Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Telefon: 3392 5000 Website: www.uvm.dk E-mail:

Undervisningsministeriet

Artikler

 • Lærer flygtninge dansk: Vinder sprogpris for Youtube-kanal til andre flygtninge
  26.09.16 Velfærd

  Projektet ’Danskundervisning på Arabisk med Khaled’ vinder Den Europæiske Sprogpris 2016. Projektet arbejder med sprogindlæring via sociale medier og hædres for dets nytænkende tilgang til at lære sprog og få interkulturel forståelse.

 • EU-undervisningsministre mødes i Paris for at bekæmpe radikalisering gennem uddannelse
  17.03.15 Velfærd

  I dag samles undervisningsministre fra EU-landene i Paris for at drøfte, hvordan man gennem uddannelsessystemerne kan forebygge radikalisering.

 • Fælles fodslag mellem minister og universiteter
  05.11.14 Politik

  Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed.

 • 21 folkeskoler skal være digitale demonstrationsskoler
  02.09.13 Infrastruktur

  It skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Fire nye forskningsprojekter skal skabe ny viden, og 21 folkeskoler er udvalgt som demonstrationsskoler, der skal afprøve digitale læringsforløb og sprede de gode erfaringer til resten af landet.

 • Folkeskolens udfordringer under lup af elever, lærere og forældre
  30.01.13

  I en ny stor undersøgelse er elever, lærere, forældre, pædagoger og politikere blevet spurgt om, hvilke udfordringer, de synes, er de største i folkeskolen. Resultaterne skal bruges i de igangværende forhandlinger om regeringens folkeskoleudspil og i dialogen med partnerskabet for folkeskolen.

 • Nordisk ja til nyt nordisk skolesamarbejde
  31.10.12

  De nordiske børne- og undervisningsministre er blevet enige om et nyt nordisk samarbejdsprojekt, der skal udvikle den røde tråd i de nordiske landes arbejde med børns og unges faglighed.

 • Flere unge gennemfører ungdomsuddannelse
  18.09.12

  Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2010, som forventes at få en ungdomsuddannelse inden for de kommende 25 år. Det viser fremskrivninger i profilmodellen for 2010.

Navne

Cases

 • Unge chatter om uddannelsesvalg
  14.03.13

  I 2012 har 28.000 danske unge fået vejledning ved at chatte med en vejleder på nettet. Det er en stigning på 30 procent i forhold til året før. Mere end 10.000 følger eVejledning på Facebook.

 • Lektiecaféer i sportsklubber skal lokke flere unge til
  20.02.13

  10 nye alternative lektiecaféer i sportsklubber og netcaféer skal være for de unge, der ellers ikke gider de traditionelle lektiecaféer. Red Barnet Ungdom og ”Brug for alle unge” under Ministeriet for Børn og Undervisning står bag den nye indsats.

 • Pædagoger i undervisningen gør en positiv forskel
  28.09.12

  Forsøg med udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger i undervisningen i de første skoleår styrker elevernes trivsel og læring. Det viser en ny undersøgelse. Pædagoger og skolefritidsordninger er en integreret del af folkeskolen. Børnehaveklasseledere skal være pædagoguddannede, og lærere og børnehaveklasseledere kan samarbejde om undervisningen fra børnehaveklasse op til 2. klasse i den såkaldte samordnede indskoling.

Pressemeddelelser

 • Elevers trivsel i folkeskolen er stigende
  19.06.16

  Den anden nationale måling af elevernes trivsel i folkeskolen er gennemført i foråret 2016. Hent rapporten her.

 • Inklusionseftersyn: 96 procents målsætningen droppes
  11.05.16 Ledelse

  Ekspertgruppen for inklusionseftersynet giver i dag deres afrapportering og anbefalinger til minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. Hent rapport og info her.

 • Gymnasieudspil: Fra elev til studerende – klædt på til videre uddannelse
  06.04.16 Velfærd

  Regeringen præsenterer i dag sit udspil til en reform af de gymnasiale uddannelser. Udspillet skal ruste de unge til fremtiden og styrke fagligheden, så de unge bliver bedre klædt på til at tage en videregående uddannelse.

 • Nu bliver der nemmere adgang til information om grundskolerne
  02.02.16 Ledelse

  Nyt værktøj giver mulighed for at sammenligne grundskolerne på syv forskellige parametre.

 • Eftersynet af inklusionsindsatsen går nu i gang
  03.11.15 Ledelse

  Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal kortlægge udfordringerne på inklusionsområdet og derefter komme med anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes ude på de enkelte skoler.

 • Børneudspil på 2,5 mia. skal give alle børn en god start
  21.05.15 Politik

  Regeringens børneudspil skal gøre gode dagtilbud endnu bedre med et historisk løft på 2,5 mia. over de næste fire år. Udspillet skal give flere og bedre hænder og styrke børns trivsel, læring og mulighed for social mobilitet.

 • Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse
  21.04.15 Ledelse

  Regeringen lancerer i dag et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannelsessøgende at sammenligne og vælge uddannelse. Værktøjet viser blandt andet, hvor mange der er faldet fra uddannelserne, hvilke brancher de færdiguddannede har fundet job i, og hvor meget de tjener.

 • Ny taxametermodel skal give bedre tilbud til elever med særlige behov
  26.03.15 Ledelse

  Regeringen fremsætter i dag et lovforslag om en ny og enklere taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Fremover får skolerne et fast tilskud pr. elev i stedet for løbende at skulle søge om støtte. Modellen skal føre til bedre tilbud til elever med særlige behov.

 • 75 millioner kr. til evaluering og forskning om folkeskolereformen
  24.03.15 Velfærd

  Et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram skal give inspiration og følge op på folkeskolereformen. Programmet er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og skal være med til at sikre, at reformens mål om en endnu bedre folkeskole bliver til virkelighed.

 • Analyse: Stort potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne
  27.01.15 Infrastruktur

  Ny rapport viser, at der er potentiale til praktikplads til alle elever, som i dag står i praktikpladskøen eller er i skolepraktik. Der er store forskelle på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få elever i praktik hos en virksomhed.

 • Ny undersøgelse: Danske elever har gode it-kompetencer
  20.11.14 Velfærd

  Danske elever i 8. klasse ligger i toppen på it-kompetencer viser ny internationalt undersøgelse. Også danske lærere er mere positive over for at inddrage it i undervisningen og gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it til at gøre eleverne så dygtige som muligt.

 • Pulje til ferier, kolonier og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap og deres forældre
  30.10.14 Politik

  Socialminister Manu Sareen udbyder 11,7 mio. kr. til støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og til kursusvirksomhed for børn og unge under 25 år med handicap og deres forældre. Ansøgningsfristen er den 1. december 2014.

 • Regeringen investerer millioner i praktikpladsinitiativer
  30.10.14 Politik

  Undervisningsministeriet har sammen med DA og LO lagt sig fast på udmøntningen af midler afsat i vækstpakken 2014 til initiativer, der skal styrke det praktikpladsskabende arbejde på erhvervsskolerne. Samtidig sætter parterne ind over for elever, som er gået i stå i deres uddannelse, fordi de hverken er i praktik i en virksomhed eller i skolepraktik.

 • Ny rapport sammenligner læreres arbejdsforhold på tværs af lande
  03.10.14 Velfærd

  Der er gode relationer mellem lærer og elev, men evalueringskulturen på de danske skoler og ungdomsuddannelser er usystematisk og uformel. Det viser en undersøgelse om lærings- og arbejdsmiljøet for lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i en række lande.

 • Bred politisk aftale fremtidssikrer adoptioner i Danmark – for børnenes skyld
  03.10.14 Politik

  Socialminister Manu Sareen har netop indgået en bred politisk aftale om fremtidens adoptionssystem. Fremover skal staten spille en større rolle i forhold til at sikre gode adoptioner til børnenes bedste. Det sker gennem klare krav og rammer, et skærpet tilsyn og en økonomisk håndsrækning til organisationerne.

 • Hundredetusindvis af skolebørn fejrer skolens 200-års fødselsdag
  01.10.14 Velfærd

  I næste uge markerer skoler over hele landet, at der har væres skolegang og undervisning for alle børn i 200 år. Det sker med fædrelandshistorier, gymnastik som i 1950’erne, rundstrik, museumsbesøg, en vinderkoncert med Wafande og besøg fra undervisningsministeren og jubilæets protektor kronprinsessen.

 • Alle partier bag ny skilsmisse-pakke
  08.09.14 Politik

  Alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale, der skal sikre, at en forælder ikke kan chikanere den anden forælder ud af barnets liv efter en skilsmisse. Statsforvaltningen får flere håndtag at dreje på.

 • Inspirationskatalog om længere og mere varieret skoledag
  07.08.14 Ledelse

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet de erfaringer, som en række kommuner og skoler har gjort sig med at afprøve den nye folkeskolereform i foråret i 2014. Erfaringerne skal give inspiration til andre skolers arbejde med reformen, nu hvor den træder i kraft.

 • Kommuner og skoler styrker indsatsen for at sikre bedre inklusion
  18.06.14 Velfærd

  Kommunerne arbejder fortsat med at opfylde målsætningen om inklusion, hvor flere elever skal være en del af den almindelige folkeskole. Ny statusanalyse viser, at der er et stort fokus på at klæde lærerne på til at undervise flere børn med særlige behov og på at skabe fællesskab og ejerskab til inklusion.

 • PISA Etnisk: Stadig forskel på elever med og uden indvandrerbaggrund
  01.04.14 Velfærd

  Elever med anden etnisk baggrund end dansk halter stadig efter deres etnisk danske skolekammerater i matematik. Det viser resultater fra PISA Etnisk, der blev gennemført i 2012.

 • Partnerskab skal bidrage til at virkeliggøre den nye folkeskole
  20.03.14 Ledelse

  Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut skal skabe lettere adgang til den viden om skoleudvikling, der skal realisere folkeskolereformen.

 • Ambitiøs erhvervsuddannelsesreform på plads
  25.02.14 Politik

  Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

 • Flere skoletimer skal foregå i det fri
  21.01.14 Politik

  Undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Ida Auken vil give flere skoleelever mulighed for at bytte klasseværelset ud med undervisning i det fri. Det skal ske gennem et nyt udviklingsprojekt om mere udeskoleundervisning med 65 demonstrationsskoler.

 • PISA 2012: Danmark fastholder sit niveau
  03.12.13 Politik

  Danske skoleelever ligger fortsat en smule over det internationale gennemsnit i matematik. I læsning og naturfag ligger danske elever på gennemsnit. Fordelingen mellem elevernes resultater i matematik er dog ændret, så flere placerer sig i bunden af skalaen – og færre er helt i top.

 • Nyt forum for forskning i folkeskolen
  18.11.13 Politik

  Regeringen har nedsat Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, der skal være med til at styrke den samlede forskningsindsats på uddannelsesområdet. Blandt de første opgaver er at kortlægge forskning og udvikling i folkeskolen.

 • Forældrene skal klædes bedre på til skolebestyrelserne
  25.10.13 Politik

  Mange forældre mener ikke, at de har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne i folkeskolens skolebestyrelse. Regeringen har derfor afsat 12,3 millioner kroner til et kompetenceløft af skolebestyrelserne.

 • It-rådgivningsgruppens råd og ideer til en digital folkeskole
  07.10.13 Politik

  Med folkeskoleaftalen skal der mere it ind i folkeskolen fra skoleåret 2014. It-rådgivningsgruppen lancerer nu sine samlede råd og ideer til, hvordan it kan spille en større rolle i dagligdagen i skoler og dagtilbud.

 • Faglært til fremtiden
  02.10.13 Politik

  Regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne skal øge fagligheden, mindske frafaldet og gøre det meget mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Målet er, at 30 procent af alle unge fremover skal vælge en erhvervsuddannelse.

 • Elevorganisationer får én million til demokratikampagne
  05.09.13 Politik

  Der skal være mere elevdemokrati på ungdomsuddannelserne. Det mener en række elevorganisationer, som vil give eleverne mere indflydelse gennem en kampagne. De har netop fået én million kroner af Undervisningsministeriet til projektet.

 • Skoleelever får 10 millioner til elevinddragelsesforsøg
  04.09.13 Politik

  Elevinddragelse kan øge elevernes faglighed, samfundsforståelse og trivsel, viser forskning. Det vil Danske Skoleelever afprøve i et treårigt forsøg finansieret af Undervisningsministeriet.

 • 50 nye praktikcentre åbner over hele landet
  21.08.13 Velfærd

  Den 1. september åbner 50 praktikcentre i hele landet. Centrene skal forbedre kvaliteten i skolepraktikken og sikre, at de unge kan få en erhvervsuddannelse.

 • Lockouten på vej mod en afslutning
  25.04.13

  Regeringen fremsætter i dag et lovforslag, der skal bringe lockouten til ophør. Målet er, at eleverne kan komme i skole igen på mandag.

 • Nyt netværk for skoletjenester skal styrke museer og skoler
  08.04.13

  Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved etablerer nu et nationalt netværk af skoletjenester, der skal inddrage kulturinstitutionernes ressourcer i et samarbejde med skolerne.

