University College Sjælland - her Campus Roskilde - oplever et stort behov for hjælp. Foto: Daniel Brøns

Flygtningepres: Lynuddannelse tilbydes nu af professionshøjskole

Velfærd

12/11/2015 13:28

Professionshøjskolen Absalon

Flygtningepresset i kommunerne medfører for øjeblikket et større pres på efteruddannelse af personalet i en række sektorer. University College Sjælland har derfor – efter opfordring fra kommunerne – sat gang i en række målrettede ekspres-forløb.

Kommunernes dagligdag er for mange ansattes vedkommende kraftigt forandret i disse dage, hvor flere fagprofessionelle får behov for at kunne håndtere flygtninge og indvandrere. For selv om opgaven ikke er ny, er omfanget af opgaven det absolut, og det mærker man i skolerne, dagtilbuddene, pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedsplejen, tandplejen og mange andre af de offentlige institutioner, der kommer i kontakt med flygtningefamilierne.

Det har medført et stort behov for overblik over udfordringerne, og det mærkes nu hos Center for Videreuddannelse hos University College Sjælland, der er i daglig kontakt med kommunerne i regionen, der efterspørger et tilbud, der kan hjælpe nøglemedarbejdere.

Det første forløb starter op i næste uge i Faxe Kommune, der har fået udviklet tre temaeftermiddage med fokus på forvaltningens opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtningebørn. Målgruppen er medarbejdere, der arbejder med børn og hele familier.

Jens Zachariasen, der er centerchef i Faxe Kommune glæder sig til den første temadag, der skal foregå den 18. november.
- Vi har stort behov for hjælp til at håndtere udfordringen, for presset er steget mærkbart i vores institutioner. Lige nu har vi eksempelvis 100 børn i modtageklasser, og det er et meget højt antal. Det handler ikke kun om at få viden de enkelte eftermiddage, men også om at få et overblik over, hvilke tilbud, der findes, som kan hjælpe os til nye kompetencer, siger han.

Kulturforståelse en udfordring
Peter Hjørnet, der er chefkonsulent i Center for skole og læring på University College Sjælland ser frem til mange flere forløb som disse, som kan hjælpe kommunerne til at få ro på situationen:
- Der er behov for professionelle aktører, der samler op og skaber overblik i forhold til de store udfordringer, der opstår lige. Det er meget komplekst at håndtere så mange mennesker med andre kulturer, så man er nødt til at sikre, at flere nøglemedarbejdere forstår opgaven og kan sætte gang i den nødvendige opkvalificering, siger han.

Emnerne på dagene vil blandt andet være: Kulturforståelse og kommunikation, samarbejde med forældregruppen, udveksling af viden mellem de fagprofessionelle samt dansk som andetsprog.
Især kulturmødet vil blive en vigtig del af temadagene, for kun med en meget bevidst kulturel selvforståelse kan man navigere professionelt i mødet med forskelligheden.

Peter Hjørnet uddyber:
- Mange af flygtningene kommer med en meget fremmed kultur kombineret med alvorlige sociale problemer i bagagen. Måske har de også krigstraumer, så det tema vil også være i fokus, ligesom der vil være fokus på de særlige problematikker, der opstår i forhold til uledsagede børn og unge.

Ud over temadagene tilbyder University College Sjælland også andre skræddersyede gruppe-forløb med fokus på forskellige aspekter af udfordringerne. Der vil i høj grad være fokus på at tilrette uddannelserne til den enkelte arbejdsplads, så typisk aftales et forløb, der også omfatter besøg på arbejdspladsen, hvor der vil være feedback på oplevelser i det konkrete arbejde i hverdagen.

Traditionel undervisning
Peter Hjørnet oplever, at kommunerne allerede i dag har stor viden om flygtninge og kultur, men da presset medfører, at mange flere medarbejdere skal inddrages i arbejdet, må en opkvalificering iværksættes i flere personalegrupper.
- Derfor skal de målrettede forløb også hjælpe til at få et overblik, så kommunen kan afklare behovet for supplerende uddannelse til medarbejdergrupperne, siger han.

UCSJ og andre i uddannelsessektoren tilbyder i dag en lang række forskellige diplommoduler og akademi-moduler, ligesom der tilbydes uddannelse rettet til EUD-uddannede samt medhjælpere. Peter Hjørnet anbefaler, at man kigger mulighederne grundigt igennem:
- Der er heldigvis utroligt mange tilbud, og heldigvis er økonomien relativt overskuelig, fordi der ofte kan opnås fuld dækning af omkostninger til uddannelse gennem refusionsordninger, siger Peter Hjørnet, der venter, at UCSJ i de kommende måneder kommer til at opruste kraftigt på området.
- Interessen og behovet i kommunerne er meget stort lige nu, men heldigvis er det et område, hvor vi har en stor base af specialister at trække på, så vi kan godt stille med den støtte, som der er behov for.

Yderligere information
UCSJ: Chefkonsulent Peter Hjørnet, tlf.: 72481264

Mest Læste

Annonce