Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Delvis genåbning af de videregående uddannelser

Uddannelse

24/3/21 9:59

Theis

Der er gode nyheder for de videregående uddannelser. Fra tirsdag d. 6. april vil det blandt andet være muligt for afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer at vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Studerende på de øvrige uddannelser må vende tilbage med 20 procent fremmøde

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en plan for en delvis genåbning af de videregående uddannelser.

"Jeg er meget glad for, at der nu igen kommer liv på vores uddannelser. Og så er jeg virkelig stolt over, at det er lykkedes for et næsten enigt Folketing at finde sammen om en ansvarlig genåbning. Næste skridt er tæt dialog med institutionerne og de studerende om den præcise model," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Konkret genåbning

Genåbningen træder i kraft fra den 6. april. Rammerne for genåbningen er som følger:

  • For de videregående uddannelser med mange praksiselementer kan afgangsstuderende vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.
  • Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde - her skal særligt studerende på første år prioriteres.
  • Der åbnes for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på deres uddannelsesinstitutioner.
  • Der skal fortsat være adgang til fysisk fremmøde for forskere og ph.d.-studerende, der har behov for adgang til f.eks. laboratorier som en del af deres forskning.

De nærmere retningslinjer vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for videregående uddannelser. Sektorpartnerskabet består blandt andet af rektorer, repræsentanter fra studenterorganisationer, arbejdstagerorganisationer og sundhedsmyndighederne.

"Selvom vi nu kan begynde at åbne vores uddannelser, vil der stadig være mange studerende hjemme. Dem skal vi huske. Samtidig er det vigtigt med fokus på, hvordan vi kommer mistrivslen og det faglige efterslæb til livs i den kommende tid," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Det vil blandt andet ske gennem et Trivselsforum om genstart af studielivet på de videregående uddannelser efter nedlukningen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat sammen med repræsentanter for de studerende. Her vil de studerende komme med konkrete ideer og indspil til trivselsunderstøttende initiativer. Regeringen vil desuden primo maj indkalde til yderligere forhandlinger om fagligt efterslæb samt initiativer, der kan styrke trivslen for børn og unge.

Krav for genåbning

Det vil blive et krav i forbindelse med genåbningen, at alle ansatte og studerende ved fysisk fremmøde har opnået et negativt resultat inden for de seneste 72 timer ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for COVID-19.

Langsigtet genåbning

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage. Der overvejes i den forbindelse fleksible modeller – f.eks. med fokus på udendørs aktiviteter, forskudt fremmøde, delt fysisk undervisningstid med videre samt regionale og lokale modeller.

Annonce