Forskning i bedre livskvalitet for ældre

Velfærd

31/01/2017 10:15

Professionshøjskolen Absalon

Større livskvalitet for aktive ældre gennem velfærdsinnovation er et af hovedtemaerne i et nyt stort innovationsfondsprojekt, hvor University College Sjælland er partner.

Hvordan skaber man bedre liv for flere ældre for færre penge? Det er et stort spørgsmål, som mange forskere og velfærdsprofessionelle er optaget af i disse år. Og hvor de ældre selv i stigende omfang ses som en del af svaret og inddrages som bidragsydere og medudviklere af service og omsorg. Som regional uddannelses- og forskningsinstitution med fokus på udvikling af fremtidens velfærdsydelser og de professionelles kompetencer, er University College Sjælland dybt involveret i problematikken.

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Innovationsfondens bevilling af 7,9 mio. kr. til projektet MATURE, hvor UCSJ er partner sammen med bl.a. SFI og SDU, giver nu UCSJ en særlig mulighed for at bidrage til bedre design af fremtidens velfærdsydelser på dette vigtige område.

Udvikling gennem social innovation
Projektet ”MATURE” har en række forgreninger, der på forskellig vis kortlægger, analyserer og fremskriver ældres behov og præferencer samt bidrager med ny viden til optimering af velfærdsservicen. Herunder afprøver MATURE nye sociale og teknologiske løsninger. UCSJ indgår i projektet med forskningsbaseret udvikling af en social platform, baseret på netværk, fællesskaber og en deleøkonomisk tilgang, hvor ældre kan tilbyde og efterspørge hjælp og støtte. Endvidere sikrer UCSJ gennem udvikling af nye efter- og videreuddannelsestilbud til sundhedsprofessionelle, socialrådgivere m.fl., at resultaterne fra MATURE bliver direkte omsat til udvikling af velfærdsydelser og nye kompetencer i praksis, der matcher behovene hos fremtidens ældre.

UCSJ central spiller
Kathrine Krageskov Eriksen, der er Områdechef for Forskning, Sundhed og Socialområdet er meget tilfreds med UCSJ’s andel i projektet:
- MATURE ligger rigtigt godt i tråd med UCSJ’s strategi og prioriteringer og vores faglige ekspertise på sundheds- og socialområdet. Vi arbejder i tæt samspil med praksisfeltet og indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der direkte og indirekte gør vores uddannelser bedre og fremtidsrettede. MATURE projektet bidrager i forhold til alle disse parametre med fokus på en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, der har stor betydning for fremtidens ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere mfl. Samtidig giver projektet os mulighed for at samarbejde med stærke og relevante partnere, hvor vi gensidigt kan berige hinandens arbejde.
Projektet er finansieret af Innovationsfonden. SFI er leadpartner. Øvrige deltagere er Syddansk Universitet, University College Sjælland samt Svendborg og Hillerød Kommuner.
Projektet gennemføres i UCSJ-regi i et samarbejde mellem Center for Sygepleje og Bioanalyse og Center for Ernæring og Rehabilitering.

Læs mere om projektet her

Mest Læste

Annonce