Ø & I Årgang 32 nr. 1: Redaktionelt forord

Ledelse

01/11/2016 10:40

Freja Eriksen

Kære læser, herved hjertelig velkommen til Ø & I’s 32. årgang. Sidste års justeringer af Ø & I’s udgivelses form har resulteret i en reduktion af driftsudgifterne, uden at det faglige indhold og kvaliteten er blevet ramt. Ø & I udkommer fortsat med 12 artikler pr. år, nu blot fordelt på 4 numre. Denne årgang er uændret i forhold til sidste årgang. I dette nummer vil du finde en vigtig lederartikel om samfundets politiske udvikling, samt 3 aktuelle artikler om nye syn på vores fagfelt: Big Data som samfundsudfordring, strategisk compliance og kravene til de omkringliggende samfundsstrukturer, samt resultatstyring som ledelsesproblem.

Lederartiklen tager fat i et af de overliggende sociale og politiske udfordringer i det globaliserede samfund, nemlig demokratiets krise som konsekvenser af den øgede centralisering, ensretning og teknokratisering af samfundets styring. Det involverende demokrati og den såkaldte danske organisationsmodel er stort set blevet elimineret med store konsekvenser for menneskesamfundets sociale identitet, samfundsejerskab og menneskesyn. Artiklen sætter nye perspektiver for, hvad styring, lederskab og samfundsskabelse går ud på. Det stiller krav til os alle om at udvise et såvel socialt som politisk samfundsansvar.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

 

Den første artikel handler om, hvad Big Data betyder for virksomheder, offentlige organisationer og samfundets værdiskabelse. Artiklen tager afsæt i den offentlige sundhedssektor og viser, hvordan man med stadig større mængder af data kan skabe »public value«. Artiklen viser også, at Big Data må indebære en afvejning af flere såvel økonomiske, sociale samt etiske aspekter. Artiklen er forfattet af Jon Aaen, der er M.Sc. og medstifter af virksomheden Enact og Jeppe Agger Nielsen, der er p.hd. og lektor på Department of Management på Aarhus Universitet. 

Den anden artikel handler om det nye begreb »strategisk compliance« inden for digital værdiskabelse. Artiklen viser, hvordan digitalisering udgør er helt ny materialitet, som stiller nye krav til, hvad digitale processer og transaktioner kan skabe af værdi, hvis regulering og egen regulering sættes under strategisk compliance og regulering. Denne nye dagsorden indebærer, at IT fremover ikke blot skal tilpasses virksomheden forretningsudvikling, men må optimeres som en selvstændig strategisk ressource, der i sig selv i form af digitalisering skaber nye forretningsmuligheder. Hermed skal digitalisering ses som et nyt konkurrenceparadigme og håndteres i et nyt samfundsøkonomisk perspektiv. Artiklen er skrevet af Mogens Kühn Pedersen, som er professor, dr. merc, og tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) ved Copenhagen Business School. Han er leder af et forskningsprogram om Strategisk compliance, der ser den digitale økonomi og dens samfundsskabende værdier i helt nye perspektiver.

Den tredje artikel handler om resultatledelse gennem styring på resultater og præstationsmåling med afsæt i de vanskeligheder, som brugen af performance relaterede lønsystemer skaber især i offentlig ledelse. Artiklen undersøger ud fra nyere empirisk forskning, hvad manglende accept af lønforskelle kan betyde for arbejdsmoral og indsats. Herudfra diskuteres implikationerne for brug af præstationsløn, og der peges på alternativer. Artiklen er skrevet af Kirsten Bregn, der er ph.d. og lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitet.

Med dette nummer følger også en invitation til første debatmøde, som handler om menneskesamfundets krise og fornyelse set gennem kunstens magiske blik. Debatmødet finder sted onsdag d. 23. november kl 16:00 på CBS, Kilen, Kilevej 14 A/3, 2000 Frederiksberg. Du kan læse mere om debatmødet inde i bladet og på SACRE’s hjemmeside.

Det 2. nummer af årgang 32. udkommer til december. I dette nummer vil du finde artikler, der handler om nye perspektiver på omkostningsstyring, nye aspekter på udviklingen af ledelsesteknologier, samt en artikel om balanced scorecards udbredelse i Danmark.

På gensyn i december.

Med venlig hilsen
Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

Læs artiklerne:

Fokus & Forum 
Af Preben Melander, ansvarshavende redaktør for Ø & I

Big Data: Kvantitative data med kvalitative forandringer?
Af Jon Aaen, M.Sc. og medstifter af virksomheden Enact, og Jeppe Agger Nielsen, ph.d. og lektor på Department of Management, Aarhus Universitet

A. Introduktion
B. Teoretisk baggrund
C. Metode
D. Analyse af DAMD
E. Konkluderende bemærkninger

Strategisk compliance og regulering
Af Mogens Kühn Pedersen, professor, dr.merc. og tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) ved Copenhagen Business School (CBS)

A. Introduktion
B. Klassisk regulering
C. Digitalisering og dens regulering
D. Strategisk compliance
E. Digitaliseringens ledelsesudfordringer
F. Et nyt konkurrenceparadigme og en ny samfundsøkonomi?
G. Konklusion

Fra resultatløn og præstationsløn til resultatledelse
Af Kirsten Bregn, lektor, ph.d., på Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet

A. Indledning
B. Performancerelateret løn og adfærdsøkonomi  
C. Den offentlige sektor-kontekst
D. Konsekvenser for indsats og arbejdsmoral
E. Afslutning 

 

Mest Læste

Annonce