Ekstremistiske miljøer i Danmark

Politik

09/09/2014

Suleman Haider

SFI’s kortlægning har til formål at skaffe viden om miljøer med holdninger og vilje til handlinger, der kan være i konflikt med demokratiske styreformer. Kortlægningen har identificeret i alt 15 grupper inden for tre ekstremistiske miljøer.

SFI har forsøgt at kortlægge miljøer med holdninger, som kan være i konflikt med demokratiske styreformer og idealer om tolerancer. Og hvor der kan være en villighed til at gå uden om demokratiske procedurer for at gøre disse holdninger gældende. 

Med det sigte viser kortlægningen, at der er tre ekstremistiske miljøer med i alt 15 grupper, der enten er højreradikale, venstreradikale eller islamistiske: Seks højreradikale, fire venstreradikale og fem islamistiske grupper som er spredt i hele landet. Det har ikke været muligt at få indblik i, hvor mange personer grupperne omfatter, og da kortlægningen er et øjebliksbillede, er det svært at konkludere, om de enkelte grupper er i vækst eller på retræte.

Holdninger til vold
Alle grupperne afviser kriminalitet eller vold. Men der er enkeltindivider knyttet til miljøerne, der benytter sig af kriminelle og voldelige metoder. Fx er der er i det venstreradikale miljø personer, som er parate til at opsøge konflikt med politiet. I de islamistiske og højreradikale miljøer er der særlige problemstillinger i forhold til rocker- eller bandemiljøer. 

Rekruttering
De højreradikale rekrutterer gennem personlige netværk og internettet, og medlemmerne er oftest mænd. De islamistiske grupper, der også har en overvægt af mænd, bruger ligeledes personlige relationer, netværk og internettet til rekruttering. Blandt de venstreradikale foregår rekruttering mest via sociale tiltag som fester, koncerter og demonstrationer. Og der synes at være en ligelig kønsfordeling. 

 

Mest Læste

Annonce