Tilbage Til Arbejdet projektet får yderligere tilskud på 4,2 mio kr.

05/01/2012 09:42

Nick Allentoft

Succesen med TTA-projektet får mulighed for at fortsætte, efter staten har givet tilskud til en 6 måneders forlængelse. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen bliver nu indbudt til at se resultaterne. TTA-projektet hjælper modtagere af sygedagpenge som er i risiko for at blive langtidssygemeldte og miste arbejdet.

Projektet har levet et usikkert liv, fordi der ikke var afsat penge på finansloven til at forlænge det.

Nu er usikkerheden fjernet, da beskæftigelsesministeren efter henvendelser fra bl.a. Roskilde Kommune, har forlænget tilskuddet i 6 måneder.

- TTA-projektet er ekstremt vigtigt i disse år, hvor presset på arbejdsmarkedet er stort, siger borgmester Joy Mogensen.

- Vi skal gøre mest muligt for ikke at tabe disse mennesker på gulvet og TTA-projektet peger på, at vi opnår de bedste resultater ved at bruge tværfaglige teams til at hjælpe borgerne. Gennem et ligeværdigt samarbejde og sparring yder de en indsats for at hjælpe borgeren tilbage til arbejdet.

- Jeg er glad for, at ministeren har hørt på vores argumenter og har forlænget forsøget. Nu inviterer vi hende til at komme og se, hvordan vi arbejder og hvad resultaterne er, siger borgmesteren.

- Samtidig er det vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, fortsætter formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Evan Lynnerup.

- Vi har fået ro om projektets fremtid i de kommende måneder, men jeg mener helt klart, at vi skal finde en måde at føre det videre på efter den 1/10, hvor pengene slipper op. Derfor vil vi allerede nu se på, hvordan vi kan fortsætte efter oktober med de funktioner fra TTA-projektet, som det er vigtigt at bevare i kommunens sygedagpengeindsats, siger Evan Lynnerup.

I 2011 blev 71% raskmeldte efter at have været igennem et forløb i TTA-enheden. I 2010 var tallet kun 59 %.

Antallet af sygedagpengesager over 8 uger er faldet med 23 % og antallet af sager der varer over 26 uger, er nu det laveste siden februar 2009.

Fakta

Det 2 årige landsdækkende TTA-forsøg (Tilbage Til Arbejde) startede i april 2010.

Målgruppen er modtagere af sygedagpenge, som har en særlig risiko for at blive langtidssygemeldte – de såkaldte ”kategori 2 sager”.

TTA-enheden, som visiterer og behandler de sygemeldte, involverer en lang række fagligheder:

Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Afspændingspædagoger
Speciallæger
Psykiatere
Psykologer
Jobkonsulenter
Sagsbehandlere

Enheden tilbyder individuelle samtaler, virksomhedsbesøg, undervisning og træning mv.

Af de i alt 280 mio. kr., Forebyggelsesfonden har afsat til forsøget, har Roskilde Kommune fået ca. 17 mio. kr.

I maj 2011 meddelte beskæftigelsesministeren, at der var en politisk aftale om at forlænge TTA-forsøget med 6 måneder til 1. oktober 2012. Men med vedtagelsen af finansloven 2012 blev der ikke taget stilling til finansiering af forlængelsesperioden.

Borgmesteren og udvalgsformanden skrev i november 2011 til beskæftigelsesministeren og ministeren svarede, at det statslige tilskud til forsøget ville blive forlænget til 1. oktober.

For kommunen forventes det statslige tilskud i den forlængede periode at udgøre ca. 4,2 mio. kr.

Mest Læste

Annonce