Nye udflytninger stiller store krav til lederne

Ledelse

17/10/2017 12:26

Lederne skal være bedre rustet end sidst til at lede udflytningerne. Ellers ender styrelserne med en ny stor pulje af utilfredse og stressede medarbejdere, der koster samfundet kassen, siger ekspert i distanceledelse Lars Pedersen.
Det har ikke været prioriteret at samle viden om, hvordan medarbejderne påvirkes af, at deres arbejdspladser udflyttes, inden Lars Løkke Rasmussen i åbningstalen igen varslede nye udflytninger. En af de få undersøgelser af konsekvenserne, som er foretaget af Ugebrevet A4 (marts 2017) viser dog, at mens sygefraværet falder i staten, så stiger det kraftigt på de udflyttede arbejdspladser. En udvikling Lars Pedersen frygter, at man igen overser: 

Bøger - bogsektion

I samarbejde med Bogmarkedet.dk og flere forlag tilbyder DenOffentlige en selvstændig bogsektion. Her kan du læse om nye bøger, finde inspiration fra forskellige udgivelser og læse anmeldelser. 

Find vores bogsektion her.

Der er ikke noget der tyder på, at lederne denne gang har bedre vilkår eller har gennemført kompetenceudvikling til at lede udflyttede og nye medarbejdere på distancen. Mange udflyttede medarbejdere oplever, at de har fået flere ekstra opgaver. De skal nu omstille sig til nye vilkår, introducere og oplære nye kolleger, etablere relationer på tværs af landet – og det vel at mærke samtidig med, at de daglige opgaver skal løses.”   Lars Pedersen, der netop er aktuel med bogen ’Er der en leder tilstede?’ forklarer, hvorfor udflyttede medarbejdere føler sig pressede: ”Det presser mennesker, hvis de nære relationer forsvinder, og samarbejdet skal baseres på sporadiske telefonsamtaler, mails, teammøder på IT platforme, der ikke kan erstatte tilstedeværelse og nærhed. Medarbejderne mangler ikke mål, opgaver og deadlines, men de oplever let et tab af fællesskab og nærvær og løbende sparring med lederne", siger Lars Pedersen og tilføjer:  ”Det er en balance mellem af have frihed og råderum og så føle sig overladt til sig selv.”  

Man må lære af sine fejl

Han mener ikke, at regeringen har lært af de forrige udflytningsrunder, fordi det igen undervurderes, hvor meget ledelsesopgaven skifter karakter. At lede fra distancen er nemlig fundamentalt anderledes fra almindelig ledelse, og det stiller større krav til lederens evner:   ”Distanceledelse overfor udflyttede medarbejdere bliver alt for ofte reduceret til management – og ikke til reel ledelse. Management handler om alle de formaliserede, administrative, strukturelle og systemmæssige processer men har intet at gøre med, hvordan du som leder formår at skabe mening, motivation, relationer, tillid, følgeskab og engagement. Skal stress- og sygefraværstallene ikke eksplodere på de kommende udflyttede arbejdspladser, er der brug for mere medarbejderinddragelse og for kompetenceudvikling i distanceledere og virtuelt samarbejde – det er at tage ledelsesdelen seriøst,” siger Lars Pedersen og forsætter:    ”Hvis de kommende distanceledere tror, at deres fornemste opgave er at administrere medarbejderne, er de ude af trit med virkeligheden. Hvis man som leder ønsker engagerede og selvledende medarbejdere, der vil sidde på flere hundrede kilometers afstand og løse opgaver for sig, må den enkelte vise og levere et lederskab, der skaber engagement, energi og arbejdsglæde.”   At lede til selvledelse Ifølge Lars Pedersen er lederens evne til at gøre medarbejderne i stand til at lede sig selv et grundvilkår i distanceledelse. Han ser det som nøglen til at reducere stressniveauet hos udflyttede medarbejdere og samtidig opnå bedre resultater:   ”Det er meget simpelt. Hvis du vil lykkes med distanceledelse, skal du som leder være i stand til at gøre dine medarbejdere selvledende. Det findes der flere forskellige veje til at lykkes med – ingen hurtig opskrift vil virke i alle tilfælde. Men grundlæggende må du som leder altid arbejde på at skabe en relation til dine medarbejdere, en fælles forståelse for virksomhedens eller organisations strategi og værdier, sætte dig ind i den konkrete situation, medarbejderen står – og måske vigtigst af alt turde afgive kontrol og nære tillid til, at medarbejderen er i stand til at håndtere opgaven selv,” siger Lars Pedersen.

Fakta om bogen

Er der en leder til stede? - distanceledelse og virtuelt samarbejde” er baseret på interviews med i alt 40 topledere fra blandt andre DFDS, Maersk Drilling, DLG, Region Hovedstaden og Falck. Bogen repræsenterer det større studie af distanceledelsens udfordringer, potentialer og muligheder. Bogen er skrevet af Lars Pedersen, som er indehaver af Pitstop Management, der er en konsulentvirksomhed med speciale i distanceledelse og virtuelt samarbejde. LP har i en årerække arbejdet som rådgiver, underviser og foredragsholder for offentlige organisationer og private virksomheder. 

 

Mest Læste

Annonce