Uge 33: Lille fald i ledigheden i juni 2013

I juni 2013 faldt bruttoledigheden med 900 personer til 153.500 personer, svarende til en uændret ledighed på 5,8 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden har haft en svagt faldende tendens siden sommeren 2012, men set over en lidt længere tidshorisont har ledigheden været relativt stabil. Siden november 2009 har ledigheden således ligget mellem 5,8 og 6,2 procent af arbejdsstyrken.

Figur 1. Lille fald i bruttoledigheden, juni 2013

Anm.: Udvikling i bruttoledigheden, sæsonkorrigeret, januar 2007 til juni 2013.
Der er databrud i januar 2010 som følge af ny opgørelsesmetode.
Kilde: Danmarks Statistik.

Faldet i bruttoledigheden fra maj til juni 2013 dækker over et fald i nettoledigheden, på ca. 1.000 personer, mens antallet af aktiverede steg med ca. 100 personer. Antallet af nettoledige og aktiverede er nu hhv. 115.400 og 37.600 fuldtidspersoner, jf. figur 1.

Fra maj til juni 2013 faldt bruttoledighedsprocenten for mænd med 0,1 procentpoint til 5,7 procent, mens kvindernes ledighedsprocent var uændret på 5,8 procent, jf. figur 2.
I samme periode faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 50-59-årige, mens ledighedsprocenten for de 25-29-årige steg med 0,1 procentpoint. I de øvrige aldersgrupper var ledighedsprocenten uændret.

Figur 2. Størst bruttoledighedsprocent blandt de 25-29-årige

Anm.: Bruttoledighedsprocenten for udvalgte grupper, sæsonkorrigeret, juni 2013.
Kilde: Danmarks Statistik.

Emneord: Beskæftigelse, Ledighed, Beskæftigelsesministeriet, Bruttoledighed
Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 125 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også