Værsågod fra Sundhedsstyrelsen: Her er 235 anbefalinger til forebyggelse

Opdaterede forebyggelsespakker består nu af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder, og som noget nyt er der bud på, hvilke områder det er vigtigst at starte med.

De 11 forebyggelsespakker beskriver indsatser overfor alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og rygning og andre faktorer eller risikofaktorer, der har stor betydning for sundheden. Anbefalingerne skal støtte kommunalbestyrelsernes lovbundne ansvar med at skabe rammer for sund levevis og sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.
 
”Som noget ny har vi fremhævet, at der er syv ud af de 11 forebyggelsesområder, som vi vil råde kommunerne til at prioritere før de øvrige. Det er, fordi de syv områder har størst betydning for borgernes sygelighed, trivsel, funktionsniveau, indlæggelser, ulighed i sundhed samt økonomiske konsekvenser for kommunerne”, siger chefkonsulent Rasmus Baagland.
 
De syv prioriterede områder er: tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol, overvægt, mad & måltider og stoffer 
 
Tal viser udgifterne i en gennemsnitskommune
 
Forebyggelsespakkerne indeholder udover anbefalingerne også opdaterede tal for, hvordan borgernes sundhedsadfærd kan se ud i en gennemsnitskommune, og de kommunale udgifter der er relateret til det.
 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Forebyggelsespakken for tobak viser fx, at der i en gennemsnitskommune på 59.000 indbyggere er 8100 dagligrygere og 3800 storrygere, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Rygning medfører flest kontakter til sundhedsvæsenet, de fleste samfundsmæssige omkostninger og langt de fleste dødsfald.

”Tallene viser, at det er afgørende for folkesundheden at forebygge rygestart, skabe røgfrie miljøer og fremme rygestop. Derfor har vi også strammet anbefalingerne for tobak, så de anbefalinger, der tidligere var forslag til en ekstra indsats på området, nu bliver anbefalet at implementere med det samme”, siger Rasmus Baagland.
 
I hver enkelt forebyggelsespakke står der også, hvilke anbefalinger kommunerne bør implementere først. For fysisk aktivitet er anbefalingen at satse på motorik og bevægelse i daginstitutioner, at implementere de 45 minutters daglig bevægelse i skolen, og at kommunerne bør planlægge omgivelserne, så de fremmer fysisk aktivitet blandt borgerne og giver let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere. 
 
Kommunerne skal styrke borgernes mentale sundhed
 
Mental sundhed er et af de områder, hvor der er sket mest siden første lancering af forebyggelsespakkerne i 2012.
 
”Vi har nu et meget bedre vidensgrundlag for, hvad der kan styrke trivslen dermed den mentale sundhed hos borgerne. Den negative udvikling, vi har set i dårlig mentalt sundhed i den seneste nationale sundhedsprofil, er foruroligende. Forebyggelsespakkens anbefalinger er et solidt fundament til, hvad kommunen kan prioritere i deres indsatser for at sætte ind og fremme trivslen”, siger Rasmus Baagland.
 
Forebyggelsespakken fremhæver, at det er ekstremt vigtigt, at børn og unge trives i deres dagtilbud og skoler. Det, der fremmer en god trivsel, er for eksempel, at børn og unge er en del af inkluderende og trygge fællesskaber, hvor de ikke bliver udsat for mobning. Derudover ser det også ud til, at der er behov for flere lettilgængelige åbne tilbud til unge, der ikke trives i deres hverdag.
 

FAKTA: Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer (link viser videre til Sundhedsstyrelsen):

Desuden er der udarbejdet introduktionen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.

For at gøre det lettere at arbejde med sundhed på tværs af forvaltninger og områder, har vi inddelt forebyggelsespakkernes anbefalinger på de fagområder, anbefalingerne vedrører. Se under menuen Områder

Emneord: Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, Forebyggelsespakker, 230418
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 23.04.18 M.S. Carstens
  Sundhed for borgeren

  Må jeg, i al ydmyghed for Sundhedsstyrelsen, påpege, at 235 anbefalinger IKKE hjælper ret meget, så længe at der på kommunale: politiske/administrative/visitatoriske/nederste teamleder/sosu niveau,
  fortsat hersker konsensus om, at vedligeholde egen løn/magt/status, frem for svækkede/handicappede/ældre borgeres mulighed til, f.eks., at få skrællet en kartoffel/finrevet en gulerod/....
  alt mens det IKKE dokumenteres, hvordan borgere opløses i sig selv og mangel på det mest basale i livet, under vejs i kommunale besparelser,
  gennem ankestyrelsen,
  hvor kommunen kan parkere boregeren UDEN hjælp i sagsbehandlingstiden (pt. 7 måneder),
  for så derefter, at starte fra "ny" og igen sende borgeren ud i en ny runde i systemet,
  som rigtig mange, skattebetalte!, ansatte nyder godt af,
  og ja;
  berørte borgere stemples for mangel på sund kost, mens skattebetalte ansatte, all over, kan bekræfte hinanden i,
  hvor smukt det er, med et sundt og godt liv :(

  Tak, men hvornår/hvordan vil Sundhedsstyrelsen få de gode intentioner OMSAT, DER hvor berørte borgere allerede længst er på vej nedad/udad livet, i mangel på hjælp til sundhed, selv under den kommunale hjemme"pleje"?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også