Social skævhed i behandlinger hos tandlægen

07/1/13 9:05

KORA

Ny rapport De unge og veluddannede får oftere forebyggende undersøgelser, når de er ved tandlægen. De lavtuddannede får oftere lavet fyldninger. Der er social skævhed i forbruget af tandplejeydelser, viser en ny rapport fra KORA. Rapporten, som er baseret på resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen, viser sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser.

4402 voksne borgere fra 13 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Alle har udfyldt en række spørgeskemaer og gennemgået en omfattende tandundersøgelse og helbredsundersøgelse.

Næsten halvdelen af deltagerne har forhøjet blodtryk, og hver fjerde viser tegn på forstadier til type 2 diabetes. Årsagen skal blandt andet findes i et forbrug af sukker, læskedrikke og alkohol, der overstiger anbefalingerne, hvilket har konsekvenser for tandsundheden.

Rapporten er den anden i en række af tre delrapporter. Sammen med den første rapport vil rapport nummer to danne baggrund for den sidste rapport, der vil fokusere på risikopatienter i tandpleje i de kommende årtier og komme med anbefalinger til tiltag i voksentandplejen i Danmark.

Det er Tandlægeforeningen og en række forskere ved Tandlægeskolerne, der står bag Tandundersøgelsen. KORA har analyseret data og skrevet rapporterne.

Tandundersøgelsen er finansieret af Tandlægefonden i Danske Regioner, Sygekassernes Helsefond, Trygfonden og Tandlægeforeningen.

Hent rapporten på kora.dk.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce