Et godt samarbejde med forældrene skaber trivsel og læring for børnene i nyankomne familier

Velfærd

15/05/2017 10:30

Mia Dalby Larsen

Når en flygtningefamilie ankommer til Danmark, er det en faglig opgave at hjælpe forældrene ind i samarbejdet med skoler og dagtilbud. Et nyt forløb skal støtte børnenes trivsel, udvikling og læring gennem de fagprofessionelle og forældrene.

Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere landet over står ofte over for en stor opgave med at få børn, der lige er kommet til Danmark, til at falde til i skolen og dagtilbuddet.

Forskning viser, at et stærkt samarbejde mellem forældre og skole eller dagtilbud har stor betydning for, at børnene udvikler sig, trives og lærer. Derfor er det vigtigt for børnene, at de fagprofessionelle får et godt og frugtbart samarbejde i gang med familierne.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Et nyt projekt, nyankomneforældre, skal understøtte de fagprofessionelles viden og praksis i samarbejdet med forældrene til de nyankomne børn. På siden kan man blandt andet finde viden og værktøjer til medarbejdere i skoler og dagtilbud. Initiativet til projektet er taget af Fremfærd Børn, som er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.

- Det her projekt skal skabe viden og værktøjer, som lærere og andre fagprofessionelle kan bruge til at etablere og udvikle det gode forældresamarbejde. Erfaringer viser allerede, at jo før vi kommer i gang med samarbejdet med nyankomne familier, jo bedre, siger Bjørn Hansen, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.  

KL, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA driver i fællesskab projektet, og professionshøjskolerne UCC og VIA udvikler den faglige del.

- Forskning peger på, at forældre spiller en helt afgørende rolle for børnenes læring og trivsel i skoler og dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at de fagprofessionelle både i skoler og på dagtilbudsområdet får etableret et godt samarbejde og en god relation også til forældre til nyankomne børn. De kommer med anden kulturel baggrund, et andet sprog og nogle andre forventninger til skoler og dagtilbud, end forældre til børn, der har boet hele deres liv i Danmark har, siger Anna Mee Allerslev, formand for Børne- og kulturudvalget i KL

Projektet har udviklet konkrete inspirationsværktøjer, og næste skridt er kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale.

- Relationen til forældrene er altafgørende for flygtningebørns trivsel i dagtilbud og skole. Det er vigtigt, at etablere en positiv og tillidsfuld kontakt til forældre og skabe tryghed omkring børnenes liv. Ved aktiv lytning, vejledning og daglig kontakt med andre børn og voksne bliver nytilkomne forældre introduceret i dansk hverdagsliv og kultur. Det skaber grundlaget for en vellykket integration, hvor læring af dansk sprog og kultur kan tage afsæt i en kontekst, som er tryg og meningsfuld for flygtningebørns forældre, siger Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL.

Det er vigtigt for organisationerne, at det, der kommer ud af projektet, er anvendeligt og enkelt at gå til for medarbejdere og ledere i en travl hverdag.

- Vores tilgang i projektet er på en gang forskningsbaseret og praksisnær. Professionshøjskolerne indsamler eksisterende viden blandt andet om det gode forældresamarbejde og udvikler på den baggrund et forløb, som de fagprofessionelle i både skoler og på dagtilbudsområdet kan bruge direkte i deres praksis, siger Mogens Bech Madsen, sektorformand i FOA.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektet er sat i gang af Fremfærd Børn og udvikles af KL, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA i fællesskab. Konkret lancerer projektet et website med viden og værktøjer den 11. maj. Find sitet på nyankomneforældre.dk

Derudover har professionshøjskolerne UCC og VIA udviklet et kompetenceforløb, som skal afprøves i en række teams i to kommuner, hvorefter det kan rekvireres af skoler og dagtilbud landet over. Forløbet, der er inspirereret af aktionslæring, tager afsæt i deltagernes egne konkrete udfordringer og styrker praktikernes kompetencer til at inddrage de nytilkomne forældre i dialog og samarbejde og i den pædagogiske hverdag. Endelig vil der bliver arrangeret en konference i efteråret 2017, hvor resultater og erfaringer vil blive delt.

 

Mest Læste

Annonce