Bedre veje til ungdomsuddannelser: Der er brug for både sikkerhedsnet og springbræt

Politik

23/02/2017 10:00

VUC

Hvordan får vi alle unge med? Når vi gør en ekstra indsats for at få de svageste unge med, er det vigtigt, at vi fastholder de stærke, faglige læringsmiljøer. Danske VUC’er inviterer nu til dialog om, hvordan vi sikrer, at alle unge får de nødvendige kompetencer til fremtidens samfund.

Regeringens ekspertudvalg om bedre veje til ungdomsuddannelse kommer i næste uge med deres anbefalinger til, hvordan vi får flere unge til at tage en ungdomsuddannelse hurtigere efter grundskolen.

Undersøgelser har vist, at 29% ikke har fuldført en ungdomsuddannelse 5 år efter de forlader Folkeskolen. Det skyldes bl.a., at nogle dropper ud af den ungdomsuddannelse, de ellers var startet på efter 9. klasse. Andre er stadig i gang efter de 5 år. For de svageste er udfordringerne større og ofte behandlingskrævende.

"Der er meget stor forskel på de to målgrupper, og hvor de står i deres liv"

Det er ifølge Verner Rylander-Hansen vigtigt at huske, at der er brug for differentierede løsninger til de to meget forskellige målgrupper:

  1. De svageste unge, der ofte har behandlingskrævende udfordringer.
  2. De unge, der har brug for et fagligt miljø, hvor de kan løfte sig selv.

Tal fra VUC-skolerne viser, at på den almene voksenuddannelse (avu) på 9. og 10. klasses niveau kommer 91 % af sig selv til skolerne, imens 9% henvises til uddannelse på VUC fx med et uddannelsespålæg fra kommunerne. 

- ”Det er godt, at der kommer ny fokus på området, for vi skal have alle med. Der er meget stor forskel på de to målgrupper, og hvor de står i deres liv. Det kræver både fleksible, men også forskellige tilbud og faglige miljøer. Der skal være et stærkt sikkerhedsnet til de svageste, samtidig med at vi tilbyder et springbræt til den store gruppe, der kan og vil, og selv møder op på uddannelserne”, siger Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.

"De må ikke blive kastebold mellem kommunale behandingsforløb, sociale tlibud og kurser"

De svageste har brug for et sikkerhedsnet og en fast hånd, så de ikke bliver kastebold mellem kommunale behandlingsforløb, sociale tilbud og kurser. For mange af disse bliver VUC endnu et stoppested i virvaret af tilbud, og der er kommet flere i denne gruppe i kølvandet på såvel kontanthjælpsreformen som erhvervsuddannelsesreformen.

"Profilen på VUC skal skærpes ved at fokusere på det faglige miljø"

Derfor ønsker VUC nu at styrke samarbejdet med kommuner og andre institutioner for at sikre, at alle får det tilbud, de har brug for. Det betyder ifølge Verner Rylander-Hansen også, at profilen på VUC skal skærpes ved at fokusere på det faglige miljø:

- ”På VUC møder vi de unge som voksne – og ikke som klienter i et behandlingssystem eller børn i en skole. Vi stiller krav og har en klar forventning om, at den enkelte kursist spiller en vigtig rolle i sit læringsforløb. Det særlige, faglige miljø skal fastholdes og styrkes til de mange unge, der kan og vil bruge det som springbræt videre ud i uddannelsessystemet eller beskæftigelse”.

Inviterer statsministeren og andre til dialog og debat

Danske VUC’er inviterer under overskriften ”Rigtig uddannelse til dem, der kan og vil – springbræt til fremtiden” i de kommende måneder til dialog om, hvordan vi i Danmark bedst kan sikre opkvalificeringen af de meget forskellige målgrupper.

Det vil ske i en række debatarrangementer, blandt andet rundt omkring på nogle af landets 30 VUC-skoler:

Som et af initiativerne vil Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC) nu invitere statsminister Lars Løkke Rasmussen på besøg for at give ham muligheden for at møde en forskellig skare af kursister, som har fundet sig en ny fremtid i deres liv gennem deres uddannelse på et af Danmarks største voksenuddannelsescentre.

Følg med i synspunkter og historier fra VUC på Facebook

 

Mest Læste

Annonce