Virksomheder og borgere med funktionsnedsættelser går glip af unikt jobmatch

Velfærd

27/9/17 12:18

Fonden UNGEs

Koden er knækket i forhold til at få unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) ud på arbejdsmarkedet, og hundredvis af jobs står klar. Men succesen gemmer på en udfordring. Det danske samfund går glip af en kæmpe gevinst.
Koden er knækket i forhold til at få unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) ud på arbejdsmarkedet, og hundredvis af jobs står klar. Men succesen gemmer på en udfordring. Det danske samfund går glip af en kæmpe gevinst på arbejdsmarkedet og det sociale område, viser en evaluering fra videnscenteret Cabi.   Opkvalificeringsforløbet "Klar til Start" er udviklet i et samarbejde mellem behandler-verdenen og erhvervslivet, og opkvalificerer personer med ASF til at kunne varetage et ordinært job. De involverede virksomheder stiller jobgaranti til deltagerne, og succesraten er uhørt høj. 80% af de der er blevet henvist til indsatsen er nu i job eller i gang med et forløb på vej mod et job.   Masser af ledige jobs Alligevel er der masser af ledige jobs, der ikke bliver tilbudt til personer med ASF, fordi kommunerne ikke henviser de unge. Det fremgår af en netop udgivet midtvejsevaluering af "Klar til Start", der er udviklet med støtte fra Velux Fonden.   "Først og fremmest glæder vi os dog over at få dokumentation for, at det er lykkedes at skabe en model for, hvordan vi kan bryde et trist mønster og hjælpe unge i arbejde, som typisk ville være henvist til livslang offentlig forsørgelse". Sådan lyder det fra siger Britta Bak, der er direktør i den almennyttige fond "Fonden Unges", som har udviklet "Klar til Start" sammen med fakta-kæden.   Minister: et godt eksempel Børne- og socialminister Mai Mercado er også begejstret for arbejdet:  ”Klar til Start er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe rummelige arbejdspladser, hvor mennesker med handicap kan bidrage og bruge deres evner til alles fordel. Det er netop det, midtvejsevalueringen viser, og jeg tror, at succesen skyldes en positiv og fordomsfri tilgang til mennesker med handicap, men også samarbejde på tværs", siger ministeren, der desuden har leveret forordet til midtvejsevalueringen.   "Jeg vil opfordre alle kommuner og øvrige aktører til at lade sig inspirere af de gode erfaringer", siger børne- og socialminister Mai Mercado   Et drømmematch Fonden Unges arbejder med udvikling og drift af uddannelser og opkvalificering samt digitale løsninger til personer med ASF og har således bidraget med det behandler- og uddannelsesfaglige element i udviklingsarbejdet. Den private supermarkedskæde fakta har været en afgørende medspiller i forhold til at designe et målrettet opkvalificeringsforløb, som sikrer at kursisten er i stand til at varetage nogle helt konkrete arbejdsopgaver.   “"Klar til Start" er et drømmematch mellem udfordringer og ressourcer”, lyder det fra Jens Romundstad, der er salgsdirektør i fakta, som sammen med Fonden Unges har udviklet "Klar til Start". Han fortæller, at fakta er et slaraffenland for unge med ASF, der har behov for orden og sans for detaljer, samtidig med at de unge er guld værd i forhold til at sikre orden og løse en række rutineprægede opgaver i butikkerne. Og flere andre virksomheder har nu meldt sig med ASF-egnede jobs.   Reel arbejdskraft Siden projektets start i 2013 har virksomhederne Irma, ILVA, Catering Engros, Catering Danmark og Abena gjort fakta følgeskab som virksomhedspartnere i "Klar til Start", og i dag stiller de seks virksomheder tilsammen over 250 stillinger til rådighed for personer med ASF.   "Virksomhederne går med i projektet, fordi de slet og ret har brug for arbejdskraften. Selvfølgelig vil de også gerne gøre en forskel for personer med handicap og ønsker at være en rummelig arbejdsplads. Men de har grundlæggende behov for den arbejdskraft, vi kan levere via "Klar til start"-forløbet", fortæller Britta Bak fra Fonden Unges.   Mellem to kommunale stole Det er et krav til virksomhederne, at de skal tilbyde jobgaranti til den unge, der påbegynder et opkvalificeringsforløb med fokus på at arbejde i den pågældende virksomhed, men det gør de også gerne, fortæller Britta Bak. Alligevel er over halvdelen af de tilbudte jobs ikke besat. Et paradoks, som primært skyldes grænserne mellem forskellige kommunale instanser.   "Lidt forenklet er forklaringen, at mens forløbet er billigt i sammenligning med andre STU-uddannelsestilbud til personer med ASF, så er det dyrt i jobcenter-sammenhæng. De fleste, som forløbet er relevant for, er over 18 år, og de er derfor overgået til jobcentret i den kommunale sagsbehandling." Sådan lyder det fra Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi, som står bag rapporten.   God investering for samfundet Det koster 16.900 om måneden at have en person med ASF i et "Klar til Start"-forløb. Ca. halvdelen af landets kommuner har haft en eller flere borgere i et forløb, men på trods af de overbevisende resultater, går det trægt med give flere borgere med ASF muligheden.   Et "Klar til Start"-forløb kan, afhængig af den enkelte kursist, vare op til næsten to år, hvilket i jobcenter-sammenhæng er et langt forløb. Ikke desto mindre viser en analyse foretaget af konsulenthuset Deloitte, at investeringen tjener sig ind efter knap seks år, hvorefter det er en overskudsforretning for samfundet i kraft af sparede ydelser. Samtidig har en virksomhed fået løst et rekrutteringsproblem, og en socialt udsat borger har fået job og dermed et socialt netværk og en struktureret hverdag, som er utrolig vigtig for personer med ASF.     Midtvejsevalueringen af "Klar til Start" er udarbejdet af Cabi og kan downloades her:  http://klartilstart.dk/wp-content/uploads/2017/09/04Midtvejsevaluering-K...

Annonce