Tre danske kommuner nomineret til Nordisk Energikommune 2011

15/03/2011 13:58

Nick Allentoft

Det blev Albertslund, Bornholm og Ringkøbing-Skjern, der skal kæmpe med andre nordiske kommuner om titlen som ”Nordisk Energikommune 2011”

Klima- og energiminister Lykke Friis har i dag offentliggjort, at det bliver Albertslund, Born-holm og Ringkøbing-Skjern, der skal dyste med andre nordiske kommuner i konkurrencen om at blive Nordisk Energikommune 2011.

Nordisk Ministerråd sætter i 2010-2011 energi og de energirelaterede klimaspørgsmål meget højt på dagsordenen for det nordiske samarbejde. Formålet med konkurrencen og projektet er at fremhæve og understøtte nordiske kommuners indsats for bæredygtige energi- og klimaløs-ninger. Projektet anerkender kommuner, der gør en særlig indsats for banebrydende og innovative løsninger i samspil med udviklingen af det lokale erhvervsliv og regionaludvikling.

Formanden for den danske bedømmelseskomite, adm. direktør Mads Lebech:

”Arbejdet har vist, at danske kommuner fra øst til vest er optaget af at sætte handling bag ordene, når det gælder om at omsætte klimaambitioner til konkret handling. De 12 danske kommuners forslag er spændende og ambitiøse. Men når det er sagt, så havde jeg gerne set flere bud fra især de store kommuner, da det netop er i byerne, hvor der bor mange mennesker, at der er meget at ”hente” på klimaområdet. Uanset hvordan det vendes og drejes, så er de tre nominerede kommuners forslag så overbevisende, at de vil klare sig godt i konkurrencen med de andre nordiske lande. Det er en stærk garant for et positivt dansk bidrag til den internationale branding af nordiske, lokale energiløsninger.”

Klima- og energiminister Lykke Friis:

”De tre kommuner har vundet i et stærkt felt af danske kommuner, der har deltaget i konkurrencen om at gøre Norden uafhængig af fossil energi. Byerne står generelt for 75 pct. af CO2-udledningen, så kommunernes indsats er helt central, når energisystemet skal omstilles til grøn energi."

Ansøgningerne viser, at de danske kommuner er langt fremme, når det gælder indsatsen for på klima- og energiområdet. Albertslund har skabt et unikt samarbejde med boligselskaber og energiindustrien, som ved hjælp af præfabrikerede bygningskomponenter betyder, at elementbyggeri fra 60’erne og 70’erne kan energirenoveres omkostningseffektivt.

Bornholms Regionskommunes projekt ”Transplan” indeholder en vifte af initiativer om bl.a. intelligent el og elbiler, som skal få Bornholm i mål som 100 pct. grøn ø inden 2025. Og i Ringkøbing-Skjern skal et biogasanlæg på samme tid hjælpe kommunen med at blive 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og løse lokale miljøproblemer med store mængder husdyrgødning.

I alle de nordiske lande og selvstyrende områder offentliggøres de nominerede kommuner i denne uge. Herefter fortsætter konkurrencen om den endelige vinder af titlen ”Nordisk Energikommune 2011”.

De nominerede kommuner vil blive vurderet af en nordisk bedømmelseskomité, der har Maria C. Donnelly, leder af EU DG Energys afdeling for vedvarende energi, energieffektivitet og innovation som formand. Den endelige vinder af konkurrencen udpeges i forbindelse med de nordiske statsministres møde den 20. juni i Finland.

Alle de nominerede projekter og vinderen vil vise, hvordan nordiske kommuner på det lokale niveau kan bistå med synlige og holdbare bidrag til grøn vækst og energiforsyningen i fremtiden. ”Nordisk Energikommune” vil medvirke til at øge bevidstheden om bæredygtige energiløsninger hos de lokale aktører og skabe en platform for samarbejde mellem nordiske kommuner.

På hjemmesiden www.nordicenergymunicipality.org findes uddybende oplysninger om projektet. Hjemmesiden vil fungere som et udstillingsvindue både i og uden for Norden for de mange lokale nordiske energiløsninger og alle nominerede projekter vil blive præsenteret på hjemmesiden.

Tolv danske kommuner havde ansøgt om at blive Nordisk Energikommune 2011: Bornholm, Frederikshavn, Helsingør, Herning, Kolding, Lolland, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Samsø, skive og Solrød.

Den danske bedømmelseskomité har bestået af adm. direktør Mads Lebech, Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium, Susanne Herfelt, Danmarks Naturfredningsforening, Birgit W. Nørgaard, bestyrelsesmedlem og Jørgen Kjems, tidl. DTU/Risø.
 

Mest Læste

Annonce