Her er det fra udbudsprisen i 2015
Her er det fra udbudsprisen i 2015

Danmarks Bedste Udbud 2017

Politik

19/12/17 6:30

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

De nominerede til Danmarks Bedste Udbud 2017 er..
  • Udbud af jobtøj til medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen
    Odense Kommune og De Forenede Dampvaskerier
  • Udbud af Facility management
    Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS Facility Services A/S
    Udbud af læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger
    Aalborg Kommune

Se begrundelse for nomineringer herunder.

Udbud af jobtøj til medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen

Interessenterne i udbuddet er Odense Kommune og De Forenede Dampvaskerier.

IKA - indkøbere på DenOffentlige

Foreningen af Offentlige Indkøbere er udgiver på DenOffentlige. Læs mere fra og om IKA her. 

Vil du være med på DenOffentlige så skriv til os

Odense Kommune har udbudt jobtøj til medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Odense Kommunes indkøb har haft fokus på bæredygtighed i udbuddet og har haft fokus på, hvilke behov kommunen reelt har haft. Der er foretaget en grundig afdækning af de realistiske muligheder samtidig med, at udbuddet har udfordret markedet ved at stille større krav til bæredygtighed frem for de traditionelle mindstekrav. Bæredygtighed indgik som et særskilt tildelingskriterium i udbuddet med en vægtning på 20 %. En så væsentlig vægtning af bæredygtighed tvang alle tilbudsgivere til at tænke nyt og kreativt, samt se bæredygtighed i et større perspektiv.

Udbuddet gav tilbudsgiverne mulighed for at byde ind med merværdi i opgaveløsningen og incitament til at udvikle nye løsninger, fordi vægtningen af bæredygtighed var så høj og har samtidig givet en betydelig økonomisk besparelse.

Udbud af Facility management

Interessenterne i udbuddet er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS Facility Services A/S.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udbudt Facility management af Forsvarets ejendomme i øst og vest Danmark.

Udbuddet er gennemført som konkurrencepræget dialog og har haft fokus på, at opgaverne skulle løses nytænkende og effektivt. Tilbudsgiverne har derfor haft lejlighed til at byde ind med viden og know-how inden og i udbudsprocessen. Den udbudte aftale er udformet som en partnerskabsaftale, der har særligt fokus på, at Ejendomsstyrelsen og vindende tilbudsgiver (ISS) har fælles interesser i at finde gode, innovative løsninger, der sikrer brugernes tilfredshed samtidig med, at opgaven løses så effektivt som muligt.

Der skabes i kontraktperioden et reelt partnerskab ved at centrale medarbejdere hos Ejendomsstyrelsen og ISS får fælles arbejdssted, hvor der arbejdes på at opbygge en partnerskabskultur. Den fælles målsætning for partnerskabet er Forsvarets overordnede mission: ”Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed”. Det løfter ambitionsniveauet for samarbejdet og skaber et fælles, overordnet mål og mission.

Udbuddet har været velplanlagt og professionelt gennemført og der er lagt vægt på kvaliteten af tilbudsgivernes løsning, fremfor tilbudsgivernes pris, for derved at sætte fokus på en effektiv og innovativ løsning til gavn for brugerne.

Udbud af læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger

Interessenten i udbuddet er Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har udbudt læringsmiljøer på kommunens folkeskoler med fokus på cirkulær økonomi.

Projektet har haft fokus på cirkulær økonomi, hvor møbler til læringsmiljøerne genanvendes, repareres og blandes med nyanskaffelser.  Der har i udbuddet også været fokus på at den rådgivning leverandørerne giver, skal udfordre den vante måde at indrette på. Dette for at skabe de ultimative rammer for børnenes trivsel og dermed også deres læring. Rådgivningen skal foregå i samarbejde med skolerne, for at give medejerskab hos skolens personale og sikre, en succesfuld indretning og anvendelse af de nye læringsmiljøer.

På baggrund af markedsdialogen er ideerne om cirkulær økonomi indarbejdet som konkurrenceparametre i udbudsmaterialet, og udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling.

Aalborg Kommune forventer at kunne spare ressourcer i form af råvarer, energiforbrug samt penge pga. forlænget levetid for møblerne og genanvendelse af disse. I sidste ende forventes også positiv indvirkning på antallet af sygedage for elever og lærere og bedre inklusion, når læringsmiljøerne er tænkt indrettet efter den nyeste viden og praksis.

Det nytænkende udbud er blevet til via et bredt samarbejde mellem medarbejdere fra Aalborg Kommunes afdeling for Grøn Omstilling, AK Indkøb, Tolstrup & Hvilsted, skoleledere fra Aalborg Kommune, Rejseholdet for Grønne Indkøb, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark og Aalborg Universitet.                       

Og vinderen er...

Vinderen af Danmarks Bedste udbud 2017 offentliggøres på IKA Årskonferencen den 6. februar 2018 i København.

Læs mere om Årskonferencen

Annonce