Ø&I Årgang 31 nr. 3: Redaktionelt forord

Ledelse

01/03/2016 16:54

Freja Eriksen

Kære læser, hermed følger det tredje nummer af Ø&I’s 31. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre aktuelle artikler om brugernær velfærdsledelse, samskabende lederkompetencer samt brug af business intelligence.

Lederartiklen rejser spørgsmålet om nødvendigheden af et stærkere borgerengagement omkring samfundets fornyelse. Vi befinder os i en brydningstid, hvor staten og samfundet tilsyneladende har svært ved at finde fælles fodslag, fordi distancen mellem de politiske beslutningstagere og det arbejdende folk bliver stadig større. Befolkningens politikerlede og træthed over for de mange forandringer betyder, at det bliver stadig sværere for staten at forny samfundets grundlæggende værdier. Artiklen rejser nødvendigheden af et tættere samspil mellem politikerne og borgerne med henblik på at styrke befolkningens samfundsejerskab. En række bevægelser arbejder på at styrke dette samspil på tværs af de mangfoldige befolkningsgrupper og samfundsopfattelser.

Den første artikel handler om, hvordan vi kan genkende, hvad velfærd er, og hvordan affekter af velfærdsskabelse kan italesættes og knyttes an til indsatser og resultater. Artiklen diskuterer, hvad vi risikerer at miste af syne, hvis velfærdsskabelse i samspil tæt på borgernes eksistens ikke bliver set som noget væsentligt i værdiskabelsen. Artiklen er skrevet af Eva Pallesen, der er cand.scient.pol., ph.d. fra CVL/CBS og adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

 

Den anden artikel handler om en central udfordring i velfærdsproduktionen, nemlig at skabe større relationel sammenhæng på tværs af producenterne til gavn for borgerne. En sådan sammenhæng kan ikke ses som en færdig organisationsmodel med definition af snitflader og samarbejdskontrakter. Sammenhæng på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og sektorer kræver en kontinuerlig og evig fælles stræben efter at arbejde med en samskabende arbejdskultur med afsæt i grænsebrydende relationelle ledelseskompetencer. Artiklen er skrevet af Per Bo Nørgaard Andersen, der er cand.mag. og Master i Public Governance og leder af Koncern HR Udvikling i Region Midtjylland, og Karen Ingerslev, der er cand.psych.aut. og ph.d. i Innovation og Head of Innovation and Development på Aarhus Universitetshospital.

Den tredje artikel handler om implementering af Business Intelligence, som mange virksomheder arbejder med i disse år. Artiklen udvikler en model for balanceret merværdi, hvor værdien anskues både ud fra et organisations- og lederperspektiv og ud fra et brugerperspektiv. Artiklen analyserer, hvordan merværdi opnås ud fra Davenports modenhedsmodel. Artiklen er skrevet af Rikke Gaardboe, der er cand.mag. og ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Henrik Fladkjær, der er cand.merc., ph.d. og lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, samt Christian Nielsen, der er cand.oecon. og professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, alle tre ansat på Aalborg Universitet.

Med dette nummer får du en invitation til sæsonens tredje debatmøde, som afholdes onsdag den 13. april 2016 på CBS, og som har titlen: Nye perspektiver på Innovationsledelse på grænsen af systemet – Kan vi skabe forandringsledelse uden forandringslede?«. Du kan læse mere om debatmødet ved at klikke på https://www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/oei/Oekonomistyring-og-Infor...

Det 4. nummer af Ø&I årgang 31 udkommer til maj. I dette nummer vil du finde artikler, der sætter lys på »Strategic Compliance«, »Lederskabelse på tvær af grænser og kulturer« og »Ledelse og pædagogik spændt ud mellem koncept og selvforvaltning«.

På gensyn til maj.

Med venlig hilsen

Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

 

Læs artiklerne: 

Fokus & Forum 

Af Preben Melander, ansvarshavende redaktør for Ø & I 

Kan vi gribe det liv, der overflyder vores styringsbegreber?

Af Eva Pallesen, cand.scient.pol., ph.d. og adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol

A. Indledning 
B. Velfærdens mikro-elementer 
C. Konsekvenser for ledelse og styring 

Fremtidens samskabende lederkompetencer

Af Per Bo Nørgaard Andersen, cand.mag, og master i Public Governance og leder af Koncern HR Udvikling i Region Midtjylland og Karen Ingerslev, cand.psych.aut. og ph.d. i innovation og Head of Innovation and Development på Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

A. Indledning
B. Hvor stammer T’et fra? 
C. Hvad skal medarbejdere kunne?
D. Hvad skal ledere kunne?
E. Sammenfatning 

Korrekt implementering af Business Intelligence skaber merværdi

Af Rikke Gaardboe, cand.mag. og ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Henrik Fladkjær, cand.merc., ph.d. og lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, og Christian Nielsen, cand.oecon., ph.d. og professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, alle ansat på Aalborg Universitet

A. Introduksjon
B. Hvad er Business Intelligence?
C. Hvorfor er merværdi vigtig?
D. Faktorer for opnåelse af merværdi
E. Konklusion og perspektivering 

 

Mest Læste

Annonce