 • Børne- og undervisningsministeren giver erhvervsskoler frit valg af it
  04.04.13

  Fra sommeren 2013 kan erhvervsskoler selv vælge, hvilke it-systemer de vil administrere de erhvervsgymnasiale uddannelser i. Og fra 2015 gælder det frie valg alle erhvervsfaglige uddannelser.

 • It styrker alle børn og unges læring
  19.03.13

  It er et stærkt redskab til bedre og mere spændende læring og undervisning. Digital velfærd er emnet for nyt debatoplæg fra regeringen, KL og Danske Regioner.

 • 352 institutioner kickstarter Ny Nordisk Skole
  04.03.13

  Børne- og undervisningsminister Christine Antorini mødes med repræsentanter fra de udvalgte Ny Nordisk Skole-institutioner på fem workshopper rundt om i landet. Sammen skal de diskutere, hvordan spændende forandringsprojekter kan give alle børn og unge et fagligt løft.

 • Elever og virksomheder er glade for eux
  11.02.13

  Elever, skoler og virksomheder er glade for at gå på eux-forløb, hvor elever både får svendebrev og en gymnasial eksamen. Mange elever forventer at læse videre, viser ny rapport. Børne- og undervisningsministeren er begejstret og opfordrer de faglige udvalg til at arbejde for, at flere uddannelser udbydes med eux.

 • Tosprogs-Taskforcen indleder samarbejde med 20 kommuner fra hele landet
  04.02.13

  Ministeriet for Børn og Undervisnings Tosprogs-Taskforce har valgt 20 samarbejdskommuner til et forpligtende samarbejde de kommende tre år. Målet for samarbejdet er at løfte tosprogede børn og unges faglighed.

 • Nyt forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning
  28.01.13

  Hvordan kan sproginddragelse og udvikling af alle elevers modersmålskompetencer være en del af den almindelige undervisning i folkeskolen? Det vil børne- og undervisningsministeren have undersøgt i et landsdækkende forsøgsprogram for 1. og 4. klasser på mere end 200 skoler.

 • Lærernes støtte til og viden om inklusion er afgørende
  25.01.13

  Adgang til ressourcepersoner, viden om effektiv undervisning, klare målsætninger og positiv holdning til inklusion blandt lærerne er afgørende for god inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Det viser et nyt systematisk forskningsreview, der peger på hvordan inklusion kan styrke elevernes faglige resultater og sociale udvikling.

 • Lærernes støtte til og viden om inklusion er afgørende
  15.01.13

  Adgang til ressourcepersoner, viden om effektiv undervisning, klare målsætninger og positiv holdning til inklusion blandt lærerne er afgørende for god inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Det viser et nyt systematisk forskningsreview, der peger på hvordan inklusion kan styrke elevernes faglige resultater og sociale udvikling.

 • Over 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole
  17.12.12

  352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er udvalgt til at være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Fra 2013 skal de samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan.

 • Over 350 institutioner skal i gang med Ny Nordisk Skole
  14.12.12

  352 dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser er udvalgt til at være de første Ny Nordisk Skole-institutioner. Fra 2013 skal de samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan.

 • Danske elever er blevet dygtigere til læsning og matematik
  11.12.12

  Danske elever i 4. klasse klarer sig bedre i både læsning, matematik og natur/teknik end tidligere. Det viser resultaterne i de internationale undersøgelser TIMSS og PIRLS, hvor 8.500 danske elever har deltaget.

 • Næsten alle piger får en ungdomsuddannelse
  11.12.12

  Målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal have mindst en ungdomsuddannelse i 2015 er på vej til at blive opfyldt, viser profilmodel 2011. For 2011-årgangen forventes 92 procent at få mindst en ungdomsuddannelse. Det er et procentpoint mere end i 2010 og seks procentpoint mere end i 2008.

 • Flere unge med særlige behov får ungdomsuddannelse
  05.12.12

  743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov i 2011. Alle unge skal have en chance for at få en ungdomsuddannelse, der kan give adgang til et job eller videreuddannelse og et selvstændigt og indholdsrigt voksenliv. Også selv om man er udviklingshæmmet, har psykiske problemer eller indlæringsvanskeligheder.

 • Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen
  04.12.12

  Regeringens udspil til løft af folkeskolen vil gøre en god skole bedre. Det skal ske ved flere timere til eleverne, bedre undervisning og mere uddannelse til lærerne. Nye undervisningsformer og nye aktivitetstimer skal gå hånd i hånd med flere i timer i bl.a. dansk og matematik.

