IKA - Foreningen for offentlige indkøbere samler det offentlige indkøbsdanmark

Politik

10/05/2017 09:45

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

For 14. gang afholder IKA den anerkendte konference Indkøbsjura, en årlig begivenhed, som samler deltagerne i to dage, hvor nogle af landets dygtigste udbudskonsulenter og -jurister fra det offentlige Danmark mødes til faglige input fra øverste hylde

I år fokuserer IKA på erfaringer fra udbudslovens første leveår. De to dage er fyldt med indlæg omhandlende de mest aktuelle emner i den nye udbudslov og de praktiske erfaringer.

Selv om IKA Indkøbsjura er afholdt mange gange, er det den første konference, hvor IKA entrerer med en ekstern konsulent i planlægningsfasen. Søren Hvilsted, fra firmaet Tolstrup & Hvilsted, har været med i planlægningen af programmet og forestår den faglige kommunikation med oplægsholderne, så der sikres et ensartet og højt fagligt niveau.  

”IKA Indkøbsjura fortjener alt den faglige ekspertise, som vi kan give i samarbejde med hinanden” siger IKAs tovholdere for konferencen Chef for Udbud & Indkøb Stine Rahr, Esbjerg Kommune og Indkøbs-og udbudskonsulent Lotte Bonde, Randers Spildevand. Begge siddende i IKAs bestyrelse og med i IKAs Kompetenceudvalg, som står for størstedelen af alle IKAs kurser og arrangementer.

”Samarbejdet med Søren Hvilsted giver nogle facetter til programmet, som efter min personlige holdning, er et af de bedste, som vi har præsteret” uddyber Stine Rahr. ”Søren Hvilsted har mere end 15 års erfaring med udbud og indkøbsoptimering og er velanset som strategisk udbuds- og indkøbssparring hos offentlige myndigheder.” afslutter Stine Rahr.

”Det bliver interessant at høre de konkrete erfaringer med de emner, som siden udbudslovens ikrafttræden har fyldt i den udbudsfaglige debat”, siger konferencens facilitator Søren Hvilsted og forsætter ”På sidste års Indkøbsjura var al fokus på, hvilken forventet indvirken den nye udbudslov ville få på praksis, i år kan vi give svarene”.

Seneste retspraksis i udbudsloven præsenteres af udbudsjura.dk de mest interessante kendelser det forgange år, og Kromann Reumert forestår et oplæg om ”offentliggørelse af evalueringsmetoden”. I forhold til den større fleksibilitet i den nye udbudslov, vil der være oplæg om lovens nye muligheder for kontraktændringer, anvendelse af dynamiske indkøbssystemer og udbud under tærskelværdierne. Som inspiration til den traditionelle tilgang til gennemførelse af udbud vil Kammeradvokaten tale om praktiske og juridiske erfaringer med udbud af innovationspartnerskaber, og der vil tillige være et oplæg om, hvordan cirkulær økonomi anvendes i udbudsforretninger.

Som supplementet til de jurafaglige indlæg vil Charlotte Flach fra forhandling.net holde indlæg om det forhandlingspsykologiske element, der må siges at være højaktuelt som følge af den langt større mulighed for at anvende forhandling efter udbudsloven. Et indlæg fra en kommune vil omhandle konkrete erfaringer med håndtering af lokalpolitiske ønsker i forhold til kommunens indkøb.

Yderligere, som noget nyt, vil IKA aktivt søge at styre processen om aftenen for således at skabe de bedste muligheder for at komme i dialog med kollegaerne fra hele landet. En aktivitet som er i tråd med en af IKAs hovedbudskaber, som lyder; IKA skaber platformen for at udveksle viden og skabe dialog.

IKA Indkøbsjura afholdes d. 7.-8. juni 2017 på Comwell Aarhus

Udtalelser fra Indkøbsjura 2016

”Alt klappede, ros til IKA, indlægsholdere og hotel. Glæder mig allerede til Indkøbsjura 2017!”

”Det bedste IKA arrangement jeg længe har været til!”

”Meget kompetente foredragsholdere og facilitator!”

”Dygtige indlægsholdere!”

Mest Læste

Annonce