Døgnarbejde i kommunerne under lup

08/11/12 1:32

KORA

Tærer døgnvagter på familielivet? Eller er det snarere en gevinst at have lange vagter med tid til fordybelse? KORA er i gang med at afdække medarbejdernes holdninger til døgnarbejde i kommunerne.

Pædagoger og omsorgsmedhjælpere på døgninstitutioner og sygeplejersker og SOSU-assistenter på plejehjem er nogle af de grupper, der ofte har døgnvagter. Men hvilke konsekvenser har døgnarbejdet for deres trivsel, arbejdsglæde og lyst til at blive på arbejdspladsen? Det skal afdækkes i en ny analyse fra KORA.

- Nogle medarbejdere synes måske, at de bedste arbejdsopgaver ligger i aftentimerne, hvor de har god tid til at være sammen med beboerne. Andre foretrækker måske at arbejde i dagtimerne, hvor der er mest kontakt til kolleger. Nu finder vi ud af, om der er forskel på forskellige medarbejdergruppers præferencer - og om der er forskel fra område til område, siger Matilde Høybye-Mortensen, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Hvordan fordeles vagterne?
KORA er netop gået i gang med undersøgelsen, som skal bringe ny viden frem om holdningerne til døgnarbejde blandt medarbejdere og ledere på ældre-, social- og sundhedsområdet i kommunerne. Projektet er bestilt og finansieret af KL og en række faglige organisationer: FOA (Fag og Arbejde), SL (Socialpædagogernes Landsforening), SHK (Sundhedskartellet) og 3F (Fagligt Fælles Forbund).

- Vi ved egentlig ikke, hvordan man lokalt laver vagtfordelingen - og hvad medarbejdere og ledere synes om det. Vi ved heller ikke, hvordan de centrale og lokale regler for arbejdstid opleves. Det finder vi ud af nu, siger forsker Matilde Høybye-Mortensen fra KORA.

Sygefravær og jobtilfredshed
I undersøgelsen skal medarbejdere og ledere fra 25 kommuner svare på spørgeskemaer. Medarbejderne skal bl.a. svare på spørgsmål om døgnarbejdets tilrettelæggelse, fleksibilitet i forhold til privatlivet, arbejdsmiljø og jobtilfredshed. Lederne skal desuden svare på spørgsmål om, hvordan de håndterer situationer med spidsbelastning, og om effektivitet i vagtplanlægningen.

- Oplever medarbejderne det som et onde, når de med kort frist skal springe til og tage vagter på døgnets skæve timer, eller oplever de det mere som et fælles mål at få vagtplanlægningen til at gå op - også når det brænder på? Disse holdningsspørgsmål søger vi i undersøgelsen svar på fra både medarbejder- og ledersiden, siger forskningsassistent Kenneth Lykke Sørensen, som også står bag undersøgelsen.

Rapporten vil være færdig ultimo januar 2013.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce