IKA og DI Service: Behov for mere værdiskabende servicekontrakter

Politik

22/6/17 12:15

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

IKA - Forening af Offentlige Indkøbere og DI Service har udarbejdet seks konkrete anbefalinger, som giver inspiration til, hvordan offentlige myndigheder i dialog med markedet optimerer kontrakter om offentlige serviceydelser .

 Anbefalingerne skal bidrage til at skabe bedre rammer for at effektivisere og kvalitetssikre offentlige serviceydelser. Derigennem sikres den størst mulige værdi for modtagerne af serviceydelsen.

Den gode kontrakt er afgørende for værdiskabelsen i det offentlig-privat samarbejde, og der er et klart potentiale for at gøre kontraktrammerne bedre, mener IKA og DI Service.

- Som offentlige indkøbere ser vi løbende på, hvordan vi opnår større gevinster i samarbejdet med private leverandører. En vigtig del af den proces er at identificere de elementer i kontrakterne, der fordyrer serviceydelsen unødigt, og som medfører et spild for begge parter. I idekataloget peger vi på, hvordan man overkommer disse barrierer, så der i stedet prioriteres ressourcer til at give borgerne en bedre serviceydelse, siger bestyrelsesformand i IKA, Jeanet Vandling.

Hun uddyber:

- Udformningen af kontrakten er vigtig, og det har ligeså stor betydning, at vi forbedrer styringen af kontrakterne. Her er nøglebegreberne tillid frem for kontrol. Det kræver, at der etableres en effektiv samarbejdsorganisation, der bygger på en tæt og konstruktiv dialog, og hvor problemerne behandles så tæt på leverancen som muligt, siger Jeanet Vandling.

I idekataloget giver IKA og DI Service også offentlige indkøbere inspiration til, hvilke formuleringer de kan bruge i deres kontrakter med private leverandører:

- Når vi præsenterer vores ideer for offentlige indkøbere, efterspørges det ofte, at vi kommer med konkrete forslag om, hvordan det formuleres i kontrakten. Derfor giver vi for hver anbefaling inspiration til, hvordan kravspecifikationer, bonusmodeller, ansvarsbestemmelser mv. kan se ud. På den måde gør vi det håndgribeligt, hvad der er tankerne bag anbefalingerne, siger formand for DI Service Udbudspanel Morten Schou Andersen.

Anbefalingerne har til formål at sikre borgerne den bedst mulige service for skattekronerne.

- Private leverandører arbejder for at øge borgernes tilfredshed med den offentlige service. Men det kan være svært, hvis kontrakten stiller detaljerede krav til, hvordan opgaven skal løses. Derfor anbefaler vi, at kontrakterne primært stiller krav til virkningen af leverandørens løsninger. Det giver friere rammer til at udvikle opgaveløsningen, og det forpligter leverandørerne til at tage ansvar for at borgerne får en bedre service, siger Morten Schou Andersen.

Kontakt

Bestyrelsesformand Jeanet Vandling, IKA, tlf.: 7253 1191, e-mail: [email protected]
Sekretariatsleder Charlotte Sander Vejlgaard, IKA, tlf.: 6160 6069, e-mail: [email protected]  

Pressekoordinator Jeanette Løv Rasmussen, DI, tlf.: 2347 7178, e-mail: [email protected] 
Formand for DI Service Udbudspanel, Morten Schou Andersen, tlf.: 2249 1786, e-mail: [email protected]

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce