For første gang: Lærere efteruddannes over nettet i stor skala

Velfærd

25/08/2014 12:52

Professionshøjskolen Absalon

Over 500 lærere fra Roskilde skal opgradere deres kompetencer i det såkaldte MOOC-forløb - massive open online courses - som University College Sjælland nu går i gang med at udvikle, og som er åbent for alle kommuner at deltage i fra august 2015.

Traditionelt foregår videreuddannelse ved, at lærere sendes på kurser og møder frem fysisk på en uddannelse. University College Sjælland går nu nye veje.

Folkeskolereformen stiller nye krav om, at alle lærere fremover skal have linjefagskompetencer i de fag, de underviser i.

Over 20.000  lærere i de danske folkeskoler underviste sidste år i et fag, de ikke er linjefagsuddannet i. Alene i de sjællandske folkeskoler fik eleverne sidste år undervisning af en lærer udenlinjefags-eksamen i 29 procent af alle fag.

De første 20 lærere fra Roskilde er startet i august

Der venter med andre ord en stor efteruddannelsesopgave foran kommunerne og skolerne.

- “Derfor arbejder vi på at tilbyde flexible forløb til lærere, skolere og kommuner.  Som led i dette har vi indgået et samarbejde med Roskilde Kommune om som noget ganske unikt i Danmark at tilbyde  store undervisningspakker on-line via de såkaldte MOOCs”, fortæller forskningsprogramleder Karsten Gynther fra University College Sjælland.

Konceptet er udviklet i et samarbejde med Roskilde kommune, og de første 20 lærere fra Roskilde Kommune er i august startet på MOOC forløbet .

Skræddersyede pakker til kommuner fra august 2015

MOOCs  er en international betegnelse for “massive åbne online kurser”. Den enorme mængde data og den globale udbredelse af internet, sociale medier og mobile enheder til videndeling har gjort, at særligt i USA er det i dag nødvendigt for universiteter, der vil være ”med på vognen” at udbyde uddannelser til mange over nettet.

- “Tendensen griber om sig også i Europa, og  vi er på University College Sjælland overbeviste om, at vi også skal kunne tilbyde vores uddannelser på nye måder over nettet til flere”, fortæller Karsten Gynther.

Fra august 2015 vil det være muligt for andre kommuner at købe skræddersyede MOOC-pakker til deres skoler og lærere.

Læs mere om MOOC-forløbet på UCSJs hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Mest Læste

Annonce