Kommunesammenlægninger har ikke haft betydning for konkurrenceudsættelsen

11/03/2013 13:20

KORA

Stadig flere kommunale opgaver løses af private leverandører. Men en ny analyse, som KORA har gennemført i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen, viser, at der ikke er forskel i udviklingen i de sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner.

Private firmaer, der rydder sne på vejene, kører den lokale rutebil eller gør rent på skolen, er blevet mere udbredte. En opgørelse, som KORA har lavet, viser, at kommunernes brug af private leverandører er øget fra 22,6 procent af udgifterne i 2007 til 25 procent i 2011.

Da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007 var en af forventningerne, at de nye og større kommuner i højere grad ville inddrage private leverandører i opgaveløsningen. De sammenlagte kommuner stod overfor at definere en ny fælles leverandørpolitik, og man kunne forestille sig, at dette førte til særligt store ændringer i de sammenlagte kommuner. Analysen viser dog, at udviklingen i de sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner har været næsten ens.

- Om kommunen er sammenlagt eller ej, afspejler sig ikke i udviklingen i brugen af private leverandører. Både sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner har fulgt den generelle tendens med øget konkurrenceudsættelse, siger programchef i KORA, Kurt Houlberg, der er en af forskerne bag analysen.

Især stigning på vejområdet

- Brugen af private firmaer er især steget på vejområdet, hvor kommunerne efter kommunalreformen overtog ansvaret for de tidligere amtskommunale veje. Især landkommuner, hvor borgerne bor spredt, bruger oftere private firmaer til at klare snerydning og andre vejopgaver end bykommuner, hvor borgerne bor mere koncentreret, siger Kurt Houlberg.


Sjælland, små øer og borgerlige kommuner bruger oftere private
Der er regional forskel på, hvor meget man bruger private firmaer til at løse de offentlige opgaver. KORAs analyse viser, at private leverandører bliver brugt mere i Region Sjælland og i kommunerne i Region Sjælland end i landets øvrige kommuner og regioner. Desuden bruger de små ø-kommuner i højere grad private leverandører på det administrative område.

Samtidig har byrøddernes politiske farve betydning for, hvor meget de vælger at bruge private firmaer: Mange borgerlige mandater i kommunalbestyrelsen øger tilbøjeligheden til at konkurrenceudsætte.


Manglende viden om effekterne
Mens udviklingen i brugen af private leverandører altså har været stort set identisk i sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner, siger undersøgelsen ikke noget om effekterne af at inddrage private leverandører fx i forhold til prisen og kvaliteten.
- I forhold til at vurdere, om konkurrenceudsatte opgaver bliver løst bedre eller billigere end før kommunalreformen, er der i dag meget begrænset viden, siger seniorforsker i KORA, Ole Helby Petersen, som også står bag analyserne. 

Mest Læste

Annonce