"Det har været en rigtig spændende proces at få afprøvet de muligheder, de ændrede regler for tilvejebringelse af frit valg på hjemmehjælpsområdet har givet. Og det har helt sikkert været en udfordring at sætte en del af vores egen hjemmepleje i spil" skriver eanett Christophersen Grønvald, Planlægnings- og udviklingskonsulent hos Aalborg Kommune.

Aalborg Modellen: Aalborg Kommunes erfaring med udlicitering af hjemmeplejen

Velfærd

29/04/2015 12:48

Suleman Haider

Samarbejde og konkurrence mellem det offentlige og det private på hjemmeplejeområdet i Aalborg Kommune er ikke noget nyt. Der har i mange år været et naturligt flow mellem medarbejdere i det offentlige og det private. Det har være med til at nedbryde ''os og dem'' mentaliteten mellem kommunen og det private siger Jeanett Grønvald, Planlægnings- og udviklingskonsulent hos Aalborg Kommune og fortæller om den særlige Aalborg Model for udlicitering af hjemmeplejeområdet.

Decideret udlicitering af en del af hjemmeplejen i Aalborg Kommune er fortsat relativt nyt, da det først var 1. juni 2014, at kontrakten med den nye private hovedleverandør trådte i kraft. Men vi vil selvfølgelig gerne dele de erfaringer vi har gjort os indtil nu og tager derfor gerne stafetten op fra Ole Helby Petersen.

”Aalborg Modellen”

Det specielle ved at udlicitere på hjemmeplejeområdet er, at borgerne jo har frit valg, hvorfor der ikke kan udliciteres til en enkelt privat leverandør. Lovgivningen forudsætter minimum to leverandører, hvoraf den ene kan være kommunen. I Aalborg har vi valgt en model, hvor vi i et geografisk afgrænset område (ca. 10% af kommunen) satte hjemmeplejen (minus madservice) i udbud med det særlige vilkår, at den vindende leverandør ville få overdraget både den kommunale hjemmeplejes hjemmehjælpsmodtagere og medarbejdere i det område – naturligvis med den klausul, at borgerne frit kunne vælge en af de andre leverandører i området – dog ikke den kommunale leverandør i en ”spærreperiode” på 3 måneder (se nedenfor).

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

Efter udbuddet blev der indgået aftale med den private hovedleverandør, endnu en privat leverandør samt Aalborg Kommunes Hjemmepleje, således at borgerne i området er endt ud med at have i alt tre leverandører at vælge imellem. Aalborg Kommunes Hjemmepleje kom først på banen igen i området tre måneder efter kontraktens start, således at den nye hovedleverandør kunne nå at få fodfæste i området, inden borgerne fik mulighed for at vælge kommunen igen.

Medarbejderne spiller faktisk en helt central rolle i den her model – udover, at de er med til at skabe stabilitet i processen for borgerne - er de også med til at skabe et bedre grundlag for succes for den vindende private hovedleverandør. Leverandøren overtog medarbejdere med en god relation til borgerne i området, hvilket jo som udgangspunkt gav dem en god start.  Med fritvalgsreglerne på området, var det så op til den vindende leverandør selv at beholde de hjemmehjælpsmodtagere de havde overtaget og her var medarbejdernes motivation i forbindelse med overdragelsen og incitament til at blive i det nye firma helt central. Det er ingen hemmelighed på hjemmehjælpsområdet, at den enkelte ældre er meget loyal overfor sin hjemmehjælper. En mistet medarbejder betyder som regel også mistede hjemmehjælpsmodtagere.

Medarbejdermotivation og konkurrenceudsættelse

Konkurrence – og samarbejde - med private er på ingen måde noget nyt indenfor hjemmeplejeområdet i Aalborg Kommune. Der har været frit valg for hjemmehjælpsmodtagere siden 2003 og i Aalborg Kommune har vi i flere år haft ca. tyve private leverandører, der kan vælges imellem.  Det har også betydet, at der i mange år har været et naturligt flow af medarbejdere de enkelte firmaer og kommunen imellem. Et flow, der som årene er gået, har været med til at opbløde ”os og dem” mentaliteten mellem kommunen og private.  De fleste SOSU’ere indenfor området er da også kommunalt uddannet, så forskellen på en kommunal ansat og en privat ansat medarbejder er i virkeligheden ikke så stor.

Når det er sagt, er det selvfølgelig aldrig en drømmesituation for en medarbejder, at ens arbejdsplads bliver sat i spil i forbindelse med et udbud. I Aalborg Kommune forsøgte vi at tackle det med så megen åbenhed omkring hele udbudsprocessen som muligt. Allerede inden der var valgt hvilket område i kommunen, der skulle i udbud, var der sat ord på, at der ville blive tale om virksomhedsoverdragelse. Derfor blev der også arrangeret informationsmøde for de berørte medarbejdere, så snart der blev sat navn på området, der skulle i udbud. Da der var valgt en vindende leverandør, var medarbejderne også hurtigt ude og besøge deres kommende arbejdsgiver.

Medarbejderne inddrages hele vejen

Der har også været medarbejderrepræsentanter med i hele processen og især i forhold til udarbejdelsen af udbudsmaterialet, har det været værdifuldt.  Det har været med til at sikre fokus på bevarelse af de samme ansættelsesvilkår, personalepolitikker, værdigrundlag etc. i materialet. Dette ikke kun for at skabe tryghed for medarbejderne her og nu, men også for, at det i tilfælde af at opgaverne og medarbejderne på et senere tidspunkt skal tilbage til kommunen, ja så bliver overgangen forhåbentlig nemmere der også. Derudover har der også været stillet krav om, at den vindende leverandør skulle gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse relativt hurtigt efter overdragelsen for ad den vej også at indskærpe overfor den vindende leverandør, at medarbejderne er centrale i denne proces.

Det har været en rigtig spændende proces at få afprøvet de muligheder, de ændrede regler for tilvejebringelse af frit valg på hjemmehjælpsområdet har givet.  Og det har helt sikkert været en udfordring at sætte en del af vores egen hjemmepleje i spil. Men med den udvikling der har været – og fortsat vil være – indenfor hjemmehjælpsområdet, er det nødvendigt at få afprøvet alle de muligheder, der er.

Samskabelse

Vi er selvfølgelig langt fra i mål – et vigtigt parameter for os er netop også, at få rehabilitering, innovation og velfærdsteknologi til at være fælles offentlige-private opgaver at løfte. At vi i fællesskab får lært os hvordan fokus flyttes fra kun at hjælpe borgerne, til at skabe mulighed for at borgerne bliver mere selvhjulpne og dermed også opnår mere selvstændighed. Hvordan vi når ind til kerneopgaven. Vi har i udbuddet lagt stor vægt på det samarbejde, vi forventer på disse områder.  Udbud er i vores optik først en rigtig succes, når det løftes højere op end konkurrenceudsættelse alene

Stafetten går til Attendo

Hvordan er det som privat virksomhed at samarbejde med kommunerne på så "blødt" et område som hjemmepleje, særligt med den udvikling området gennemgår i disse år

Mest Læste

Annonce