Hvorfor bliver vi ved med at snakke om ”restgrupper”?

Politik

19/03/2017 14:30

VUC

I debatten om nye indsatser for svage unge, må der ikke vokse en bureaukratisk strukturdjævel frem, som hiver energien ud af kerneopgaver og koster penge i form af øget administration og bureaukrati. Vi har jo i virkeligheden en fantastisk ungdom!

Regeringen barsler snart med et stort udspil, der skal få flere unge til at tage deres ungdomsuddannelse hurtigere. Der er godt belæg for udspillet, og der er behov for nye indsatser.

Læs også blogindlæg: Lad os tale de unge op - ikke ned 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere vist stor interesse for udsatte unge, og regeringens ekspertudvalg med Metropols rektor Stefan Hermann i spidsen har fremlagt afklarende analyser og moderne anbefalinger med flere gode takter.

"En gruppe af de svageste unge bliver for ofte kastet rundt imellem beskæftigelses- og uddannelsessystemer og mange forskellige kommunale tilbud"

Ovenikøbet taler flere politikere åbent om, hvor vigtigt det er at fokusere på at hjælpe de unge – og ikke skabe systemer og bureaukrati.

Det er vi meget enige i. For en gruppe af de svageste unge, er der brug for en fastere hånd og for én mere koordineret indgang. Historien og VUC’s erfaringer stemmer godt overens med ekspertudvalgets: Disse unge bliver for ofte kastet rundt imellem beskæftigelses- og uddannelsessystemer og mellem mange forskellige kommunale tilbud.

Der skal sikres en bedre og mere sammenhængende og koordineret indsats.

Læs også: Danske VUC'ers forslag til et nyt, sammenhængende forberedende tilbud - med uddannelsesparathedsvurdering

Danske VUC’er har i kølvandet på kontanthjælpsreform og erhvervsuddannelsesreform modtaget et større antal kursister med store udfordringer i de senere år. Mange steder rundt om i landet har VUC’er startet gode projekter og samarbejder med fx jobcentre, vejledninger og produktionsskoler.

Vores erfaring er, at der er brug for ny, politisk opmærksomhed på området, hvis sektorens gode erfaringer skal være tilgængelige for alle unge – i hele landet.

"Det kan risikere at ødelægge det, der allerede fungerer, hvis alle skal ind i samme tilbud"

Ekspertudvalgets anbefalinger kommer som sagt med mange gode anbefalinger rettet netop mod denne gruppe. Ved at oprette et nyt statsligt selvejende tilbud rettet mod denne gruppe kan en stor del af indsatsen samles her.Men hvis den nye ungdomsskole skal lykkes, skal særligt én afgørende udfordring løses først.

Ekspertgruppens anbefalinger skaber en løsning for de unge og for dem med store udfordringer, men gør det samtidig til det eneste reelle tilbud for de 15-30-årige som én samlet gruppe. Med andre ord risikerer man at overse, at der er tale om en meget, meget forskellige målgruppe.

Læs også blogindlæg: Forskellige unge kræver forskellige tilbud

For de svageste og yngste af disse vil det være godt med en ny struktur og med fx nøjere vurderinger af deres faglige og personlige kompetencer. Den øvrige gruppe har ikke brug for de mange understøttende tilbud, der er lagt op til, ligesom de ikke har brug for at bruge 33% ekstra tid på praktik. Det vil både være en bureaukratisk og dyr løsning for flertallet, der kommer selv og gerne vil have uddannelsesløftet.

Det vil have en kontraproduktiv effekt og kan risikere at ødelægge meget af det, der allerede fungerer godt, hvis alle skal ind i samme tilbud.

Samtidig skal vi huske, at der på VUC’erne er rigtig mange unge med udenlandsk baggrund, som har brug for dansk uddannelse for at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange af dem har stærke faglige forudsætninger og høj personlig motivation, og uanset deres alder så hører de altså ikke til de svage grupper, og de skal heller ikke omtales og klientgøres som sådan.

"Vigtigt der ikke vokser en bureaukratisk strukturdjævel ud af debatten - byg udfra det gode der allerede findes"

Netop derfor er det så vigtigt – undskyld udtrykket – at der ikke vokser en bureaukratisk strukturdjævel ud af debatten, som hiver energi ud af kerneopgaverne, og som i realiteten kan ende med at koste penge i form af øget administration og bureaukrati og tab af energi og motivation hos medarbejderne, store omstruktureringer og fx nye digitale systemer.

