Dette mindsker risikoen for at unge begår kriminalitet

Politik

11/03/2015 09:19

Mikkel Sarka

Nogle børn har på grund af forhold under opvæksten en særlig risiko for at begå kriminalitet som 15-årig. SFI har i en ny rapport identificeret disse forhold og peger på, hvor der kan sættes ind for at mindske risikoen.

Børn af forældre, der ingen uddannelse har, drikker for meget eller har fået en dom, har større risiko for at blive kriminelle. SFI har ved at følge flere end 3.000 børn født i 1995 identificeret de 20 procent af de 7-årige, som har været udsat for mange risikofaktorer og dermed er i en højrisikogruppe for at begå ungdomskriminalitet. Dog er det kun hver femte i højrisikogruppen, der ender med at begå kriminalitet som 15-årig, mens det er hver tyvende af de øvrige unge. 

Faktorer der mindsker risikoen
Af undersøgelsen fremgår det også, at en række faktorer kan være med til at forhindre, at man begår ungdomskriminalitet. Analyserne viser at blandt børn i højrisikogruppen, er det en beskyttelsesfaktor at være glad for sit liv som 11-årig, hvilket blandt andet hænger sammen med, hvilke ressourcer børnene har i skolen og i deres netværk, samt at de er i stand til at være positive, selvom de ofte møder modgang.

”Det betyder, at indsatser, der arbejder med de udsatte børns trivsel og glæde ved livet, kan have afgørende betydning,” vurderer Stine Vernstrøm Østergaard fra SFI, der har været med til at lave undersøgelsen. 

De sociale relationer har betydning
Blandt børn i højrisikogruppen øges risikoen for, at de begår ungdomskriminalitet, hvis deres sociale liv i høj grad udspiller sig uden for hjemmet. Der kan være flere bagvedliggende forklaringer på dette resultat, forklarer seniorforsker Jeanette Østergaard, der har ledet arbejdet med undersøgelsen. 

”Hvis man opsøger venskaber uden for hjemmet, kan det dække over, at børnene ikke synes, det er rart at være der hjemme - måske fordi der er konfliktfyldte familieforhold. Men det betyder måske samtidig, at forældrene ikke har så meget indsigt i, hvem børnene er sammen med, og hvad de bruger deres fritid på.” 

Undersøgelsen er iværksat og finansieret af Det Kriminalpræventive Råd. 

Mest Læste

Annonce