 • Skoleledere samles om at gøre it i folkeskolen bedre
  04.12.12

  Mere end 100 skoleledere skal samles i et netværk for at få it til at blive en mere naturlig del af undervisningen i folkeskolen. Ledelse er nemlig helt afgørende, hvis missionen om mere it skal lykkes.

 • Høje karakterer i dansk eller matematik giver høje karakterer i andre fag
  27.11.12

  Elever, der får en høj karakter i dansk eller matematik, får høje karakterer i andre fag. Det viser nye tal for folkeskolens afgangsprøver 2012.

 • Nu max 28 elever i gymnasieklasserne
  23.11.12

  Nu er der ikke længere megaklasser i de gymnasiale uddannelser. Klassekvotienten er samlet set under 28 for de nystartede elever i dette skoleår. Det viser nye tal. Regeringen og Enhedslisten indgik med finansloven for 2011 en aftale om, at der maksimalt må være 28 elever i hver klasse.

 • Over 350 institutioner vil være Ny Nordisk Skole
  21.11.12

  Mere end 350 dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser har ansøgt om at være med i Ny Nordisk Skole. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er begejstret over den store lyst til selv at skabe forandringer og et fagligt løft. Næste ansøgningsfrist er fremrykket til den 3. juni 2013 på grund af de mange ansøgninger.

 • Heldagsskoler kan styrke elevernes læring
  08.11.12

  En evaluering viser, at en gruppe heldagsskoler klarer sig bedre end andre heldagsskoler og almindelige skoler. Klare mål og anderledes måder at undervise på er nøglen til succes.

 • It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever
  02.11.12

  Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en it-rygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at gennemføre uddannelsen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil sikre indkøb af ekstra it-rygsække, som stilles på skolerne, så elever fra nytår hurtigt kan få udleveret en it-rygsæk.

 • 62 millioner kroner til udsatte børn og unge i skoler
  29.10.12

  Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 62,2 millioner kroner i 2013-2016 til initiativer, der skal støtte de mest udsatte børn og unge i skole og uddannelse.

 • Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse
  08.10.12

  Erhvervsuddannelsesudvalget offentliggør i dag sine 11 forslag til, hvordan flere praktikpladser, en bedre uddannelsesgaranti og øget kvalitet i uddannelserne kan blive en realitet. Dermed er første del af udvalgets arbejde færdigt. Regeringen vil nu se på forslagene.

 • Skole for alle i 200 år – jubilæum 1814-2014
  04.10.12

  I 2014 er det 200 år siden, at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det bliver markeret med et stort jubilæum, som H.K.H. Kronprinsesse Mary bliver protektor for. Allerede nu skal en jubilæumsstyregruppe i gang med planlægningen.

 • Nu starter forsøg med tolærerordninger i folkeskolen
  01.10.12

  Den 1. oktober starter forsøg med tolærerordninger i folkeskolen. Forsøgene med to lærere i klassen skal skabe bedre inklusion og ny viden til gavn for hele folkeskolen.

 • Ny måling: Forældre vil have faglighed og trivsel i folkeskolen
  19.09.12

  Det allervigtigste for forældres holdning til folkeskolen er, at undervisningen er god, og at børnene er trygge og glade. Det viser resultaterne i en ny undersøgelse af brugernes tilfredshed med folkeskolen.

 • Færre fuldfører erhvervsfaglige uddannelser
  13.09.12

  Siden 2007 er der sket et fald i andelen af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Det viser nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

 • Mere sved på panden i skole og dagtilbud
  22.08.12

  Der skal mere fysisk aktivitet ind i undervisningen og i dagtilbud. Det skal projektet ”Læring i bevægelse” være med til at sikre. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini mødes i dag med 29 organisationer for at finde ud af, hvordan det skal blive til virkelighed.

 • Bedre undervisning på anbringelsessteder
  20.08.12

  Anbringelsesstedernes interne skoler skal styrkes. Det skal ske ved flere krav til underviserne og bedre samarbejde mellem institutionerne. Sådan lyder forslagene fra en tværministeriel arbejdsgruppe.

 • Socialrådgivere i dagtilbud hjælper udsatte børn
  16.08.12

  Socialrådgivere i dagtilbud styrker det tværfaglige arbejde og sikrer tidligere handling i forhold til udsatte børn, viser en ny evaluering.

 • Mange kommuner vil have hjælp fra den nye Inklusionsrådgivning
  15.08.12

  Inklusionsrådgivningen skal hjælpe landets kommuner med at inkludere flere børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Og mange kommuner har allerede henvendt sig for at få hjælp og indgå samarbejde med Inklusionsrådgivningen.