Vi tror, det er vigtigt at bygge ud fra det gode, der allerede findes, fremfor at reformere og omstrukturere alting. Vi tror også, det er vigtigere at gøre det rigtige end at gøre det hurtigt. Derfor håber vi på en god og grundig debat om, hvordan vi kan lave de optimale fremadrettede løsninger.

At bygge ud fra det bedste, der findes i dag, handler også om at bygge ud fra de personer, som i dag bliver hjulpet på VUC – og ud fra den mangfoldighed de udgør. Forskellige tilbud til forskellige målgrupper. Der skal findes gode, lokale løsninger.

Alexander, Habiba og Ian - tre gode eksempler

For VUC er det via den aktuelle debat blevet tydeligt, at vi ikke har været gode nok til at synliggøre den samfundsopgave, vi udfylder, og som hjælper mange unge videre – i tråd med tidens uddannelsespolitiske ønsker. Lad os give tre eksempler:

  • Alexander på 21, der er ordblind og talblind, og har knoklet med at få sine grundskolekarakterer op på AVU så han få en HF-hue og få sin drøm om at blive politimand opfyldt. En ung målrettet mand, der vil bytte jobbet hos 7-Eleven ud med en uddannelse.
  • Habiba på 24, den pakistanske pige der er brudt ud af et ægteskab, har taget den danske grundskole og HF på syv år og læser til finansøkonom på Copenhagen Business Acedemy. En indvandrerkvinde, der vil være selvstændig, og som vil bidrage til Danmarks fremtid. Det som alle skriger om i den hårde integrationsdebat.  
  • Ian, der som 27årig efter mange omveje endelig har fået sin folkeskole og går på en tømreruddannelse og slås for at få en praktikplads på de erhvervsuddannelser alle taler om, vi skal fremme.

Følg mange flere personlige historier fra unge og synspunkter fra danske VUC'er på Facebook

Tre mennesker med vidt forskellige baggrunde, men samme mål: At styrke deres eget liv gennem uddannelse og bidrage aktivt til morgendagens velfærdssamfund.

Når vi taler om de unge og voksne, som ikke har taget den direkte vej til en ungdomsuddannelse, skal vi huske, at rigtig mange af dem ikke har brug for at blive opfattet som svage og usikre i et system. De har brug for at blive mødt i øjenhøjde med respekt og hjulpet til at forfølge deres drømme.

Nogle har store udfordringer personligt og socialt, men de fleste har ikke. De har ikke brug for en fast hånd, men en fremstrakt og hjælpende hånd: En åben dør, uanset deres kompetencer og baggrund.

Vi har aldrig haft mere fokus på performance og fremgang. Helt fra folkeskolen mødes de unge med snak om nationale tests og karakterer, der for hver dag fylder mere og mere.

"Vi må aldrig skabe et system, hvor man stemples og behandles som svag eller udsat, blot fordi man ikke har taget den direkte vej"

Når vi så taler om dem, som ikke tager den direkte vej må vi have med, at nogle har det lidt svært med tests og karakterer, og at vi baserer mere og mere af deres uddannelsesveje på effektiviseringsmål.

Meget gøres i de unges bedste interesse, men vi må aldrig skabe et system, hvor man stemples og behandles som svag eller udsat, blot fordi man ikke har taget den direkte vej. Vi skal også kunne tilbyde fleksible uddannelser, selvom sikkerhedsnettet for de svageste skal styrkes. Så fremtidens Alexander, Habiba og Ian også kan opsøge et fagligt uddannelsesmiljø, hvori de kan udnytte deres potentialer.

"Det er jo i virkeligheden en fantastisk ungdom, vi har"

Der er et stort potentiale for at gøre ting anderledes og skabe nye og bedre indsatser, der kan hjælpe vores unge. Men det skal gøres rigtigt, og vi må ikke implementere en løsning der ser godt ud på papiret, men glemmer virkeligheden.

Det er jo i virkeligheden en fantastisk ungdom, vi har. Lad os tale dem op og få alle med.

 

 

Mest Læste

Annonce