Grafik: Maria Gershuni

Samskabelse er det 17. verdensmål

Velfærd

08/07/2018 11:08

Freja Eriksen

FN’s verdensmål bliver ikke realiseret gennem store regeringskonferencer og globale elitenetværk alene. International forskning viser faktisk, at kommunerne kan være den afgørende drivkraft for forandring.

Vi er mange, der er bekymrede for klodens fremtid, og med gru læser rapporter om overbefolkning, fattigdom, diskrimination, manglende adgang til uddannelse, beskæftigelse og socialt fællesskab, klimaforandringer og jeg kunne blive ved. Vi ved ikke, hvad vi skal svare vores børn og børnebørn, når de spørger om isbjørnene overlever, og om der også i fremtiden vil være viber, storke og snudebiller i Danmark. Vi er frustrerede over, at de globale problemer virker lige så store, uoverskuelige og svære at løse, som de er alvorlige og presserende. Hvad pokker skal vi gøre?

En række danske kommuner viser nu en del af vejen ved at invitere borgere, foreninger og virksomheder til at samskabe og realisere FN’s 17 verdensmål lokalt.

Samskabelse er vejen til nye løsninger

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

FN’s verdensmål er af global betydning — men realiseringen af dem kan ikke sikres alene gennem store regeringskonferencer og internationale elitenetværk for embedsfolk og virksomhedsledere. Den skal først og fremmest komme gennem lokale initiativer og projekter. 

Kommunerne kan realisere FN’s verdensmål 

Her er kommunerne et centralt omdrejningspunkt. International forskning fremhæver ligefrem kommunerne som en afgørende katalysator og drivkraft for forandring, fordi det er lokalt, at vi har problemerne inde på livet. Lokalt er der ofte en mere pragmatisk tilgang til problemløsning og mulighed for at inddrage borgere og lokale interessenter.

Borgerinddragelse og forskellige former for samskabelse er i det hele taget en oplagt løftestang for det lokale arbejde med de globale verdensmål. Her kan vi mobilisere vigtige ressourcer og skabe et bredt ejerskab til initiativer og indsatser. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at det 17. verdensmål er, at de første 16 verdensmål netop skal opfyldes ved at etablere inddragende netværk og partnerskaber, som kan fungere som arenaer for tværgående samarbejde og samskabelse af nye og innovative løsninger.

Danmark har unikke forudsætninger for en samskabt realisering af FN’s verdensmål. Vi har en stærk offentlig sektor, et velorganiseret civilsamfund, et erhvervsliv som gerne tager socialt ansvar og en årelang tradition for samarbejde. Desuden ligger det i vores historiske DNA, at vi samarbejder om at løse vigtige samfundsproblemer, når krisen kradser. Det er læren fra både andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen.

Forskningsprojekt skal skabe viden om arbejdet 

Der er ifølge en Deloitte-rapport fra juni 2017 endnu ikke særlig mange kommuner, der arbejder systematisk med verdensmålene. Der er dog en række frontløberkommuner som Gladsaxe, Guldborgsund og Vejle, der på forskellige måder har grebet fat i de globale udfordringer og arbejder med at skabe lokalt forankrede løsninger. Nogle kommuner har simpelthen skrevet FN’s verdensmål ind i kommuneplanen. Andre arbejder sammen med virksomheder og lokale boligselskaber om konkrete projekter. Endelig er der kommuner, som arbejder målrettet på at styrke de lokale fællesskabers evne til at skabe forandring. Det er super spændende.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Vi har ikke nogen systematisk viden om den lokale indsats i de kommuner, der har taget verdensmålene til sig. Derfor er forskere, kommuner og KL gået sammen om at søsætte et nyt forskningsprojekt, der skal skaffe ny viden om kommunernes bestræbelser på at samskabe lokale løsninger på de globale verdensmål. 

Hvordan gribes arbejdet an? Hvilke strategier og metoder bringes i anvendelse? Hvor er arbejdet med verdensmålene forankret? Hvem deltager i samskabelsen, hvorfor og hvordan? Hvad er effekten og hvordan kan vi måle den? Hvordan bliver vi verdensmestre i at redde kloden gennem lokalt samarbejde? 

Svarene på alle disse vigtige spørgsmål kan bidrage til at styrke den lokale indsats ude i kommunerne. Forskning tager som bekendt tid, men vi tager hul på debatten på Folkemødet, hvor vi har samlet et spændende panel, der sammen med tilhørerne skal diskutere, hvordan vi kan skabe platforme for samskabelse af lokale løsninger på globale udfordringer. Vi vil også diskutere, hvordan Folketinget kan understøtte arbejdet med FN’s verdensmål. Det hele foregår i Folkemødets Samskabelsesarena fredag morgen. Kom og giv dit besyv med i debatten.

Mest Læste

Annonce