Digitaliseringen er en gave til personer med autisme

Europa

06/06/2018 08:00

Fonden UNGEs

Ny danskudviklet software giver mere frihed og tryghed til personer med en autismediagnose eller andre kognitive udfordringer.
"Hvordan bruger jeg vaskemaskinen?", "Hvilken bus skal jeg tage til skole?" og "Hvad skal jeg stille på bordet, når vi skal spise frokost?" I løbet af en helt almindelig hverdag stiller vi os selv masser af den slags spørgsmål, men de fleste af os ænser det ikke, for vi kender svaret. Det sidder på rygraden. Men for tusindvis af børn, unge og voksne er hver af disse dagligdags situationer en udfordring, som i mange tilfælde kræver hjælp fra en pædagog eller pårørende.    Kvantespring i det pædagogiske arbejde   En ny danskudviklet software med tilhørende app gør det nu muligt for for personer med autisme og andre kognitive udfordringer at leve en hverdag med en langt højere grad af selvstændighed. For nu kan de hjælpe sig selv ved hjælp af en app på deres telefon eller tablet.   "For flere af vores brugere er det faktisk en fordel, at modtage vejledninger fra en tablet i stedet for fra en underviser. For nogle kan alene tilstedeværelsen af en anden person være en stressfaktor, og app'en leverer en genkendelighed og ensartethed, som en person ikke kan. App'en gør jo præcis det samme hver gang." Sådan siger Torben Bech Larsen, der er værkstedsassistent i Børne- og Autismecenter Region Syddanmark. Centret er blandt de 95 institutioner, der har brugt app'en Scan How, siden den i 2016 blev introduceret i en førsteudgave.   Digitaliseret selvhjælp   I alt 945 brugere på bosteder, specialskoler, STU'er, beskyttede værksteder og børnehaver har i pilotforsøgs-fasen siden 2016 oplevet, hvordan det nye digitale værktøj skaber en mere selvstændig hverdag for personer med en autismediagnose og andre kognitive udfordringer samt institutionspersonale. Deres erfaringer har bidraget til den endelige version, som nu rulles bredt ud.   "Det er blevet hundrede gange nemmere at lave vejledninger." Sådan lyder det fra Majbrit Bogø, direktør for SOVI, som tilbyder støttet og beskyttet beskæftigelse for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og Aspergers syndrom. SOVI "ansætter" borgere med autismediagnoser til at udføre forskellige arbejdsopgaver, der bidrager til produktion af forskellige varer for erhvervskunder.    Tidligere måtte SOVI's personale udarbejde udførlige instruktionsbøger til brug for hver enkelt arbejdsopgave på deres værksteder. Med Scan How-app'en er denne proces blevet digitaliseret, hvilket gør, at vejledninger og processer kan udarbejdes samtidig med, at medarbejderen med autisme introduceres til opgaven. Derved oplever medarbejderen med en autismediagnose en langt større grad af selvstændighed, da vejledningen matcher hans eller hendes ressourcer og kompetencer.   Skræddersyede vejledninger   Scan How går simpelt fortalt ud på, at den enkelte bruger med sin smartphone eller tablet scanner en QR-kode fx. på vaskemaskine og derefter på sin smartphone eller tablet får serveret en forklaring med tekst, lyd, foto og/eller video om brugen af vaskemaskinen. En vejledning, som vel at mærke er skræddersyet til lige præcis denne ene person.    Instruktionerne laves typisk af det pædagogiske personale i en meget simpel og intuitiv arbejdsgang, som også foregår med enten smartphone eller app. Hverken personale eller brugere skal bruge tid på at lære nye teknik. Instruktionerne lagres i "skyen" med overholdelse af de nyeste krav om datasikkerhed.    Personale scanner også   Det har vist sig, at app'en også er et effektivt og dynamisk værktøj til fagligvidendeling mellem en institutions forskellige faggrupper. På døgninstitutionen Kilden i Brejning fortæller stedfortræder Mette Guldbrand, at man bruger Scan How til at oprette instruktioner og vejledninger om personalets håndtering af institutionens multihandicappede børn og unge, for eksempel i forhold til løft, lejringer, fysiske øvelser og døgnets individuelle pleje til barnet. Ved at instruktionerne er lavet af fagspecialister, sikres en ensartet behandling og tilgang til barnet og det bedst mulige fysiske arbejdsmiljø.   "Det gør, at man kan gå direkte til en en konkret behandling eller aktivitet med det enkelte barn i stedet for først at skulle læse en tung instruktionsmappe om, hvordan man håndterer dette barns konkrete behandling og aktivitet i løbet af dagen. Desuden giver det også mulighed for, at vi kan videregive vores erfaringer med de enkelte børn og unge til kolleger på andre institutioner, når børnene skal videre i voksenregi. Eller når et barn er indlagt på sygehus, så er alle informationer tilgængelige. Det er meget værdifuldt, for her er jo tale om erfaring og viden, vi har oparbejdet typisk igennem mange år", fortæller hun.    Bedre tilpasset pædagogik   "Der er ofte stor forskel på, hvordan personer med ASF bedst får forklaret ting, og derfor er der behov for, at det pædagogiske personale og/eller forældre og pårørende er meget bevidste om, hvordan de vejleder den enkelte. Med Scan How kan den enkelte bruger hjælpe sig selv, og man sikrer samtidig en korrekt personligt tilpasset vejledning. Samtidig hjælper det nyansatte pædagoger, vikarer eller andre til hurtigt at forstå den enkeltes behov". Det fortæller Matias Faaborg, der som projektansvarlig for Scan How har deltaget i udviklingen af det nye pædagogiske redskab.   Almennyttig fond bag udviklingen   Det er den almennyttige fond Fonden Unges, som står bag udviklingen af Scan How. Fonden blev etableret i 2007 med henblik på at give unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser en bedre og mere selvstændig hverdag. Udover udviklingen og drift af Scan How driver fonden et uddannelsescenter, der skræddersyer ungdomsuddannelse til unge med ASF, ligesom fonden står bag "Klar til Start"-forløbet, som i samarbejde med en række større danske detail- og logistikvirksomheder hjælper unge med ASF i fast job. Forløbet blev i foråret 2018 fremhævet i DR-dokumentarserien "De skjulte talenter".   Direktør for Fonden Unges, Britta Bak ser et stort potentiale for personer med en autismediagnose eller andre kognitive udfordringer med det nye digitale værktøj:   "Det er en kæmpe gevinst for en person med ASF at blive mere selvhjulpen eller måske endda selvforsørgende, og det frigiver tilmed ressourcer hos behandlere, lærere og pårørende, som de kan bruge på at bringe kvaliteten af behandlingen eller samværet op på et endnu højere niveau Samfundsgevinsten er bestemt også til at få øje på, når vi hjælper folk til i højere grad at kunne klare sig selv, men at give et menneske mere selvstændighed og personlig frihed kan ikke gøres op i penge".   FAKTA:   Fondens Unges er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Fondens aktiviteter hjælper denne særlige gruppe til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Fonden driver aktiviteterne "Klar til Start", "Unges Uddannelsescenter" og "Scan Howwww.fondenunges.dk  

Mest Læste

Annonce