mens coachsamtaler og netværksmøder har fokus på personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen.

Formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, borgmester Erik Nielsen, mener, at kommunerne sammen kan gøre en fælles indsats for at udvikle næste generation af ledere også på andre sektorområder:

”Vi har sikkert alle hørt historier om for eksempel to børnehaver, der ligger i samme område og har samme økonomi. I den ene børnehave er forældre og børn meget tilfredse, og medarbejderne trives. Mens det forholder sig stik modsat i nabobørnehaven. Her ligger forklaringen på forskellen ofte i hvilken ledelse, der finder sted. Derfor er en samlet indsats for at spotte og udvikle næste generation af dygtige ledere helt oplagt.”

Talent for ledelse – i fremtidens folkeskole:

- 9 ud af 10 føler sig bedre klædt på til en lederstilling.

- 5 ud af 10 forventer at søge en lederstilling, når muligheden opstår.

- 8 ud af 10 har fået en større interesse for ledelse efter forløbet.

- 9 ud af 10 er enige eller meget enige i, at faget ”pædagogisk ledelse” har givet nyttige ledelsesmæssige værktøjer.

- 60 af forløbets 96 deltagere besvarede undersøgelsen.

Mest Læste

Annonce