International ros til dansk autismeindsats

Social

15/11/18 8:59

Fonden UNGEs

Når den internationale autismeorganisation WAO (World Autisme Organisation) i disse dage afholder sin årskongres i Houston, USA sker det med et tydeligt dansk aftryk.
Når den internationale autismeorganisation WAO (World Autisme Organisation) i disse dage afholder sin årskongres i Houston, USA sker det med et tydeligt dansk aftryk.    Fonden UNGEs, der siden 2007 har arbejdet for at give unge med autisme bedre muligheder for et aktivt voksenliv, deltager med hele tre præsentationer på kongressen.  "Vi er blevet utrolig godt modtaget", fortæller Matias Faaborg, der er i Houston for at præsentere app'en Scan How, som Fonden UNGEs har udviklet specifikt til personer med autisme.    Inviteret for at dele viden "Der er ingen tvivl om, at Danmark her bliver set som et foregangsland på autismeområdet. WAO's afgående formand, Paul Shattock holdt en blændende åbningstale på kongressen, hvor han flere gange roste den danske indsats", fortæller Matias Faaborg.   

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Det er da også Paul Shattock selv, som har inviteret den danske almennyttige fond til Houston for at præsentere nogle af deres resultater. Ud over app'en Scan How er Fonden UNGEs blevet bedt om at holde to oplæg om beskæftigelsesforløbet "Klar til Start", som skaffer personer med autisme i fast arbejde. Det sker via et samarbejde med en række store danske virksomheder, som slet og ret giver en garanti for fastansættelse til de kursister, som påbegynder og gennemfører forløbet. Og det gør de fleste: gennemførelsesprocenten er på 80 procent.    Lukker hullet "Temaet for konferencen i år er "closing the gap", og det kunne ikke have matchet vores forløb bedre", fortæller Morten Wulf, der som projektleder for "Klar til Start" skal præsentere kongressen for det succesfulde beskæftigelsesforløb. ""Klar til Start" handler jo netop om at "close the gap", altså at lukke hullet mellem lediggang og beskæftigelse, mellem social isolation og kollegialt fællesskab og mellem "handicaplivet" og "den virkelige verden"".   Ifølge direktør i Fonden UNGEs, Britta Bak, er der generelt stor udenlandsk interesse for fondens aktiviteter: "Jeg ved ikke, hvorfor vi i Danmark tilsyneladende er længere på dette område end mange andre lande, men jeg kan konstatere, at vi alene i år har haft henvendelser fra Sverige, Frankrig, Norge og USA".   FAKTA: Fondens UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 for at hjælpe unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre kognitive udfordringer til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Fonden har udviklet og driver følgende aktiviteter: "Unges Uddannelsescenter" (STU. 10.-klasse mm.), "Klar til Start" (beskæftigelsesforløb med landsdækkende jobgaranti), "Scan How" (personlig guide på smartphone og tablet). www.fondenunges.dk   World Autism Organisation, WAO repræsenterer personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (AF) og er fortaler for kvalitetsydelser og støtte til alle med ASF. World Autism Organisation holder i år sin femte kongres i Houston, USA i dagene 12.-15. november. www.worldautismorganisation.com