Fremover må uddannelsers maksimale adgangskrav være en gennemsnitskarakter på 10. Foto: Shutterstock
Fremover må uddannelsers maksimale adgangskrav være en gennemsnitskarakter på 10. Foto: Shutterstock

Max 10 som adgangskrav og hver fjerde plads til kvote 2: Her er indholdet af regeringens nye udspil til optagelse på uddannelser

Uddannelse

21/6/22 11:08

Jens Asbjørn Bøgen

Der skal ændres i, hvordan man bliver optaget på en videregående uddannelse, og i dag er regeringen kommet med sit udspil til de kommende forhandlinger.

Optagelsessystemet til videregående uddannelser skal ændres radikalt.

Det mener i hvert fald regeringen, der i dag har offentliggjort deres udspil til de kommende forhandlinger om netop det system.

Målet er blandt andet at gøre match mellem ansøger og uddannelse bedre, øge den sociale mobilitet og ikke mindst at tage toppen af karakterræset:

"Karakterer skal stadig spille en væsentlig rolle i udvælgelsen på de fleste uddannelser. Men ikke mindst på vores gymnasier er karakterræset blevet for voldsomt og usundt. Med udspillet adresserer vi det ensidige fokus på karakterer på ungdomsuddannelser. Det kan blive et vigtigt bidrag til trivslen hos de unge", siger uddannelses- og forskningsminister Jeppe Petersen (S) i en pressemeddelelse.

Fire initiativer med til forhandlinger

Regeringen har fire hovedpunkter med i sit udspil.

For det første vil man indføre en maksimal grænse for karakterkrav i forhold til optagelse på kvote 1. Helt præcist ønsker regeringen at sætte en grænse på 10 som det maksimale adgangskrav, og ved uddannelser med et optagelseskrav på mere end 10, skal der en individuel, fagspecifik vurdering af ansøgeren til.

Andet punkt handler om, at mulighederne for at blive optaget på kvote 2 skal udvides. Det vil regeringen gøre ved at lave en national optagelsesprøve for alle kvote 2-ansøgere, samtidig med at minimum 25 procent af alle uddannelsespladser skal være forbeholdt kvote 2.

Desuden skal relevant erhvervserfaring vægte højere i forhold til at komme ind på en videregående uddannelse.

Tredje initiativ skal gøre det nemmere at gennemskue og vælge uddannelse. Det skal gøres ved at forenkle og ensarte adgangskrav, ligesom der skal gøres op med socialt skæve udvælgelseskriterier.

Det sidste punkt handler om at gøre valget af uddannelse mere gennemtænkt. Regeringen vil således integrere refleksion over valget i selve ansøgningsprocessen, ligesom man vil styrke uddannelsesvejledning - særligt for unge fra hjem, hvor videregående uddannelse ikke er normen.

Du kan læse hele regerings udspil ved at klikke her.

Folketingets partier er inviteret til forhandlinger om et nyt og bedre optagelsessystem i dag, tirsdag den 21. juni, klokken 14.00.