Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny ændring i sommerens prøver og eksamener: Skal tage højde for nedlukningsperioden

Uddannelse

26/4/21 9:00

Theis

Der er enighed mellem aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 om en mindre justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen. Det sker for at tage højde for den lange nedlukningsperiode, og at mange elever fortsat ikke er fuldt ud tilbage i skole.

Undervisningen i dette skoleår har ikke været optimal, og perioderne med hel eller delvis hjemsendelse og nødundervisning har været lang. Derfor er denne årgang anderledes stillet i forhold til prøverne end tidligere årgange, og det er vigtigt at elevernes første erfaringer med at gå til eksamen er god. På den baggrund er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance blevet enige om at ændre prøveaftalen, så noget af eksamenspresset tages af elevernes skuldre.

Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

Aftalepartierne er også enige i, at der ikke justeres i aftalen i forhold til de gymnasiale prøver. Det skyldes, at der i aftalen fra februar 2021 allerede i høj grad er taget højde for perioderne med fjernundervisning. For eksempel skal eleverne til skriftlig prøve i dansk, hvor eleven kan vælge mellem forskellige emner i prøvesættet, og lærerne kan tilpasse de mundtlige eksamensspørgsmål, så eleverne ikke kommer op i stof, de ikke kan forventes at være godt nok inde i på grund af den lange hjemsendelsesperiode.

”I den her situation er der ingen nemme løsninger. Det er helt afgørende, at eleverne kommer til eksamen og får mulighed for at vise, hvad de kan. Men det er også vigtigt, at vi tager hensyn til den helt særlige situation, der præger dette skoleår. Med den her løsning letter vi en del af presset for nogle af de yngste elever, der går til prøve for første gang, og vi sikrer samtidig, at eleverne får den eksamenstræning, de har brug for. Samtidig har vi allerede med aftalen fra februar 2021 sikret, at gymnasieeleverne ikke skal op i stof, som de ikke kan forventes at have tilegnet sig på grund af den lange periode med fjernundervisning,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.