God ledelse mindsker bureaukratisk bøvl

30/04/2013 13:55

KORA

En dygtig leder kan få de ansatte til at forstå meningen med regler og procedurer. Dermed bliver behovet for at fjerne regler mindre, viser en ny rapport fra KORA.

Overholdelse af aktiveringsregler i jobcentret, elevplaner i folkeskolen og pædagogiske læreplaner i vuggestuen. Kritikken af de tidskrævende bureaukratiske systemer er velkendt. Men en ny rapport fra KORA dokumenterer nu, at ledelsen har afgørende betydning for, om medarbejderne oplever, at der er unødigt bureaukrati på deres arbejdsplads.

–En leder, der har fokus på at kommunikere visioner og anskue problemer på nye måder, mindsker oplevelsen af unødigt bureaukrati blandt medarbejderne – selv om reglerne er de samme. Den gode leder gør det nemlig tydeligt for medarbejderne, hvad formålet er med de regler og procedurer, de arbejder med, siger programleder i KORA, Ulf Hjelmar, som er en af forskerne bag rapporten.

Mindre hierarki hjælper også

Rapporten fra KORA, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere på beskæftigelsesområdet og i den centrale administration i fire kommuner, viser også, at medarbejderne oplever, at der er mindre unødigt bureaukrati, hvis der er mindre hierarki på arbejdspladsen.

– Hvis de ansatte skal henvende sig til en overordnet med småting, så oplever de, at bureaukratiet er mere omfattende. På arbejdspladser, hvor man har en høj grad af selvbestemmelse i arbejdet, oplever medarbejderne langt mindre unødigt bureaukrati, siger Lene Holm Pedersen, som er professor på CBS og tilknyttet KORA som forskningsleder.

Ledelse som redskab

Hidtil har afbureaukratiseringsindsatsen mest handlet om at fjerne de bøvlede regler. Men rapporten fra KORA peger på, at en nærværende, visionær og aktiv ledelse både kan reducere de ansattes oplevelse af unødigt bureaukrati og højne deres motivation i arbejdet – uden at man behøver at fjerne reglerne.

– Medarbejdere, som oplever meget unødigt bureaukrati, er mindre motiverede i det daglige arbejde. De synes, at arbejdsopgaverne er kedelige, og de glæder sig ikke til at tage på arbejde om morgenen. Her kan det have en positiv virkning på medarbejderes motivation, hvis de oplever, at det unødige bureaukrati mindskes, siger Ulf Hjelmar fra KORA.
 

Mest Læste

Annonce