Mette Jakobsen og Morten Bagger har arbejdet systematisk med Chromebook. Foto: Daniel Brøns
Mette Jakobsen og Morten Bagger har arbejdet systematisk med Chromebook. Foto: Daniel Brøns

Google Chrome giver succes i undervisningen

Velfærd

16/12/14 10:44

Professionshøjskolen Absalon

To lærere droppede PC og Mac og valgte Chromebooks og Google Apps for Education. University College Sjælland har dokumenteret processen og anbefaler varmt andre skoler at følge eksemplet fra Mårslet ved Århus.

Mette Jakobsen og Morten Bagger fra Mårslet skole er to af de lærere i Danmark, der har arbejdet mest systematisk med Chromebooks og Google Apps for Education. De begyndte arbejdet for tre år siden, da de sammen fik lyst til at undersøge, hvordan de kunne uddanne eleverne bedre til at klare sig i fremtidens collaborative virkelighed og samtidig gøre eleverne rutinerede i brug af IT i undervisningen.

- Vi ville give eleverne de nye 21'st century skills, med kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, innovation og kommunikation, og vi ønskede at teste mulighederne, siger Mette Jakobsen, der sammen med Morten Bagger blandt andet besøgte nabokommunen Odder, hvor de havde købt iPad til alle eleverne.

- Det virkede dog mest af alt som om, at de havde en forholdsvis almindelig undervisning - bare på iPad i stedet for med papir og bøger, siger Morten Bagger, der selv underviste i 2. klasse på det tidspunkt, mens Mette Jakobsen underviste 8. klasse.

              Læs mere fra UC Sjælland her

Forsøgte med pc

I stedet for iPad besluttede de to lærere derfor at forsøge sig med brug af pc i undervisningen, samtidig med, at de testede, om skolens netværk kunne klare udfordringen kapacitetsmæssigt. Og eleverne fik bestemt rutine i at bruge en pc, men alligevel var der noget, der manglede.

- Vi oplevede, at eleverne sad og skrev deres opgaver på en pc i stedet for på papir, og det var jo ikke det, som vi drømte om, fortæller Mette Jakobsen, der først oplevede en forskel i arbejdsmetoderne, når de bad eleverne arbejde i Google Docs, hvor alle eleverne samtidigt kunne arbejde på det samme dokument eller i hver deres dokument i et åbent delingsmiljø. Eleverne sad så pludselig i det samme digitale arbejdsrum, hvor de kunne inspirere hinanden og lade sig inspirere af hinanden. Det gav en helt ny dynamik i arbejdet, fortæller Mette Jakobsen.

 

Støtte fra Google

De to lærere besluttede sig derfor for at fokusere 100 procent på Google-værktøjerne. De kontaktede Google Education i Irland og Samsung Danmark for at få støtte til et pilotprojekt i deres klasser. Samtidig blev forvaltningen i Aarhus Kommune sat ind i projektet, der i foråret 2013 endte med, at to klasser fik udleveret Chromebooks udstyret med de nødvendige managementmoduler.

 

Alle er med

Og nu - et år senere med Chromebooks - er lærerne absolut ikke i tvivl om, at Aarhus Kommune bør presse på for at gå videre med udbredelsen af teknologierne, der på mange måder giver undervisningen det mål, at eleverne skal blive medieproducenter frem for blot medieforbugere. Opgaver skal ses som små projekter, som eleverne kan lave med brugen af nettet som en stor ressource. Også programmering har eleverne fået et indblik i takket være denne form for undervisning, hvor eleverne kan skrive historier ved at lave koder til et computerspil i stedet for at skrive en traditonel historie.

 

Fælles arbejde

Og ved samarbejde i klassen er det blevet lettere for alle at være aktive på én gang.

- Før i tiden skulle eleverne måske holde hånden oppe, for at komme med deres kommentar til et emne. Nu kan alle elever bare skrive deres kommentar ind i et fælles dokument, som vi alle kan se på et whiteboard, fortæller Mette Jacobsen, der også ser andre fordele for de stille elever ved teknologien.

- Hvis man har svært ved at finde på en indledning til en opgave, så er det jo tilladt at kopiere en af de andres indledninger og så skrive videre, siger læreren, der ikke ser noget forkert i, at elever kopierer fra hinandens opgaver, når de skriver deres egne, fordi man skal kunne forklare indholdet og sammenskrivningen, uanset hvordan man er kommet frem til den.

 

Også matematik

Og faktisk kan Chromebooks bruges til det meste - også matematik, mener lærerne.

- Der er jo regneark i systemet, så man kan lige så godt lære at bruge disse værktøjer så tidligt som muligt, mener Morten Bagger, der peger på, at man skal være opmærksom på, at Chromebooks ikke kan afvikle alle typer af software, idet Google Chrome i sagens natur ikke kan afvikle Windows programmer.

- Men der kommer faktisk mange læringsprogrammer, der er tiltænkt Google Chrome, så som lærer kommer man næppe til at mangle noget, vurderer han.

 

Mange fordele

Ove Christensen, der er adjunkt i afdelingen for Forskning og Innovation på University College Sjælland, har i en forskningsrapport dokumenteret erfaringerne fra Mårslet i rapporten ‘Elevsamarbejde og videndeling. Chromebooks i undervisningen’.

Generelt er han overbevist om, at der ikke findes en bedre platform til undervisning i Folkeskolen - blot computernetværket kan trække de mange samtidige brugere. Når det er sket, så får man en række fordele med i købet, som man absolut ikke får ved at bede eleverne medbringe pc, såsom øjeblikkelig opstart, ingen problemer med opdatering af browsere og styresystemer - samt ikke mindst ensartede maskiner hos alle.

- Har eleverne pc, så går der lang tid med at få computerne startet op, og der går også meget tid, når computerne ikke opfører sig rimeligt ensartet. Alt det slipper man fuldstændig for, når eleverne har Chromebooks, der jo også er væsentligt billigere end pc’er, siger Ove Christensen, der også ser andre fordele ved at bruge Chromebook.

- Der er jo stort set intet behov for support fra en IT-afdeling. I Mårslet har de ikke haft nogen nedetid overhovedet, siger han og understreger, at nedetid er kritisk, fordi det forringer undervisningens kvalitet og dermed elevernes læring.

Erfaringerne fra Mårslet har medvirket til, at Aarhus Kommune i dag anbefaler Google Apps for Education som undervisningsværktøj i kommunens skoler. Lige nu er 32 lærere fra forskellige skoler frikøbt til at deltage i undervisning en dag om ugen, så de kan fungere som ressourcepersoner for andre lærere, der skal bruge Google Apps for Education. Den model mener Ove Christensen, at kommunerne på Sjælland bør overveje at kopiere.

- Der er så mange fordele i det her, at kommunerne er nødt til at tage stilling til det. Som minimum bør de selv starte pilotprojekter for at finde ud af, om de kan få de samme fordele, som de har fået i Mårslet, siger Ove Christensen, der i øvrigt også anbefaler Google Apps for Education til brug på uddannelsesinstitutioner ved University College Sjælland, hvor der fortsat forskes i mulighederne i “EducationLab”, forskningsprogrammet for ‘Teknologi og uddannelsesdesign’.

 

Rapporten fra University College kan findes på

www.kortlink.dk/favt

 

Annonce