Værdigt eller uværdigt trængende - Velfærdsstatens opgør og svigt

Velfærd

08/2/19 7:34

Nick Allentoft

PODCAST - Velfærdsdebatten del 1: Oplev en fantastisk samtale mellem de to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen om velfærdsmodellens historie. Nick Allentoft er vært.

“Jeg tror vi er på vej tilbage til den lange historie, hvor mennesker vurderes værdigt eller uværdigt trængende. Det er også de samme kriterier, der lægges til grund. Arbejdsduelighed. Arbejdsevne. Arbejdsmotivation.”

Sådan siger professor Ove Kaj Pedersen i denne podcast, hvor han samtaler med kollega Jørn Henrik Petersen.

De to professorer har i årtier præget debatten om velfærdsstaten. I podcasten bringer Nick Allentoft, der har skrevet bogen Velfærdsillusionen, dem sammen til en drøftelse af velfærdsstaten historie, udvikling og fremtid.

Jørn Henrik Petersen peger på, at velfærdsstaten etablerer et opgør værdighedsbegrebet og indfører en form for noget for ingenting paradigme.

“Kernen er, at man skaber en form for ligeværdighed i borg og hytte, som Grundtvig udtrykte det. Det er et opgør med det, der går forud, for når vi ser på forsorgen tidligere, kunne man miste retten over eget bo, valgbarhed og den slags. Det ville man med velfærdsstaten gøre op med, og det havde eksempelvis den pudsighed, at i halvtredserne, lige før vi fik folkepensionen, undlader hver tredje af dem, der i princippet er berettiget, at søge aldersrente. De føler simpelthen at det er nedværdigende og ydmygende,” siger Jørn Henrik Petersen.

I dette første af fire afsnit taler de om velfærdsstatens begyndelse og kommer tæt på begreber som ligeværdighed, den sociale kontrakt og betydningen af værdighed før og efter velfærdsstaten.

Hør podcasten her - og find anden del her. Vil du høre flere podcasts, så følg os eller download podcast-tjenesten Podbean eller Soundcloud.