Det går langsomt fremad med ligelønnen

Politik

18/09/2013 09:50

Ulla Haahr

Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark blevet mindre siden de sene 1990’ere, viser SFI’s forskning. Det hænger bl.a. sammen med, at kvinder er blevet bedre uddannede. Men det går stadig langsomt med at udligne lønforskellene.

Du får stadig alt andet lige mindre i lønposen, hvis du hedder Eva, end hvis du hedder Adam. SFI har fulgt udviklingen i lønforskellen mellem mænd og kvinder siden 1997. En ny rapport bringer tallene på området op til 2011, og trækker de store linjer op for hele perioden.

Mindre lønforskelle i det offentlige
Undersøgelsen viser, at lønforskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre i de 15 år, der er gået. Faldet er mest udtalt i den offentlige sektor, mens det er ret beskedent på arbejdsmarkedet som helhed.

Der er dog stadig relativt store forskelle på, hvad mænd og kvinder får i betaling for deres arbejde. Den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene på hele arbejdsmarkedet ligger på mellem 13 og 17 pct. Tager man højde for, at mænd og kvinder typisk tager forskellige uddannelser, varetager forskellige job og ofte også vælger at arbejde i forskellige sektorer, er lønforskellen på mellem 4 og 7 pct.

Kvinder bliver bedre uddannet
Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at kvinder er blevet bedre uddannet. Men tallene viser, at kvinderne slet ikke har fået det fulde udbytte af den udvikling, fortæller seniorforsker Mona Larsen:

”Mange har haft en forestilling om, at når kvinder blev lige så højt uddannede som mænd, så ville lønforskellen også blive væsentligt mindre. Men selv om kvinderne for flere år siden har overhalet mændene, hvad angår gennemsnitlig uddannelseslængde, så er forskellen mellem de to køns lønniveau fortsat stor. Det bliver spændende at se i de kommende år, om faldet i lønforskellene fortsætter”, siger Mona Larsen.

Rapporten er bestilt af Beskæftigelsesministeriet og bygger på registerdata om ansatte på det meste af arbejdsmarkedet i alderen 25-59 år.


Yderligere oplysninger: Seniorforsker Mona Larsen, tlf. 33 48 08 75, eller kommunikationschef Ulla Haahr, tlf. 25 37 36 51
Udgivelse: Mona Larsen, Helle Sophie Bøje Houlberg: Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:24
Udgivelsesdato: 18. september 2013
Omfang/pris: 180 sider / 180,00 kr. inkl. moms.
 

Læs resumé »
Læs mere, bestil/download rapport »   
 

Mest Læste

Annonce