Topledere efterlyser nyt lederskab i den offentlige sektor

31/10/2011 09:33

Nick Allentoft

To offentlige topledere står nu frem og gør op med nogle af de vante forestillinger i den offentlige sektor.

To topledere fra hver deres hjørne af den offentlige sektor tager nu bladet fra munden, og gør op med centrale forestillinger om ledelse i den offentlige sektor. Begge efterlyser som optakt til den store lederskabskonference 10. november et opgør med fagprofessionernes mangel på selvkritik og offentlighedens konstante fokus på mere kontrol.
- Lederne skal afvise mere kontrol som den eneste vej frem - også når pressen kaster sig over en enkeltstående sag og politikere vil udvise handlekraft, siger Tim Sloth Jørgensen, tidligere forsvarschef.
En anden offentlig topleder, Stefan Hermann, som via Metropol hvert år sender fagprofessionelle og ledere med en nyerhvervet diplomuddannelse i ledelse ud i den offentlige sektor efterlyser mere selvkritik.
- Medarbejderne skal være mere selvkritiske og tro på, at deres faglighed ikke antastes af at inddrage både borgere, frivillige og private i nytænkningen, siger Stefan Hermann, og foreslår indførelse af et nyt begreb i den offentlige ledelsesdebat.

Ønsker mere dømmekraft
Ifølge Hermann må den faglige viden nemlig ikke stå alene hos den offentlige leder og i det offentlige lederskab. Han ser gerne, at begrebet dømmekraft bliver afgørende i beslutningerne, og det kræver udover viden også mod og intuition.
- Der er brug for en langt større grad af selvkritik end vi har været vant til, og for at komme den vej skal vi arbejde med dømmekraft som begreb. Lederne skal evne at bruge deres dømmekraft i langt højere grad. Så vi får offentligt lederskab, der er baseret på et rigtig stærkt fagligt grundlag i kombination med lederens dømmekraft, påpeger Stefan Hermann.
Dømmekraften er ifølge Hermann på plads når lederen tør vælge det han eller hun tror på vil virke. Ud fra både den faglige viden, den ledererfaring han besidder og den oplevelse af situationen han står i. Styring og manualer kan IKKE erstatte den enkeltes dømmekraft, påpeger direktøren, og kommer med en opfordring til oprør.
- Lederne skal holde op med at lade sig selv gøre til administratorer, men i stedet kunne udfordre, lede og støtte de fagprofessionelle, siger Hermann.

Presser viljen til at tage beslutninger
Forsvarschefen, der faldt på en sag om netop dømmekraft – jægerbogssagen, der kostede flere topchefer i forsvaret jobbet – fremhæver med andre ord netop dømmekraft som en styrke ved danske ledere og medarbejdere. Ifølge Tom Sloth Jørgensen har danskere en evne til at træffe beslutninger baseret på dømmekraften.
- Vi er gode til at træffe beslutninger, når vores ledere viser os den nødvendige tilllid til at træffe dem. Det er min erfaring, at vi generelt er gode til at træffe beslutninger, siger Sloth Jørgensen, og efterlyser en kultur, der viser tillid til de beslutninger, der træffes.
- Vi er nødt til at give vores ledere frihed til at træffe beslutninger. Det medfører fejl. Men det må vi acceptere. Når vi farer så hårdt frem mod offentlige topledere, som man har gjort i mange tilfælde, så risikerer vi i fremtiden topledere, der ikke vil tage beslutninger. Så får vi et system, der går i stå, advarer Sloth Jørgensen.

Accepter fejl eller ødelæg tilliden
Problemet er ifølge begge topledere, at tilliden til den enkelte er truet. Med efterhånden mange sager, hvor offentlige ledere hænges ud for fejl, og et politisk system, der efterfølgende reagerer med regler og rammer, der skal undgå fejlen fremover, forsvinder tilliden i det offentlige system. Sloth Jørgensen uddyber:
- Vi er derhenne, hvor en fejltagelse i løbet af 14 sekunder havner i folketinget og pressen, og der så skal laves en regel, så man undgår fejlen fremover, siger den tidligere forsvarschef, som holder fast i et ledelsessyn, der måske kostede stillingen. På spørgsmålet om, hvad Jægerbogssagen har lært Tim Sloth Jørgensen, svarer han.
- Man får da et chok over hvordan sager kan udvikle sig, og det har jeg da fået i denne sag. Det har ikke ændret min opfattelse af ledelse. Men kunne jeg have undgået denne sag? Det kunne jeg måske ved at indføre meget mere kontrol, men så havde vi ikke fået det forsvar, som vi har i dag. Forsvaret har ændret sig fuldstændig afgørende fra hvordan det var for 10-15 år siden. Hvis man indfører kontrol, så får vi også langsommere udvikling, og det vil være en katastrofe. Vi skal fremad, og så må vi acceptere fejl engang imellem, påpeger Sloth Jørgensen.

Se interviews med toplederne her

Mest Læste

Annonce