 • Nyt manifest for forandring af dagtilbud og undervisning
  08.08.12

  Er der behov for at revolutionere vores institutioner indefra, og er det muligt? Ja, var svaret fra årets Sorø-møde. Her deltog 120 politikere, eksperter og praktikere, der har været med til at udarbejde et manifest, mål og dogmer for, hvordan forandringen kan skabes. Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. Sorø-mødet giver nu stafetten videre til institutionerne, der med udgangspunkt i manifestet skal udvikle deres eget forandringsprojekt.

 • 13 millioner kroner skal gøre vejen til anerkendt kompetence kortere
  29.06.12

  10 forskellige udviklingsprojekter får nu del i en pulje på 13 millioner kroner, som Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat til at styrke brugen af individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne.

 • Bedre undervisning i folkeskolen om uddannelse og arbejdsmarkedet
  19.06.12

  Der er behov for bedre og mere målrettet undervisning om uddannelser, erhverv og arbejdsmarked i folkeskolen. Det viser en ny kortlægning.

 • 50 millioner kroner uddeles til digitale læremidler i folkeskolen i 2012
  14.06.12

  Regeringen og KL er klar til at sætte gang i kommunernes indkøb af digitale læremidler i folkeskolen i 2012. Satsningen skal styrke anvendelsen af it i folkeskolen.

 • Rådgivningsteam skal hjælpe kommuner med god inklusion
  30.05.12

  60 millioner kroner over de næste fire år til et nationalt rådgivningsteam skal hjælpe kommunerne med at omstille sig til øget inklusion i dagtilbud, på skoler og i fritidstilbud.

 • Flere kommuner og skoler får mulighed for at deltage i tolærerforsøg
  24.05.12

  Børne- og undervisningsminister Christine Antorini udvider nu forsøgene med tolærerordninger i folkeskolen, så yderligere 36 skoler får mulighed for at ansætte dygtige lærere, der skal fungere som faglige fyrtårne på tværs af skoler.

 • Ambitioner for fremtidens dagtilbud
  21.05.12

  Task Force om Fremtidens Dagtilbud fremlægger fire centrale pejlemærker, som har betydning for arbejdet med læring og inklusion i dagtilbuddene. Task Force om Fremtidens Dagtilbud har siden april 2011 indsamlet eksempler på, hvordan dagtilbuddene arbejder med børns læring og inklusion.

 • Gruppeprøver genindføres efter sommerferien
  10.05.12

  Fra næste skoleår vil skolerne igen få mulighed for at afholde gruppeprøver i en række fag både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

 • Børne- og undervisningsministeren vil granske ejerformer i dagtilbud
  27.04.12

  Indretningen af dagtilbudsområdet er ændret væsentligt det seneste årti, hvor en række leverandører har fået mulighed for at trække profit ud af driften. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil nu igangsætte en udredning af ejerformerne på dagtilbudsområdet.

 • Forældrerådgivningens fremtid er sikret
  12.03.12

  Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skaber ro om Forældrerådgivningens økonomi.

 • Ny Nordisk Skole
  07.03.12

  Børne- og undervisningsminister Christine Antorini sætter nu gang i et omfattende forandringsprojekt af både dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser under overskriften Ny Nordisk Skole.

 • Uddannelsesministeren optrapper indsatsen mod SU-snyd
  02.03.12

  Morten Østergaard har iværksat en handlingsplan for at undgå snyd med SU. Et hyrdebrev til landets uddannelsessteder er første skridt.

 • Grundskolekarakterer for 2011 er nu offentliggjort
  01.03.12

  Resultaterne fra folkeskolens afsluttende prøver for 2011 er nu offentlige på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Elever på privatskoler og frie grundskoler klarer sig en smule bedre end elever i folkeskolen, ligesom drenge, elever med forældre uden uddannelse og elever med udenlandsk herkomst stadig opnår lavere prøvekarakterer end deres klassekammerater.

 • Rapport: Forældre glade for det frie skolevalg
  21.02.12 Velfærd

  En evaluering af det frie valg mellem folkeskoler viser, at forældrene er glade for det frie skolevalg. Især forældre med et lavt uddannelsesniveau er tilfredse med fritvalgsreglerne.

 • Syv ministre skal sikre uddannelse til alle
  16.02.12

  Regeringen nedsætter et bredt ministerudvalg, der skal sikre, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner