17 kommuner har gennem 4 år testet en klippekortsordning i hjemmeplejen - og resultaterne er lovende. Foto: Shutterstock
17 kommuner har gennem 4 år testet en klippekortsordning i hjemmeplejen - og resultaterne er lovende. Foto: Shutterstock

Fællesskab på klippekort i hjemmeplejen giver mindre ensomhed

Velfærd

31/08/2022 09:48

J. Bøgen

Resultaterne tyder på, at lignende ordninger kan gøre en stor forskel for den enkelte borgers livskvalitet.

17 kommuner har gennem de sidste 4 år afprøvet en model med klippekort, som har givet ældre mulighed for at få vejledning, støtte og ledsagelse til sociale aktiviteter. Målet har været at mindske ensomhed blandt ældre modtagere af hjemmepleje.

Ensomhed er udbredt blandt ældre, som modta­ger hjemmepleje. Derfor har klippekort været afprøvet som en mulighed for at styrke ældres tilgang til sociale aktiviteter. Projekterne er nu afsluttet, og erfaringerne derfra viser, at der er et stort potentiale i at tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagte borgerforløb.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

"Mange ældre, der modtager hjemmehjælp, oplever ensomhed. Hvis vi skal hjælpe med at mindske deres ensomhed, kræver det et målrettet tilbud, som kan rumme deres forskelligartede behov. Det handler både om at skabe meningsfulde fællesskaber, og om at gøre sig umage for at finde frem til de ældre, der har brug for tilbuddet og at få et godt samarbejde op med frivillige foreninger," siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Rapporten viser også, at det især er hjemmeplejens mulighed for at ledsage borgere til sociale aktiviteter, der har været et godt værktøj til at få ensomme modtagere af hjemmepleje til at indgå i fællesskaber.

I de senere år har kommuner og frivillige igangsat mange initiativer til at bekæm­pe ensomhed blandt ældre borgere, og der er løbende høstet værdifuld viden om, hvad der skal til, for at indsatser kan lykkes. Erfaringerne fra denne puljes projekter harmonerer i høj grad med den eksisterende viden. Dér, hvor erfaringerne fra klippekort-projekterne særligt kan bidrage til og supplere den eksisterende viden, er ved deres specifikke fokus på borgere i hjemmeplejen og på klippekortet som en særlig tilgang.

På baggrund af erfaringerne fra projekterne har Sundhedsstyrelsen udviklet fem pejlemærker:

Fem pejlemærker for arbejdet med at mindske ensomhed blandt modtagere af hjemmepleje:

  1. Sørg for, at der er systematisk fokus på opsporing, så ingen bliver overset

  2. Afklar ønsker, behov og barrierer, så borgeren kan guides ind i et meningsfuldt fællesskab

  3. Ban vejen for, at borgeren kan indgå i fællesskaber

  4. Skab mulighed for fællesskaber, som kan give borgeren nære relationer

  5. Skab alliancer med frivillige aktører, så kommunen og frivillige kan hjælpe hinanden med at afhjælpe ensomhed

Du kan læse mere om erfaringerne fra Fællesskabspuljen her

Mest Læste

Annonce