Sundhedsvæsen på vildspor

Ledelse

31/10/2013 14:40

Freja Eriksen

Det danske sundhedsvæsen er på vildspor. Landets sygehuse og klinikker er ved at gro til i vildtvoksende bureaukratisk ukrudt. Det gør medarbejderne stressede, og fremfor at øge den sundhedsfaglige kvalitet fører det til mindre effektivitet, mindre tid til patienten, mindre arbejdsglæde - og det er en rigtig dårlig udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer.

Af Peter Wied, initiativtager til Tag faget tilbage

Den 19. november er der regions- og kommunalvalg. Valget handler i høj grad om sundhedsvæsenets fremtid, og udfaldet vil have afgørende betydning for, hvilket sundhedsvæsen vi i fremtiden vil få. Derfor er det vigtigt, at vi benytter lejligheden til at få politikerne til at forstå, at den nuværende kurs må lægges om. Fordi den er forkert.

Der er nemlig noget galt, når op mod 75% af en læges eller sygeplejerskes tid i dag går til at udfylde skemaer, indberette data og foretage andet administrativt arbejde. For det går ud over den tid, der bliver til overs til patienterne. Den nyttesløse registrering er vokset år for år og truer nu med at underminere selve sundhedsvæsenets kerneydelse af faglig ekspertise og menneskelig omsorg. Der har blandt politikere og administratorer bredt sig den misforståelse, at New Public Management kan bruges til at styre og udvikle sundhedsvæsenet. Men i virkeligheden er vi mere i gang med at afvikle det, for denne form for ledelsesfilosofi fører snarere til demotiverede og frustrerede medarbejdere. Og herved går samfundet glip af et stort potentiale.

Kommunaldirektører støtter protestbevægelse

“Faglig indsigt skal være omdrejningspunktet både i målformulering og implementering, så vi kan komme unødvendige regler og procedurer til livs. Det er medarbejdere og lederes grundige faglige indsigt og sunde fornuft, der kan sikre at de tilgængelige ressourcer udnyttes mest effektivt, og at vi dermed bliver i stand til at nå fælles mål,” siger formanden for landets kommunaldirektører, Niels Højberg, til DenOffentlige.dk.

Læs mere

Det er klart, at udviklingen af sundhedsvæsenet skal ske i en samlet forståelse af såvel de faglige som de økonomiske muligheder. Det er politikernes ret og pligt at foretage de overordnede prioriteringer. Men balancen mellem ledelsesmæssige direktiver og sundhedsfaglige kompetencer er blevet for skæv, og vi bliver nødt til at få rimelighed og fornuft tilbage som ingredienser i den sundhedspolitiske tilrettelæggelse.

Opgøret med bureaukrati og regler sigter heller ikke mod en fjernelse af al dokumentation, for den tjener også mange fornuftige formål. Men det sundhedsfaglige personale må i højere grad inddrages i udvælgelsen af, hvilke data der skal registreres, så dokumentationen bevarer sin meningsfuldhed.

Hvis vi er enige om, at vi ønsker et velfungerende sundhedsvæsen, som er både effektivt og har en høj faglig kvalitet, kan vi ikke lade udviklingen fortsætte ad det nuværende spor. Vi bliver i stedet nødt til i fællesskab at gøre op med mistilliden, kontrollen og alle tjeklisterne. Og som sundhedsfaglige må vi have lov til og mulighed for igen at passe vores kliniske arbejde.

Et første skridt mod det mål er taget med initiativet Tag faget tilbage, der i løbet af blot 1 uge har fået opbakning fra en stor gruppe af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, lægesekretærer m.fl., der alle kræver handling mod forandring. Aktionen har også skabt opmærksomhed blandt andre faggrupper uden for sundhedsvæsenet, og har bredt sig som ringe i vandet til lærere, pædagoger og socialrådgivere.

Læs mere om Tag faget tilbage

Mest Læste

Annonce