Boenheder på det specialiserede socialområde skal have et løft

Velfærd

05/12/17 9:00

Professionshøjskolen Absalon

Specialister fra Professionshøjskolen Absalon skal i de kommende måneder undersøge arbejdet med dokumentation i de 14 boenheder på socialområdet i Region Sjælland. Den nye viden skal bruges til at forbedre den socialpædagogiske indsats .
Dokumentation er en omfattende del af arbejdet i botilbud på det specialiserede socialområde, og derfor er det afgørende, at dokumentationen også giver mening for alle dem, der er i kontakt med beboerne. Fra kommunernes side handler dokumentationen især om at sikre, at borgeren udvikler sig positivt i boenheden i forhold til beboerens personlige udfordringer. Men hvordan sikrer kommunernes sagsbehandlere, at de opstiller relevante og realistiske målsætninger, og hvordan sikres det, at de ansatte på bostederne arbejder bedst muligt med at opfylde målsætningerne?

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Fokus og kvalitet er vidt forskellige størrelser - og afhængig af øjnene, der ser, og derfor venter der et stort arbejde forude for et forskerhold på Professionshøjskolen Absalon, der netop er gået i gang med feltarbejde på Region Sjællands egne institutioner, der huser borgere med en lang række forskellige fysiske og psykiske udfordringer.   Ressourcekrævende indsats Forskningen sker under ledelse af Morten Velsing Nielsen, der er adjunkt på administrationsbacheloruddannelsen i Næstved. Han ser et meget stort potentiale i at forske på området.   ”Der bliver brugt utroligt mange ressourcer på at dokumentere indsatserne, men man ved meget lidt om, hvad der kommer ud af det, og man ved heller ikke ret meget om, hvordan man kan bruge dokumentationen som styringsredskab. Derfor er det meget spændende at være kommet i gang med et forskningsforløb, der skal give os en viden, som vi ikke har haft tidligere,” siger Morten Velsing Nielsen, der i løbet af projektet skal lave feltarbejde og komme helt tæt på den virkelighed, som dokumentationsarbejdet handler om.   Dybdeborende proces Forskningsprojektet har stor interesse fra Region Sjælland, der har bevilget to mio. kroner til undersøgelsen, der skal skabe udvikling i alle de 14 boenheder, der er ejet af Region Sjælland. I første omgang samarbejdes med fem boenheder, der i løbet af processen skal få ny viden om dokumentation, ligesom boenhedernes ansatte også skal blive bedre til at vende et kritisk blik indad.   ”Det er et forskningsprojekt, der både skal generere viden til brug andre steder, samtidig med, at vi hjælper institutionerne til at blive bedre til at dokumentere på en meningsfuld måde og stille nye spørgsmål til, hvordan de arbejder”, siger Morten Velsing Nielsen, der også skal arbejde for vidensdeling på tværs af institutionerne.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”Vi er allerede godt i gang med at finde institutioner, der har gjort sig nogle erfaringer, som andre institutioner også kan have glæde af. Den type af viden skal vi samle op, fordi institutionerne typisk har været meget selvkørende, og derfor savner kvalificeret input af høj kvalitet, der kan skabe interesse og give lyst til at ændre på processerne”, siger forskeren, der sigter mod en fremtid med bedre og mere enkel dokumentation.

  Faglige diskussioner Morten Velsing oplever stor velvilje til at deltage konstruktivt i arbejdet, fordi ressourcerne er knappe, og personalet i både socialforvaltninger og boenheder derfor er meget motiverede for at forenkle arbejdsgangene, hvor det er muligt.   ”Både boenheder og Socialrådgivere bruger meget tid på at beskrive og dokumentere, og så er det jo vigtigt, at de bruger tiden rigtigt og kun beskriver det, der er væsentligt for den udvikling, som man arbejder for at fremme”, siger Morten Velsing Nielsen, der i sit arbejde vil interviewe en lang række fagpersoner på institutionerne, ligesom socialrådgivere og borgere også vil blive inddraget for at finde ud af, hvilke informationer, der har værdi.    Oplyst grundlag Dokumentation handler således ikke kun om målbare fakta til styring, men også om at alle parter får den information, som de har brug for, når de skal yde deres del af arbejdet på et oplyst grundlag.   ”Når så mange arbejder sammen, giver dokumentation giver stor mening for alle parter, så det behøver absolut ikke at være tidsspilde. I gamle dage brugte man kinabøger, som pårørende og ansatte kunne kigge i. I dag er der i stigende grad tale om IT-løsninger, hvor alle tænkelige former for dokumentation ligger og bliver brugt til både dialog og faglig udvikling. Det er naturligvis utroligt vigtigt, for det hjælper til at forstå, om indsatsen har en effekt, siger Morten Velsing Nielsen, der dog også skal undersøge, om informationerne så også bliver brugt, ligesom det skal undersøges, om dokumentationen når ud til de rigtige parter på en nem måde.

”Det skal være let at dokumentere, og det er vigtigt, at den har et formål og er relevant for modtageren, for ellers spilder alle parter deres tid.”

Studerende involveres Projektet er et godt eksempel på praksisnær forskning, mener Morten Velsing Nielsen, der arbejder på at også studerende skal kunne inddrages i projektet, så fremtidens administrationsbachelorer, socialrådgivere og pædagoger kan indhente den viden, der genereres i projektperioden.   ”Det er også helt centralt, at vi kan inddrage den viden, som opsamles i den fremtidige uddannelse af pædagoger, socialrådgivere og administrationsbachelorer, der i stigende grad arbejder i en offentlig sektor, der dokumenterer mere og mere, og som løbende tilpasser sine processer i forhold til nye data,” siger Morten Velsing Nielsen, der også tænker, at projektet vil blive inddraget i forskellige former for efteruddannelse.   Spredningseffekt Da der mangler forskning på feltet er det også tanken, at forskningsresultaterne skal inspirere ud over regionens grænser.   ”Jeg ved, at man bokser med de her problematikker i hele landet både i boenheder, i kommunerne og på andre professionshøjskoler, så muligheden for spredningen af ny viden er oplagt,” siger Morten Velsing Nielsen, der håber, at forskningen vil bidrage til både en mere effektiv og mere faglig velfunderet indsats.   ”Vi lever jo i en tid med begrænsede ressourcer, så det er vigtigt, at vi altid undersøger, om vi gør tingene på den rigtige måde, så vi får hjulpet med den helt rigtige indsats og ikke spilder tid på unødig dokumentation. Så arbejdet motiverer alle, der er med, fordi alle omkring beboerne er interesseret i at hjælpe dem bedst muligt”, siger Morten Velsing Nielsen

Projektet er et samarbejde med Center for Socialt Arbejde og Forvaltning og Center for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon og Bedre Praksis ApS.

Læs mere her  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce