Anbragte børn føler sig hjemme

Velfærd

29/01/2015 13:39

Suleman Haider

Anbragte børn og unge kæmper med andre og flere udfordringer end ikke-anbragte børn, men en omfattende undersøgelse fra SFI tegner et nyt og mere positivt billede af deres trivsel det sted, hvor de er anbragt.

Selv om de er anbragt uden for hjemmet, virker det til, at anbragte børn og unge har taget fornemmelsen af at føle sig hjemme med til anbringelsesstedet. To tredjedele af de anbragte børn og unge fortæller i en ny SFI-undersøgelse, at de føler sig meget hjemme, hvor de er anbragt, mens 7 procent ikke føler sig hjemme. Svarene fra de anbragte børn og unge har generelt været en positiv overraskelse for projektleder og seniorforsker Mai Heide Ottosen.

”Flertallet af børnene bliver støttet af de voksne på anbringelsesstedet, og en stor andel af børnene trives gennemgående og har det godt, hvor de bor,” siger hun.

Forskel på trivsel i familiepleje og institutioner
Mens 78 procent af de familieplejeanbragte børn svarer, at de alt i alt har det meget godt, hvor de bor, så gælder det kun cirka 30 procent af de børn, der bor på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Men det er ikke ensbetydende med, at plejefamilier er bedre end institutionerne, understreger Mai Heide Ottosen.
”Det skyldes jo også, at de børn og unge, der bliver anbragt på institutioner, ofte har en anden type udfordringer og er mere belastede,” siger seniorforskeren. Denne forskel afspejler sig også, når man ser på for eksempel helbred og skolegang.

Det kniber med den kulturelle overførsel
Selv om de anbragte børn og unge generelt tegner et positivt billede af deres trivsel, så er der udfordringer. For eksempel kniber det med den kulturelle kapital, der er med til at give forståelse for samfundet. Mange anbragte har ikke samme mulighed som ikke-anbragte for at læse bøger, følge med i nyhedsstrømmen eller for at tale med voksne om, hvad der foregår i samfundet.

Undersøgelsen er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Mest Læste

Annonce