UM: Flere lærerstuderende vælger tre linjefag, og flere vælger naturfag

27/05/2011 15:17

Nick Allentoft

Dobbelt så mange lærerstuderende vælger naturfag som obligatorisk linjefag, og langt  flere vælger tre linjefag frem for to.

Der er sket en markant stigning i andelen af studerende, der vælger naturfag som deres første obligatoriske linjefag på den nye læreruddannelse. Samtidig vælger markant flere studerende tre frem for to linjefag. Det viser nye tal fra UNI•C Statistik & Analyse.

Udviklingen glæder undervisningsminister Troels Lund Poulsen.

"Det ser ud til, at den politiske målsætning om, at de studerende som hovedregel skal have tre linjefag frem for to linjefag bliver indfriet. Det er utrolig vigtigt, fordi det skaber en bedre linjefagsdækning i folkeskolen. Det er positivt, at flere studerende nu vælger naturfag som deres første obligatoriske linjefag, og jeg ser gerne, at den udvikling fortsætter de kommende år. Jeg ser også gerne, at flere studerende senere i uddannelsen vælger dels naturfag, dels de linjefag som i dag har en lille tilslutning. De nye tal peger på, at det forsøgsprogram, som vi iværksatte sammen med forligskredsen i 2009, virker efter hensigten," siger Troels Lund Poulsen.

Siden første årgang begyndte på den nye læreruddannelse i sommeren 2007 og indtil 2009, har andelen af de studerende, der vælger naturfag som obligatorisk linjefag, ligget stabilt på syv til otte procent. I 2010 var det tal steget til 14 procent.

I 2010 valgte flere lærerstuderende et lille linjefag frem for et stort linjefag som deres andet linjefag. Det betyder, at flere vil dimittere med tre linjefag.

69 procent af de studerende, der påbegyndte deres andet linjefag i 2010, vil således få undervisningskompetence i tre linjefag. 31 procent vil få undervisningskompetence i to linjefag. Til sammenligning vil 41 procent af de studerende, der påbegyndte deres andet linjefag i 2009, opnå undervisningskompetence i tre linjefag, mens 59 procent vil få undervisningskompetence i to linjefag.

Primært formål med forsøgsprogrammet

  • At flere studerende vælger tre frem for to linjefag.
  • At flere studerende vælger naturfag, herunder især fysik/kemi.
  • At flere studerende vælger de små sprogfag.
  • At flere studerende vælger eventuelle andre udsatte fag.
  • At sikre stærke, faglige miljøer på professionshøjskolerne.
     

Mest Læste

Annonce