IKAs fodspor på Folkemødet 2017

Politik

23/06/2017 09:37

IKA - Foreningen af offentlige indkøbere

Paneldebat, kaffemøde, udbud af botilbud til børn, dialog med lokalpolitikere og Carl Holst sagen var en del af oplevelserne for IKAs udsendinge på Folkemødet.

Paneldebat
IKA havde på Folkemødet for første gang sin egen event. Under overskriften ”Hvorfor er det så dyrt at lave udbud i det offentlige?”, var der inviteret til paneldebat mellem IKAs egen Formand, Jeanet Vandling, Direktør i Operate, John Pedersen, samt Advokat i DLA Piper, Mikala Berg Dueholm.

Moderator og Næstformand i IKA, Ditte Nicolajsen, udfordrede panelet på, hvad der skaber transaktionsomkostninger, om der er for meget fokus på jura og for lidt på godt købmandskab samt om udbudsloven fungerer.

Panelet argumenterede livligt for hver deres synspunkter, men fire ting kunne de alligevel enes om:

  • Der skal ikke gennemføres en udbudslignende proces, af opgaver under tærskelværdien. Det er for dyrt for både Ordregivere og Tilbudsgivere.
  • Tilbudsgivere bør være tilbageholdende med aktindsigt og klager. Det skal kun anvendes, hvor der vurderes at være alvorlige fejl, og bestemt ikke til markedsafdækning.
  • Mere fokus på det gode købmandskab – og den gode kontrakt.
  • Gør brug af de muligheder udbudsloven giver.

Afslutningsvis fik panelet lov til at komme med hver deres ønske til, hvad de ville ændre ved offentligt indkøb for at nedbringe transaktionsomkostningerne.

John Petersens ønske var simpelt: ”Det er mit håb, at flere vil leve op til både bogstav og ånd i den nye lov. Det er ikke mindst vigtigt, at man får reduceret transaktionsomkostningerne ved de mindre opgaver, og det giver loven gode muligheder for.”

”Mit ønske er, at ordregivere og tilbudsgivere skal turde søge dialogen forud for udbudsprocessen - og undervejs i det omfang det er muligt. Fokus skal være på at vælge den smarteste udbudsproces, ikke nødvendigvis den hurtigste” sagde Mikala Berg Dueholm

Og endeligt efterspurgte Jeanet Vandling mere mod og tillid hos både Ordregivere og Tilbudsgivere.

Mon vi hører mere fra det trekløver til IKAs Årskonference i februar?

Og så alt det andet
Under kyndig styring af IKAs sekretariatsleder, Charlotte Sander, oplevede IKAs udsendinge Folkemødet i fuld flor. Det blev til mange debatter og dialoger af meget forskellige karakter. F.eks.:

  • Tænketanken Ceveas debat ”Er borgernær velfærd på private hænder en god ide”
  • Et arrangement af LOS om en række sjællandske kommuners udbud af botilbud.
  • Første række til et interview med Carl Holst om, hvad der efter hans mening var op og ned på ”Carl Holst sagen”.
  • En kort snak med Ombudsmanden om gaveregler.
  • Kaffemøde med Direktøren for Dansk Initiativ for Etisk Handel. Der blev talt om mulighederne for samarbejde, og om muligheder for sparring mellem de to sekretariater.

Konklusionen og en af de spændende ting ved Folkemødet er, at man aldrig helt ved, hvad man oplever. En af dagene til frokost sad IKA bænket ved et større bord og et ægtepar kom og fortalte, at de havde fået at vide at de skulle sidde med ved bordet. I Folkemødets ånd faldt parterne hurtigt i snak. Et tilfældigt møde blev til en spændende dialog, mellem en kommunalpolitiker og IKA, indeholdende indkøb-udbud og hvad IKA havde at tilbyde hendes kommune.

Jeanet Vandling udtaler til sidst: ”Som forening har IKA fået en masse med hjem, noget håndgribeligt, som f.eks. en samarbejdspartner i DIEH og meget andet uhåndgribeligt som en masse spændende perspektiver med bredt udsyn, der har inspireret og givet stof til eftertanke – alt sammen noget, som bl.a. kan anvendes til kommende IKA arrangementer. Slutteligt har IKA fået udvidet sit netværk og har efterladt indkøbsspor både hos lokal- og regionalpolitikere.”

Mest Læste

Annonce