Covid-19: Ældre lever mere isoleret - men kan de tåle det?

Sundhed

23/04/2020 08:30

Lotte Overbjerg

Corona-krisen har født mange gode initiativer, som bekæmper ensomhed hos ældre, der er isolerede. Men der er behov for flere indsatser til at afbøde den stigende ensomhed – både i denne periode og generelt, hvor antallet af ensomme ældre vil stige.

Familie og frivillige prøver på utallige måder at nå de ældre mennesker, som lever isoleret med sygdom og svækkelse. Der vokser initiativer frem som fx gårdsangere og kor uden for plejehjem, der åbner vinduerne, og som giver beboere, familie og ansatte mod og glæde i en socialt trængt hverdag. Røde Kors, Ældre Sagen og mange ikke-organiserede grupper byder på musik, sang og besøg på afstand. Telefoner gløder mellem besøgsvenner og besøgsværter i stedet for sædvanligt samvær. Et museum stiller ”godteposer” frem til forbipasserende, der inviteres til at tage en pose og bringe til et gammelt menneske, som de ved, føler sig ensom – og evt. donere et lille beløb til Røde Kors eller Fonden Ensomme Gamles Værn.
Idéer og drivkraft til at bekæmpe ensomhed i denne tid vokser frem – og behovet bliver kun større fremover.

Flere ældre = flere ensomme
Ud af 350.000 voksne, som er alvorligt ensomme, er 50.000 over 65 år, fortæller Christine E. Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn, Mange af de ældre mennesker, der er i risikogruppe ift. covid-19, tilbringer i forvejen for meget tid alene, og under isolationen som følge af Covid-19 er de endnu mere afskåret fra kontakt, glæde og inspiration fra andre levende mennesker.

Selv uden en truende pandemi har vi et stigende antal ældre i befolkningen, og erfaringer viser, at oplevelsen af ensomhed stiger med alderen og er størst blandt de ældste borgere.
Derfor er fokus på sociale relationer særdeles vigtig, da trivsel har stor betydning for det generelle helbred.

Ensomhed har fokus i kommuner og hos læger
Christine E. Swane, skriver i en artikel om ældres ensomhed  bl.a. om, hvad der kan gøres. Der er efterhånden kommet fokus på ensomhedens alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, som den praktiserende læge kan føle sig magtesløs overfor. I kommunerne arbejdes der på at skabe overblik over aktiviteter og samværsmuligheder i kommunalt og frivilligt regi. Desuden forsøger man at sikre, at forebyggelseskonsulenter, SOSU’er og praktiserende læger har kendskab til disse tilbud og kan formidle dem videre til de ensomme ældre.

I en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Ensomhed og svage sociale relationer blandt ældre, fastslås, at det har stor betydning for den enkeltes livssituation og helbred at indgå̊ i meningsfulde sociale relationer og fællesskaber. En omfattende forskning har vist, at svage sociale relationer har en negativ betydning for den enkeltes helbred og trivsel, og den manglende sociale aktivitet kan også̊ medføre eller øge følelsen af ensomhed. Længerevarende ensomhed øger risikoen for dårligt mentalt helbred, en række sygdomme og tidlig død.

Hvordan forebygges ensomhed?
I Danmark har vi et væld af tilbud på træning, aktiviteter og socialt samvær i kommunale centre, frivillige organisationer og klubber. Men den seneste undersøgelse viser, at tilbuddene har svært ved at tiltrække nøjagtigt de ældre, der er socialt isolerede og ofte fysisk handicappede, og som har mistet deres mod på livet. Udbredelsen af ​​ensomhed er også stor i plejehjem, selvom folk bor tæt på hinanden og med personale omkring sig.

I 2015 udkom en indsatsguide med det formål at give viden og inspiration til handling i forhold til at forebygge ensomhed blandt ældre. Retningslinjerne peger på, hvordan man identificerer de ensomme ældre og giver et værktøj til, hvordan man kan afbøde deres ensomhed. 

Der findes i 2020 adskillige digitale og ikke digitale tilbud til ensomme ældre. Forebyggelse af ensomhed er et opmærksomhedspunkt i kommunerne, der ofte opfordrer ældre, der er nået pensionsalderen til at engagere sig i aktiviteter og blive frivillige. Ældresagen er netop i gang med en stor kampagne samarbejde med forsikringsselskabet Codan for at rekruttere besøgsvenner til ensomme ældre, fortæller Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup til Magasinet Pleje. Ordningen med besøgsvenner til ældre, der savner samvær, rykker under corona-krisen over på telefonen, hvor ældre nu kan få en telefonven som erstatning for de tabte besøg.

Få en virtuel ven
Platformen Boblberg.dk er en digital fællesskabsplatform, som samarbejder med en tredjedel af landets kommuner og benyttes af 285.000 borgere i alderen 15-95 år. For at mindske ensomheden kan man på Boblberg finde andre med samme interesser, det kan f.eks. være en gå- eller løbemakker, pennevenner, nye bekendtskaber, ligesindede at snakke med om svære emner og meget mere.

