null

Tibbevangen 86

3500

Værløse

Telefon: 44 32 66 12

http://fondenunges.dk/

[email protected]

Tilmeld nyhedsbrev

Fondens UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med ASF. Vi hjælper dem til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Fonden driver følgende tre aktiviteter:
 
KLAR TIL START-forløbet
Opkvalificeringsforløbet KLAR TIL START” hjælper unge med ASF i fast job. Succesraten på 80% er uhørt høj for målgruppen. Forløbet er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta med støtte fra Velux Fonden. Borgere i halvdelen af landets kommuner har været i et KLAR TIL START-forløb.
 
STU-uddannelsescenter
Siden 2007 har vi med UNGEs Uddannelsescenter tilbudt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med ASF. Højt specialiseret personale skræddersyer den enkeltes uddannelsesforløb målrettet mod beskæftigelse og med fokus på selvstændighed, socialt fællesskab og øget livskvalitet.
 
"Scan How"-app’en
App’en Scan How giver personer med ASF en langt højere grad af selvstændighed i hverdagen uden hjælp fra pædagoger og pårørende. Mere frihed, større selvværd og bedre livskvalitet. Scan How er en meget brugervenlig app udviklet bl.a. med støtte fra Østifternes Fond og benyttes af over 80 danske institutioner.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter