KV-RV13 Tillykke med valget

Politik

20/11/2013 06:50

Freja Eriksen

Det kommunale selvstyre er omdrejningspunktet for den succesfulde danske velfærdsmodel. Men velfærdsmodellen er truet fra flere sider. Mest af alt det bureaukrati, der er vokset frem gennem de sidste årtier. Et bureaukrati, som får danskere til at samle sig i en social modstandsbevægelse, offentligt ansatte til at forene sig i protest og forskere til at advare om udviklingen og situationen med sjældent hård retorik. Hovedansvaret for at gøre op med den udvikling ligger på dit bord nu.

Kære politiker

Tillykke med valget. Du har nu fået et enormt ansvar, som du skal varetage med lige dele saglighed og stædighed. Særligt det sidste får du brug for.

Din indsats de kommende fire år vil få indflydelse på, om lokaldemokratiet har en fremtid. Du kan blive medansvarlig for det kommunale selvstyres kollaps eller lokaldemokratiets revitalisering. Du vælger selv.

Politikere er valgt for at tage ansvar, men også for at lede velfærdssystemet, finde på nye ideer og bidrage til, at samfundet udvikler sig harmonisk. Velfærdsmodellen er den trygge ramme for os gennem et helt liv. Men der er ridser i lakken, rust i metallet og klumper i benzinen.

Ny social modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

DenOffentlige.dk’s artikler om en socialkrise, der er ved at blive til en social modstandsbevægelse, og 11.000 fagpersoners oprør mod det offentlige bureaukrati i Tag faget tilbage, peger tilsammen på et akut behov for politisk vilje og lederskab. Det bliver dit ansvar, at gennemføre et effektivt serviceeftersyn efter år med rå opbremsning i økonomi og hård styring gennem bureaukrati.

Du sidder i saksen

Du vil høre embedsmænd argumentere for, at du skal holde dig væk fra maskinrummet. Organisationer fra naturfredning over idræt og kultur til handikap vil advare dig mod forandringer. Borgere vil komme til dig med enkeltsager. Opgaven er svær, men nu sidder du i saksen. Du er valgt for fire år, får honorar for det, og skal nu træffe nogle afgørende beslutninger om, hvordan din tid som politiker skal forvaltes.

I det forløb kan du hverken bruge økonomernes snævre analyser, demografiens forskydning i befolkningssammensætningen eller forkromede planer om bæredygtig udvikling. Din allerstørste opgave bliver at repræsentere dine vælgere i omstillingen af velfærdssystemet. Det er principielt derfor, du er valgt, men for at få indflydelse skal du tage den politiske initiativret tilbage.

Slå plejer ihjel

Du får ikke reel politisk indflydelse, hvis du lader det politiske arbejde begynde som det plejer. Hvis du accepterer en mødekalender, som din forvaltning har lavet. En udvalgsstruktur, som fortsætter sporet fra de sidste fire år eller en mødekultur, der tager din tid og opmærksomhed fra dine politiske opgaver.

Det kommunale selvstyre er omdrejningspunktet for den succesfulde danske velfærdsmodel. Men velfærdsmodellen er truet fra flere sider. Mest af alt det bureaukrati, der er vokset frem gennem de sidste årtier. Et bureaukrati, som får danskere til at samle sig i en social modstandsbevægelse, offentligt ansatte til at forene sig i protest og forskere til at advare om udviklingen og situationen med sjældent hård retorik. Hovedansvaret for at gøre op med den udvikling ligger på dit bord nu.

Det handler om mennesker

I din kommune er der borgere, der presses ud af middelklassen og sendes på en rejse til samfundets bund. Der er lærere, sundhedspersonale, pædagoger, hjemmehjælpere og socialrådgivere, der tavst lader absurd bureaukrati styre dem, fordi de frygter for deres job. Der er børn, familier, unge og gamle, som forventer et velfungerende velfærdssystem, men bliver chokerede, når de møder det. Der er foreninger, hvor frivillige efter bedste evne forsøger at få tingene til at fungere under stigende bureaukratisk kontrol.

Disse mennesker er også dine vælgere. Nu er du valgt, og påtager dig dermed et ansvar på vegne af dem alle sammen. Dit arbejde påvirker mennesker.

Genopfind den politiske indflydelse

Siden kommunalreformen i 2006 har forvaltningerne, bevidst eller ubevidst, presset den politiske ledelse ud på et sidespor. Det er ikke længere politikerne men forvaltningerne, der lægger hovedsporene for udviklingen og de politiske beslutninger. Det skal du gøre op med.

Egentlig er det meget enkelt. I toppen sidder du og dine politiske kolleger med det demokratiske ansvar for velfærdsmodellen. Med ansvaret for, at borgerne er trygge ved velfærden og dermed accepterer at betale for den gennem et af verdens højeste skattetryk. I samme øjeblik troen på velfærdsmodellen smuldrer - og det er den reelle trussel foran dig - vil opbakningen glide væk mellem hænderne på dig. Dernæst forsvinder formålet med det lokale selvstyre, som vi kender det.

Indflydelse nu

Når både borgere og offentligt ansatte i stigende grad udtrykker frustration over udviklingen, og samtidig lægger deres håb for fremtiden i hænderne på dig og dine kolleger, skal du tage dit ansvar alvorligt. Det nytter ikke, at deponere beslutnings- og initiativkraften hos din forvaltning.

Jovist kan du sikkert bidrage med de særlige mærkesager og interesseområder, som du kommer med. Men din indflydelse bliver forholdsmæssigt mindre, jo mere du dyrker et ensidigt pres alene for dine egne interesser. Det skaber flere konflikter end løsninger.

Du må finde sammen med dine kolleger i byrådet, og på tværs af partier skabe enighed om jeres politiske afsæt. Kæmper du alene, bliver du stigmatiseret. Kæmper du via dit parti, bliver jeres indflydelse langsomt opløst som fedt i en opvask. Men enes i som politikere bliver jeres magt enorm.

De politisk stærke byråd vil de kommende uger sætte sig alene sammen og lægge en strategi for de næste fire års politiske arbejde. De vil af egen kraft lægge rammerne for deres mødekultur, dialogen med borgerne, proceduren for politiske udspil undervejs og kravene til den sagsfremstilling, de vil præsenteres for fra deres forvaltninger.

På den måde kan din personlige politiske indsats i den kommende valgperiode bringe det politiske lederskab tilbage og skabe momentum for lokaldemokratiet.

Om fire år ved vi, om du lykkedes.

God arbejdslyst

 

Mest Læste

Annonce