Sammen med Røde Kors har Boblberg i forbindelse med Covid-19 lanceret en digital besøgstjeneste www.SnakSammen.dk. Her man kan få et digitalt besøg af en frivillig samtaleven, der via et simpelt, sikkert system tilbyder en virtuel snak, så man ikke føler sig alene – selvom man måske er fysisk alene. Tjenesten SnakSammen er udviklet af Boblberg og Røde Kors i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. På grund af den nuværende corona-situation er SnakSammen i samarbejde med Nordea-fonden og TDC NET gjort midlertidigt tilgængelig i hele Danmark.

Besøg fra kommunen på skærmen
Mange kommuner har også introduceret virtuelle besøg til ældre. Det består ofte af et virtuelt "formiddagsbesøg" af en sundhedsfaglig person - bare for at sige god morgen og sørge for, at den ældre person er vågen, har spist morgenmad og fået kaffe. Nogle kommunikationsplatforme tillader også pårørende og frivillige at kommunikere med ældre, for eksempel Life-managerVita-Com, og Viewcare. Kommunikationsplatformene er blevet ekstremt vigtige under Covid-19-pandemien og er i øjeblikket under hastig udbredelse i danske kommuner.

Professor Bent Greve, Roskilde Universitet, peger på, at kontakt med andre via velfærdsteknologi og de mange former for it-kontakt kan mindske ældres ensomhed. Selvom det for mange ikke er det samme som at være i samme rum, så er det bedre end slet ingen kontakt. Det vil være endnu mere nødvendigt i en tid, hvor mange af sundhedsmæssige grunde er afskærmet fra deres familie. Det peger samtidig på behovet for, at der mere systematisk er et beredskab hertil også i de kommende år.

Sociale relationer uden brug af it
Men hvad med dem, som ikke har adgang til eller kan finde ud af at bruge digitale medier?
Nye tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at knap 400.000 danskere er fritaget for digital post, heraf 74%, dvs. knap 300.000, på 65+ år. Christine Swane fremhæver at der blandt de ældre digitale brugere er mange dertil afhængige af en pårørendes hjælp. Disse mennesker er for alvor afsondret.
Bent Greve forventer dog, at dette tal falder i takt med at kommende generationer mere er vant til at anvende ny teknologi.

Der findes dog også aktiviteter for ældre, der ikke involverer digitale medier.
Cykling uden Alder er en forening, der tilbyder et koncept, der bruges på plejehjem. Konceptet består af en digital en bookingplatform og rickshaw-cykler. En person fra lokalsamfundet kan melde sig som pilot og køre ældre en tur. Den digitale platform angiver den specifikke tidsperiode for pilotens rådighed. Personale på plejehjemmet matcher derefter to ensomme ældre og sørger for, at de er klar på det specifikke tidspunkt, som piloten tilbyder. De to ældre sidder ved siden af ​​hinanden, gnider skuldre og taler med hinanden om de ting, de passerer. På grund af Covid-19 pandemien anbefaler foreningen, at alle cykelture indstilles indtil situationen normaliseres. 

Aktivitet er godt men udfylder ikke tomrum

I en evaluering af projekter i puljen ’Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker der modtager meget hjemmehjælp’ beskrives en række læringspunkter.

Blandt andet finder man:

  • At ensomhedsforebyggende aktivitetstilbud har været en positiv begivenhed i hverdagen, som de ældre borgere har været glade for at deltage i.
  • De nye aktivitetstilbud og opmærksomheden på den ældres velbefindende giver glæde i den ældre borgers hverdag.
  • Aktivitetstilbuddene har dog ikke skabt nye langvarige og dybe sociale relationer.
  • Aktiviteterne kan dog sjældent udfylde det tomrum, som de ældre, der oplever ensomhed, fortæller er i deres hverdag.

 Afbødning af ensomhed under Covid-19 isolation af ældre

Set i dette perspektiv er det vigtigt at holde sig for øje, at det med udsigterne til en langvarig isolation pga. Covid-19 må forventes:

1.     At andelen af ældre, som er ensomme, øges.

2.     At den gruppe af ældre, der allerede var ensomme, nu må forventes at blive endnu mere socialt isolerede.
3.     At ældres ensomhed i sig selv er en sundhedsrisiko.

Selvom det ikke er dokumenteret, at ensomhed i en forbigående periode øger syge- og dødelighed – det er kun langvarig ensomhed og mangel på sociale relationer - er det alligevel vigtigt at få sat fokus på, hvilke virkemidler man allerede har, og som man hurtigt kan iværksætte for at afbøde ensomheden blandt ældre i den sandsynligvis længere periode, hvor de isoleres på grund af Covid-19.

Foto: Pexels.com

Syddansk Universitet, Boblberg.dk, Faaborg-Midtfyn Kommune, Life-Partners, Viewcare og Cykling Uden Alder er medlemmer af Welfare Tech.   

Mest Læste

Annonce